Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda duyu organlarımız ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Etrafımızda olanları algılamamızı sağlar.
  B) İnsan sağlığı için zararlıdır.
  C) Beş tane duyu organımız vardır.
  Cevap: B
 • 2) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Cisimleri görebilmemiz için gereklidir.
  B) Doğal ve yapay kaynaklı olabilir.
  C) Güneş yapay bir ışık kaynağıdır.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen durumların hangisinde sesin şiddeti azalır?
  A) Uçağın iniş yapması
  B) Arabanın çalıştırılması
  C) Geminin uzaklaşması
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda verilen ses kaynaklarından hangisi yapay ses kaynağıdır?
  A) Gök gürültüsü
  B) Şelaleden gelen ses
  C) Zilin sesi
  Cevap: C
 • 5) Etrafımızda gördüğümüz alanların insanlar tarafından oluşturulmasına yapay çevre denir.
  Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre değildir?

  A) Oyun parkları
  B) Barajlar
  C) Göletler
  Cevap: C
 • 6) İnsan eli değmeden oluşan çevreye ne denir?
  A) Yapay çevre
  B) Suni çevre
  C) Doğal çevre
  Cevap: C
 • 7) Su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kullanılmış yağları evin su giderine döküldüğünde su kirliliği olur.
  B) Su kirliliği canlılar için büyük bir tehdittir.
  C) Arabaların egzozlarından çıkan gazlar su kirliliğine sebep olur.
  Cevap: C
 • 8) Hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A) Çöpleri yakmalıyız.
  B) Ağaç dikmek
  C) Parfümü çok kullanmamalıyız.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz?
  A) Çay
  B) Azot gazı
  C) Talaş
  Cevap: C
 • 10)

  Güneş bir ............................ ışık kaynağıdır.

  Yukarıda verilen boşluğua hangisi getirilmelidir?

  A) doğal

  B) yapay

  C) geçici

  Cevap:

  A

 • 11) Canlıların ortak özellikleri ile ilgili olarak;
  I. Hareket ederler
  II. Beslenirler
  III. Dünyada yer kaplarlar
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap:

  B

 • 12)
  I. Bitkiler
  II. İnsanlar
  III. Hayvanlar
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya canlı türleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap:

  C

 • 13)

  Görsele göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Sert maddedir
  B) Kırılgandır
  C) Esnektir
  Cevap:

  C

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi canlıları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

  A) Üremeleri
  B) Solunum yapmaları
  C) Boşlukta yer kaplamaları
  Cevap:

  C

 • 15)

  Verilen madde ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?

  A) Yumuşak bir maddedir.
  B) Kırılgandır.
  C) Pürüzsüzdür.
  Cevap:

  A

 • 16) Sıvılarla ilgili olarak;
  I. Akışkandırlar
  II. Bulundukları kabın şeklini alırlar
  III. Sıkıştırılabilirler
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap:

  C

 • 17)

  Bitkiler .......................... ürerler.

  Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) kökleriyle
  B) tohumlarıyla
  C) yapraklarıyla
  Cevap:

  B

 • 18)

  Bitkiler .......................... solunum yaparlar.

  Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) kökleriyle
  B) gövdeleriyle
  C) yapraklarıyla
  Cevap:

  C

 • 19)

  Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  Cevap:

  C

 • 20)

  Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ses kaynağıdır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  Cevap:

  A

Yorum Yap
Gönder