Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mikroskopik canlılarla ilgili olarak;
  I. Çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen canlılara mikroskobik canlılar denir.
  II. Mikroskobik canlılar; suda, havada, toprakta ve diğer canlıların vücutlarında yaşayabilirler
  III. Mikroskobik canlılar gelişmişlik özelliklerine göre bakteri ve protozoa olarak incelenirler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) Bakterilerle ilgili olarak;
  I. Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarıdır
  II. Bakteriler birçok yerde yaşayabilirler.
  III. Bakterilerin tümü zararlıdır
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 3) Vücutlarında kemik ve kıkırdak  bulunmayanlar canlılar omurgasız hayvanlar olarak adlandırılır.

  Yukarıda verilen açıklamaya göre;
  I. Süngerler
  II. Solucanlar
  III. Balıklar
  verilenlerden hangisi veya hangileri omurgasız hayvanlardandır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 4) Sürüngenlerle ilgili olarak;

  I. Gövdeleri genellikle uzundur.
  II. Yumurta ile çoğalırlar.
  III. Vücutları pul veya kemik tabakayla kaplıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) Memeliler ilgili olarak;

  I. Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur.
  II. Genellikle uçarak hareket ederler.
  III. Doğurarak çoğalır yavruları sütle beslerler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6)
  *. Tatlı ve tuzlu suda yaşarlar

  *. Solungaç solunumu yaparlar
  *. Yumurtayla çoğalırlar
  Yukarıda özellikleri verilen canlı türü hangisidir?
  A) Sürüngenler
  B) Kurbağalar
  C) Balıklar
  D) Kuşlar
  Cevap: C
 • 7) Ay ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Küresel bir şekle sahiptir
  B) Dünya’dan büyük ve Güneş’ten küçük bir yapıya sahiptir
  C) Dünya’mıza Güneş’ten daha yakın olmasıdır.
  D) Ay kabuğunun üzerinde taş ve toz tabakası bulunur.
  Cevap: B
 • 8) Meteor adı verilen gök cisimlerinin Ay’ın yüzeyine çarpması sonucu derin çukurlar meydana gelmiştir. Ay’ın yüzeyinde oluşan bu çukurlara ................. adı verilir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) küre
  B) krater
  C) vadi
  D) oyuk
  Cevap: B
 • 9) Ay’ın, Dünya ile Güneş arasında olduğu evredir. Bu evrede Ay’ın Dünya’dan görünen kısmı ışık almaz. Bu nedenle Ay, Dünya’dan görünmez.

  Yukarıda verilen açıklama Ay'ın hangi evresine aittir?
  A) Yeni Ay
  B) Dolunay
  C) İlk Dördün
  D) Son Dördün
  Cevap: A
 • 10) Bu evrede Güneş, Ay’ın Dünya’ya dönük yüzünü aydınlatır. Bunun için Ay, Dünya’dan bakıldığında yuvarlar ve parlak görülür.

  Yukarıda verilen açıklama Ay'ın hangi evresine aittir?
  A) Yeni Ay
  B) Dolunay
  C) İlk Dördün
  D) Son Dördün
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya, Güneş sisteminde yer alan sekiz gezegenden biridir.
  B) Dünya, Güneş’e en yakın yedinci gezegendir.
  C) Üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegen Dünya’dır.
  D) Dünya, iç içe katmanlardan meydana gelmiştir.
  Cevap: B
 • 12) Güneş ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Güneş, dev bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir.
  B) Dünya’mıza en yakın yıldızdır.
  C) Dünya’mızın ısı ve ışık kaynağıdır.
  D) Sıcaklık dış katmanlara doğru artar.
  Cevap: D
 • 13) Dünya, alttan ve üstten hafif basık ve ortasından şişkin bir ................. şeklindedir
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) küre
  B) magma
  C) daire
  D) çember
  Cevap: A
 • 14) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kuvvetin şekil değiştirme etkisinden yararlanılarak yapılan ve ........................ adı verilen araçlar kullanılır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) termometre
  B) dinamometre
  C) manometre
  D) parametre
  Cevap: B
 • 15) Aşağıda verilen durumların hangisinde kuvvet görülmez?
  A) Uçan bir uçak
  B) Dolapta bekleyen bir peynir
  C) Hızla giden bir balık
  D) Kaleye doğru ilerleyin top
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder