...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
  A-Kur’an ölüler için indirilmiştir.
  B-Kuran bütün çağlara hitap eder.
  C-Kur’an müminin yol haritasıdır.
  D-Kur’an Arapça olarak indirilmiştir
  Cevap: A
 • 2) Kur’an – ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Muhammed’e indirilmiş olması
  B) Ayet ve Sure sayısının fazla olması
  C) Allah tarafından indilmiş olması
  D) Tüm insanlara indirilmiş olması
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki şıklardan hangisi Alak suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir
  A)Alak suresi insanın nasıl yaratıldığına ilşkin bilgiler vermektedir
  B)Alak kelimesi embriyo anlamına gelmektedir
  C)Alak suresi Hz. İsa’dan da bahsetmektedir
  D)Alak suresi ‘’Oku’’ emriyle başlamaktadır.
  Cevap: C
 • 4) Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?
  A) 610-Mekke
  B) 610-Medine
  C) 571-Mekke
  D) 632-Medine
  Cevap: A
 • 5) 1.)Medd-i Tabiî
  2.)Medd-i Munfasıl
  3.)Medd-i Muttasıl

  Uzun med işareti yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?

  A.) 1
  B.)2
  C.)1 ve 2
  D.) 1,2,3
  Cevap:
 • 6) Kur’an-ı Kerim’de Tilavet Secdesi kaç yerde geçmektedir?
  A.)12
  B.)13
  C.)14
  D.)15
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A.) Tevrat-------------------- Hz. Musa
  B.) Zebur-------------------- Hz. Davud
  C.) İncil----------------------Hz. İsa
  D.) Kur’an-ı Kerim -------- Hz. İbrahim
  Cevap: D
 • 8) Harflerin çıkış bölgelerine ne ad verilir?
  a) Mahreç
  b) Medhal
  c) Tecvid
  d) sıfat
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?
  a)م
  b)س
  c)ق
  d)ف
  Cevap:
 • 10) Hangisinde medd-i tabiî yoktur?
  A) اُمِّيُّونَ
  B) اِيلاَفِهِمْ
  C)يَشْرَبُ
  D) خَاشِعَةً
  Cevap:
 • 11) Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?
  A)Türkçe
  B)İbranice
  C)Arapça
  D)Farsça
  Cevap: C
 • 12) سفر kelimesini oluşturan harfler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
  A) س- ف- ر
  B) س- غ- ر
  C) س-غ- د
  D) س- ف- د
  Cevap:
 • 13) 19) اَبْصَا رٌ kelimesindeki hangi harf uzatılarak okunur?
  A) ت
  B) ص
  C) ر
  D) ب
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssalarda anlatılan gruplardan biri değildir?
  A) Peygamberler
  B)Hikmetli ve önemli kişiler
  C) Geçmişte yaşayan topluluklar
  D)Cennet-Cehennem hayatı
  Cevap: B
 • 15) Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kur’an-ı Kerim, 610 yılında indirilmiştir.
  B) Ramazan ayında indirilmeye başlanmış.
  C) İlk vahiy Sevr Mağarasında gelmiştir.
  D) Yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır.
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdakilerden hangisinin harekesi üstündür?
  A) بُ
  B) بِ
  C) بَ
  D) بًا
  Cevap:
 • 17) Med (uzatma) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A)س- ب – ف
  B) ث- ظ ذ-
  C) ا- و- ي
  D)ك- ق
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Müzemmil suresinin anlattığı konulardan birisi değildir ?
  A. Müzemmil ‘’örtünüp bürünen’’ anlamına gelir.
  B. 5.Ayetindeki ‘’ağır söz’’den maksat Kur’an ve Ona göre hareket etmektir.
  C. 8-10. ayetlerde Hz Muhammed ,ilâhî mesajı manevi hayatında yansıtması, insanlara iletmesi(tebliğ) için psikolojik olarak hazırlanıyor.
  D. 11–17. ayetlerin Mekkeli müşrik Velîd b. Muğîre hakkında indirilmiştir.
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in oğlu, Hz.Yakup’un babası,Hz. Yusuf’un dedesi olan Hz. İshak’ın annesidir?
  A.Hz. Hacer
  B. Hz. Sare
  C. Hz. Asiye
  D.Hz. Meryem
  Cevap:
 • 20) İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A. İncil
  B. Tevrat
  C. Zebur
  D. Kur’an-ı Kerim
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder