...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Miken Uygarlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) En güçlü şehir devleti Miken’dir.
  B) Merdivenle inilen mezarlar yapmışlardır.
  C) Savaşçı bir toplumdur.
  D) Boğazlara egemen olmak için Truvalılarla savaşmışlardır.
  E) Akalar kurmuştur

  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Hint Uygarlığı için doğru değildir?

  A) İndus ve Ganj vadisinde kurulmuştur.
  B) Kast sistemi görülürdü
  C) Budizm buradan çıkmıştır.
  D) Bozkır yaşam tarzı vardır.
  E) Coğrafi keşiflerden sonra hristiyanlık yayılmıştır.

  Cevap: D

 • 3) Fenikeliler ilgili olarak;
  I. Ticaretle uğraşmışlardır.
  II. Zerdüşt dinine inanmışlardır.
  III. Anadolu’ya egemen olmuşlardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 4) Roma Uygarlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Fenike alfabesini Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.
  B) Edebiyat, hitabet ve tarih yazıcılığı gelişmiştir.
  C) Dünyanın en uzun ömürlü imparatorluğudur
  D) Mısırdan alınan güneş takvimi Jülyen takvimi olarak düzenlenmiştir.
  E) Tarih bir bilim olarak ilk defa bu uygarlıkta ortaya çıkmıştır.

  Cevap: E

 • 5) Babiller ilgili olarak;
  I. Sami kökenlidir.
  II. İlk anayasa (Hammurabi) yasasını yapmışlardır.
  III. Asma Bahçeleri Babil’e aittir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Uygarlıklarından biri değildir?

  A) Girit Uygarlığı
  B) İyonyalılar
  C) Urartular
  D) Lidyalılar
  E) Firigler

  Cevap: A

 • 7) İyonyalılar'ın kurdukları şehir devletlerine ................. denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kibele
  B) karum
  C) anallar
  D) knossos
  E) polis

  Cevap: E

 • 8) Yunan Uygarlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Dorlar kurmuştur.
  B) Çok tanrılı inanç görülmektedir.
  C) Sınıflı toplum yapısı vardır.
  D) Diyonizos adına şenlik edebiyatı gelişmiştir.
  E) Romalılar son vermiştir.

  Cevap: E

 • 9) Mezepotamya uygarlıklarında depo, ibadethane amacıyla yapılan yapılara ....................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ziggurat
  B) karum
  C) ateşgede
  D) nom
  E) gizza

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi İbraniler için doğru değildir?

  A) Siyasi birliği Hz. Musa kurmuştur.
  B) İlk tek tanrılı dini benimseyen topluluktur.
  C) Filistin’e yerleşmişlerdir.
  D) İlk deniz ticareti ve deniz koloniciliği yapmışlardır.
  E) Babil ve Roma etkisiyle tüm dünyaya yayılmışlardır.

  Cevap: D

 • 11) Sümerler için;
  I. İlk merkezi krallık kurulmuştur.
  II. İlk yazıyı (Çivi yazısını) buldular.
  III. İlk ay yılı esaslı takvimi yaptılar
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: D

 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi İran Uygarlığı için doğru değildir?

  A) İlk atlı birlikleri kurdular.
  B) Hint-Ari kökenli Medler ve Persler kurmuştur.
  C)  Anadolu’ya egemen olmuşlardır.
  D) İlk posta teşkilatını kurmuşlardır.
  E) Ateşgede adı verilen tapınaklar yapmışlardır.

  Cevap: A

 • 13) Akadlarla ilgili olarak;
  I. İlk merkezi krallık kurulmuştur.
  II. İlk siyasi örgütlenmeyi yapmışlardır.
  III. İlk düzenli ordu (piyade) kurulmuştur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 14) İlk çağ Anadolu'da devlet kuran Hititler'in yeryüzündeki olayları tanrılarına anlatmak amacıyla yazdıkları yıllık raporlara ....................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kibele
  B) karum
  C) anallar
  D) nom
  E) gizza

  Cevap: C

 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Mısır Uygarlığı için doğru değildir?

  A) Mısır’ı Firavun adı verilen tanrı-krallar yönetmiştir
  B) Dini inanç çok tanrılıdır.
  C) Medeni hukukun temellerini atmışlardır.
  D) Ölümden sonra yaşama inanmışlardır
  E) Hiyeroglif yazısını kullandılar.

  Cevap: C
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.