...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Kur’an’ın güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir ?
  A)Telaffuz
  B)Kıraat
  C)Tilavet
  D)Hidayet
  Cevap: B

 • 2) Hz. İbrahim ile ilgili olarak;
  I.  Döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermiştir.
  II.  Ululazm olarak bilinen peygamberlerdendir.
  III. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in büyük dedesidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tenvin bulunmamaktadır?
  a)اَحَدٌ
  b)الصَّمَدُ
  c) كُفُواً
  d)رَحْمَةً
  Cevap:

 • 4) Kur’an’ı layıkıyla ve usulüne uygun olarak okuma ilmine ne denir ?
  A)Psikoloji
  B)Hadis
  C)Tefsir
  D) Tecvid
  Cevap: D

 • 5) Tecvid ne demektir?
  A)Kur'an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
  B)Güzel sesle Kur'an okumak
  C)Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması
  D) Kur'an-ı Kerimi gelişi güzel okumak
  Cevap:

 • 6) Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
  A-Dinimizin özünü kavrarız.
  B-Rabbimizle iletişim kurarız.
  C-Bütün İbadetlerin nasıl yapılacağını öğreniriz.
  D-İlahi mesajlara ulaşırız.
  Cevap: C

 • 7) Kur’an-ı Kerim’in indirilişi ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Kur’an toptan indirildi
  B) Kur’an Kadir Gecesi indirilmeye başlandı
  C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirildi
  D) Kur’an yirmi üç senede indirildi.
  Cevap: B

 • 8) Uzun bir yolculuğun ardından hiç kimsenin yaşamadığı, dağlarla çevrili, hiçbir ekinin, meyve
  ve sebzenin yetişmesine elverişli olmayan, su kaynağı bulunmayan bir yerde konakladılar. Hz. Hacer şaşkındı. Kucağında İsmail’i emziriyordu. İbrahim (a.s.) Hacer’in yanına bir su tulumu ve içinde hurma bulunan bir torba bıraktı.

  Yukarıdaki parçada bahsedilen yer neresidir ?

  A. Medine
  B. Şam
  C. Mekke
  D. Taif
  Cevap:

 • 9) Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
  A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
  B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
  C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  D) خ ق غ dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  Cevap:

 • 10) Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?
  A) Hira Mağarası
  B) Medine’de
  C) Medine’de
  D) Kabe’de
  Cevap: A

 • 11) Med harflerinden sonra, sebeb-i medden hemze gelir ve med harfi ile ayrı ayrı (farklı) kelimede bulunursa bu medde ne ad verilir?
  A) Medd-i Muttasıl
  B) Medd-i Munfasıl
  C) Medd-i Tabii
  D) Medd-i lîn
  Cevap:

 • 12) Kur’an’ın güzel bir ses ve tarzla okunmasına denir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıraat
  B) Tilâvet
  C) Secde
  D) Tecvid

  Cevap: B

 • 13) Müzzemmil suresi ile ilgili olarak;
  I. Adını “örtünüp bürünen” anlamından almıştır.
  II. Kendini yeterli ve üstün gören, Alah’a karşı nankör olan insanların cezalandırılacağını belirtir. 
  III. Gece namaz kılmak, Kur’an’ı güzel okumak ve Kur’an’la meşgul olmayı içerir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: D

 • 14) Müddessir suresi ile ilgili olarak;
  I. Kıyamet günü sıkıntılarından bahsetmiştir.
  II. Hz. Peygamber’in dini tebliğ görevi, inkârcıların uyarılması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir.
  III. Peygamber’in açıktan ibadet yaptığı dönemde indirilmiştir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: B

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin harekesiz olması
  C) Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
  Cevap:

 • 16) Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
  a) ا
  b) و
  c) ى
  d) ء

  Cevap:

 • 17) Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?
  A)Kıssa
  B)Destan
  C)Efsane
  D)Hadis
  Cevap: A

 • 18) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’an’ın tam olarak tanımı verilmiştir?
  A) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Cebrail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
  B) Kur’an-ı Kerim, Hz Musa’ya indirilmiş ilahi kelamdır.
  C) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indirilmiş bir kitaptır.
  D) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Mikail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
  Cevap: A

 • 19) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.S.)’a küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?
  A) Çalışkan olduğu için
  B) Peygamber olduğu için
  C) Güvenilir olduğu için
  D)Vahiy aldığı için
  Cevap: C

 • 20) Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  a)ا- د – ي
  b) ل- ر ن-
  c) ا- و- ي
  d)و- ي
  Cevap:
 • Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.