...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Nazım birimleri ile ilgili olarak;
  I. Dize: Şiirde olan her bir satırdır. 
  II. Beyit: İki dizeden oluşup aralarında anlam bütünlüğü olan birimlere denir.
  III. Bent: Şiirde olan üç veya daha fazla dizden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) I ve III
  Cevap: D
 • 2)
  I. Halk Şiiri

  II.  Divan Şiiri
  III. Batı Etkisindeki Türk Şiiri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türk şiirlerinde kullanılan nazım biçimleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3)
  I. Gazel

  II. Mani
  III. Mesnevi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Divan şiirleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)
  I. Sagu

  II. Koşuk
  III. Türkü
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyet Öncesi Türk şiirleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 5)
  I. Ağıt

  II. İlahi
  III. Nutuk
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tasavvufi Halk şiirleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 6) Dizelerde olan hece sayısının eşitliğine dayanan ölçüdür. Buna milli ölçü de denebilir. İslamiyet Öncesi Şiirlerde genellikle 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
  Yukarıda verilen tanım hangisi için geçerlidir?

  A) Hece Ölçüsü
  B) Aruz Ölçüsü
  C) Serbest Ölçü
  D) Kafiye
  E) Aliterasyon
  Cevap: A
 • 7) Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
  Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
  Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
  Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
  Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
  Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
  Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
  Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
  Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
  Yukarıda verilen şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?

  A) Hece Ölçüsü
  B) Aruz Ölçüsü
  C) Serbest Ölçü
  D) Kafiye
  E) Aliterasyon
  Cevap: B
 • 8) Şiirde iki veya daha çok dize arasında oluşan farklı anlam ve görevlerdeki seslerin, kelimelerin benzerliğine ................................ denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Redif
  B) Aruz Ölçüsü
  C) Serbest Ölçü
  D) Kafiye
  E) Aliterasyon
  Cevap: D
 • 9) Evet her şey bende bir gizli düğüm
  Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!
  Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,
  Yetişir çektiğim mesafelerden.
  Yukarıda verilen şiirde hangi kafiye türü kullanılmıştır?

  A) Düz
  B) Mani Tipi
  C) Çapraz
  D) Sarma
  E) Örüşük
  Cevap: C
 • 10) Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni
  Yukarıda verilen şiirde daha çok hangi türde yazılmıştır?

  A) Lirik Şiir
  B) Epik Şiir
  C) Çapraz
  D) Satirik Şiir
  E) Didaktik Şiir
  Cevap: A
 • 11) Tam otların sarardığı zamanlar,
  Yere yüzükoyun uzanıyorum
  Toprakta bir telâş, bir telâş
  Karıncalar öteden beri dostum.
  Ellerime hanımböcekleri konuyor
  Ne şeker şey onlar!
  Uç böcek, uç böcek diyorum
  Uçuyorlar.
  Yukarıda verilen şiirde daha çok hangi türde yazılmıştır?

  A) Lirik Şiir
  B) Epik Şiir
  C) Pastoral Şiir
  D) Satirik Şiir
  E) Didaktik Şiir
  Cevap: C
 • 12) Kişilerin veya toplumda oluşan aksamaların eleştirel bir dille anlatılmasıdır. Kişi, olay veya durumların; iğneliyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir.

  Yukarıda açıklaması verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lirik Şiir
  B) Epik Şiir
  C) Pastoral Şiir
  D) Satirik Şiir
  E) Didaktik Şiir
  Cevap: D
 • 13) Geçmişte olan kişiler veya olayların kullanılması ile oluşan edebi sanata ..................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hüsnütalil
  B) Telmih
  C) Mecazımürsel
  D) Teşbih
  E) İstiare
  Cevap: B
 • 14) Bir olayın veya durumun gerçek nedeni dışında başka  bir anlama bağlamaya ..................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hüsnütalil
  B) Telmih
  C) Mecazımürsel
  D) Teşbih
  E) İstiare
  Cevap: A
 • 15) Bir sözün söz konusu edebi eserde veya cümlede benzetme amacı güdülmeden, başka bir sözün yerine kullanılmasına ..................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hüsnütalil
  B) Telmih
  C) Mecazımürsel
  D) Teşbih
  E) İstiare
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder