...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) 15 > 46
  B) 81 < 90
  C) 49 > 32

  Cevap: A

 • 2) Aşağıda verilen sayılar arasındaki büyüktür - küçüktür sembollerinden hangisi yanlış konulmuştur?

  A) 56 < 89
  B) 12 > 31
  C) 43 > 26

  Cevap: B

 • 3) 84 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sonucu elde ederiz?

  A) 80
  B) 90
  C) 70

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) 88
  B) 75
  C) 97

  Cevap: A

 • 5)
  I. 45 - Tek
  II. 30 - Çift
  III. 19 - Tek
  Verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 6) 89 sayısındaki sekiz rakamının basamak değeri hangisidir?

  A) 8
  B) 80
  C) 88

  Cevap: B

 • 7) 78 sayısındaki sekiz rakamının basamak değeri hangisidir?

  A) 8
  B) 80
  C) 88

  Cevap: A

 • 8) .......... onluk,  .......... birlikten oluşan sayı = 65
  Verilen boşluklara hangi rakam getirilmelidir?

  A) 5, 6
  B) 6, 5
  C) 5, 5

  Cevap: B

 • 9) 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 43
  B) 34
  C) 23

  Cevap: B

 • 10) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 1 düzine = 1 deste + 2
  B) 2 deste = 2 düzine - 2
  C) 1 deste = 10 

  Cevap: B

 • 11) 6 - 12 - A - 24 - B - 36
  Yukarıda verilen örüntüye göre A + B işleminin sonucu hangisidir?

  A) 36
  B) 41
  C) 48

  Cevap: C

 • 12) Eren'in 2 deste kağıdı vardır. Kağıtlardan 7 tanesini kullandığına göre geriye kaç tane kağıdı kalmıştır?

  A) 15
  B) 16
  C) 17

  Cevap: C

 • 13) 2 - 6 - 10 - ? - 18 - 22 - 26
  Yukarıda verilen örüntüde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 14
  B) 15
  C) 17

  Cevap: A

 • 14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bir destede 10 tane elaman vardır.
  B) Bir düzinede 22 tane elaman vardır.
  C) Destedeki elamanlar aynıdır.

  Cevap: B

 • 15) Mahmut'un kalemleri ile ilgili şunlar bilinmektedir;
  * Mahmut'un 2 deste kırmızı kalemi vardır.
  * Mahmut'un 2 düzine mavi kalemi vardır.
  Buna göre;
  I. Mahmut'un kırmızı kalemlerinin sayısı mavi kalemlerinin sayısından azdır.
  II. Mahmut'un toplamda 44 tane kalemi vardır.
  III Mahmut'un mavi kalemleri kırmızı kalemlerinden 2 fazladır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi küçükten büyüğe doğru olarak sıralanmıştır?

  A) 11 < 17 < 45 < 90
  B) 34 < 78 < 69 < 19
  C) 9 < 17 < 13 < 11

  Cevap: A

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir?

  A) 15
  B) 19
  C) 28

  Cevap: C

 • 18) 5 birlik ve 1 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 51
  B) 15
  C) 11

  Cevap: B

 • 19) 8 onluk ve 1 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 80
  B) 81
  C) 18

  Cevap: B

 • 20) 71 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Bir onluk yedi birlikten oluşur.
  B) Yedi onluk bir birlikten oluşur.
  C) Bir onluk ve yedi onluktan oluşur.

  Cevap: B

 • 21) Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşesi yoktur?

  A) Çember
  B) Kare
  C) Dikdörtgen

  Cevap: A

 • 22) İki basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 10
  B) 9
  C) 89

  Cevap: A

 • 23) 97 sayısının onlar basamağındaki sayı kaçtır?

  A) Dokuz
  B) Yedi
  C) Altı

  Cevap: A

 • 24) 71 sayısının açılımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 7 onluk 1 birlik
  B) 1 birlik 7 birlik
  C) 1 onluk 7 birlik

  Cevap: A

 • 25) Ahmet 6'dan başlayıp dörder dörder saymaya başlamıştır.
  Buna göre Ahmet'in söylediği  5. sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 18
  B) 22
  C) 26

  Cevap: B

 • 26) 3 - 6 - 9 - 12 - .... - 18 - 21 - 24
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) 14
  B) 15
  C) 16

  Cevap: B

 • 27) 25 tane fasulyeye kaç tane daha fasulye eklenirse toplam fasulye sayısı 3 düzine olur?

  A) 13
  B) 12
  C) 11

  Cevap: C

 • 28) Esma elinde bulunan 2 düzine elmadan 1 destesini arkadaşına verdiğinde geriye kaç elması kalır?

  A) 14
  B) 18
  C) 10

  Cevap: A

 • 29) 2 düzine cevizden beş tanesi yendiğinde geriye kaç tane ceviz kalır?

  A) 17
  B) 18
  C) 19

  Cevap: C

 • 30) 2 deste kalem toplamda kaç tanedir?

  A) 15
  B) 20
  C) 25

  Cevap: B

 • 31) Bir sepette 1 deste gül ve 2 düzine papatya vardır.
  Buna göre bu sepette toplam kaç tane çiçek vardır?

  A) 30
  B) 34
  C) 40

  Cevap: B

 • 32) Murat'ın 2 düzine sakızı vardır. 
  Bu sakızlardan 13 tanesi arkadaşlarına dağıttığında geriye kaç tane sakız kalır?

  A) 11
  B) 12
  C) 13

  Cevap: A

 • 33) Ece'nin 16 tane bilyesi vardır. 
  Ece'nin bilyelerinin iki deste olması için kaç tane daha bilyeye ihtiyacı vardır?

  A) 8
  B) 10
  C) 12

  Cevap: A

 • 34) Bir otobüs durakta 12 yolcu daha alınca toplam yolcu sayısı 43 oluyor. Buna göre bu otobüste yolcu almadan önce kaç yolcu vardır?
  A) 30
  B) 31
  C) 32
  Cevap: B

 • 35) Muharrem'in 3 deste silgisi vardır ve Muharrem 9 tane silgisini arkadaşına verdiğine göre geriye kaç tane silgi kalmıştır?

  A) 20
  B) 21
  C) 22

  Cevap: B

 • 36) Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı 3 onlar basamağı 8'dir?
  A) 38
  B) 83
  C) 81
  Cevap: B

 • 37) 6 - 9 - 12 - ..... - 18 - 21 - ....
  Yukarıda verilen örüntüde noktalı yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) 15 - 25
  B) 21 - 16
  C) 15 - 24
  Cevap: C
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.