...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Karadeniz Bölgesi: Horon
  II. Ege Bölgesi: Zeybek
  III. Trakya: Karşılama
  Yukarıda verilen halk oyunları ve ait oldukları bölge eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 2) Sabah Güneş doğduğunda, yüzümüzü Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açtığımızda sağ tarafımız ............. gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğu
  B) batı
  C) kuzey
  D) güney

  Cevap: D

 • 3) Yönlerle ilgili olarak;
  I. Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları kuzey yönüne bakar.
  II. Karıncalar yuvalarının toprak yığılı kısmı kuzey; yuvanın ağzı güneyi gösterir. 
  III. Ayı inlerinin girişi güney yönündedir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: A

 • 4) Pusula ile ilgili olarak;
  I. Yönler, en güvenilir şekilde pusula ile bulunur.
  II. Pusula, şekil olarak saate benzer. 
  III. Ortasında sağa, sola hareket eden bir ibre vardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: C

 • 5) Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) konum
  B) kroki
  C) yön
  D) koordinat

  Cevap: C

 • 6)
  I. Vatanın tehlikede olduğu
  II. İstanbul’ da hükümetin görevini gerektiği gibi yapmadığı
  III. Vatanı ve milletin bağımsızlığını yine milletin kendisinin kurtaracağı
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Amasya genelgesinde belirtilmiştir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 7)
  ........................ Antlaşması yeni Türk devletinin imzaladığı ilk anlaşmadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Mondros
  B) Sevr
  C) Gümrü
  D) İstanbul

  Cevap: C

 • 8) Kurtuluş Savaşı’ nın nedeni, amacı ve yöntemi dile getirilmiştir.
  Açıklaması verilen olay hangisidir?

  A) Amasya Genelgesi
  B) Sivas Kongresi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Samsun Kongresi

  Cevap: A

 • 9)
  Sivas Kongresi’ nden sonra arkadaşları ile Ankara’ ya gelen Atatürk 23 Nisan 1920’ de TBMM’ yi açtı.
  Buna göre TBMM'ye seçilen ilk meclis başkanı hangisi olmuştur?

  A) İsmet İnönü
  B) Atatürk
  C) Kazım Karabekir
  D) Ali Fuat Cebesoy

  Cevap: B

 • 10)
  I. Asker uğurlama
  II. Kına gecesi
  III. Sünnet törenleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geleneklerimizdendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 11) Pusula ibresinin renkli ucu, daima ................ gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğuyu
  B) batıyı
  C) kuzeyi
  D) güneyi

  Cevap: C

 • 12) Güney cephesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Fransızlara karşı Antep, Urfa ve Maraş'ta kahramanca savaşıldı.
  B) Savaş kazanıldı.
  C) 20 Ekim 1921'de Sevr Antlaşması imzalandı. 
  D) TBMM tarafından Antep'e "Gazi", Maraş'a" Kahraman", Urfa'ya da "Şanlı" unvanları verildi.

  Cevap: C

 • 13)
  I. Kültür, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.
  II. Kültür; yer şekilleri, iklim, ekonomik koşullar vb. faktörlerden de etkilenir
  III. Bir toplumu yabancı toplumlardan ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

  A) Yunanistan ile Meriç Irmağı sınır olacak,
  B) Kapitülasyonlar kaldırılacaktı.
  C)  Bozcaada ve Gökçeada Türklere verilecek,
  D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki istihkâmlar itilaf Devletleri tarafından işgal edebilecekti.

  Cevap: D

 • 15) Bir haritaya yüzümüzü döndüğümüzde;
  I. Üst kısım kuzeyi gösterir
  II. Sağ taraf batıyı gösterir
  III. Alt kısım güneyi gösterir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: D
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.