...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen sözcükleri inceleyiniz. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun olanları yazarak cümleleri anlamlı olacak şekilde tamamlayınız.

  ---ATASÖZÜ--ANLAM--NESNEL--ÖZDEYİŞ--DEYİM--

  1.) Belli bir anlama gelmek üzere en az iki veya ikiden daha fazla kelimeden meydana gelmiş söz öbeği(grubuna) ………………………………. denir.

  2) Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, kim tarafından söylendiği bilinen cümlelere…………………….denir.

  3) Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama ……………………. denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır.

  4.) Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, herkese göre aynı olan deney ve gözleme dayanan cümlelere …………………… denir.

  5.) Geçmişten günümüze gelen, kimin söylediği belli olmayan öğüt verici olan cümlelere …………… denir.

  Cevap: 1) Deyim, 2) Özdeyiş, 3) Anlam, 4) Nesnel, 5) Atasözü
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde varlığın özelliğini niteleyen kelime (sıfat) vardır?
  A) Okula ne zaman geleceksin?
  B) Kuşlar göç etmeye hazırlanıyor .
  C) Teraziyi almayı unutma.
  D) Kırmızı bisikletini çok seviyordu.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz. 
  ( ) Din insanlara karşı bencil olmayı öğütler.
  (   ) Günah, dinimizin yapılmamasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.
  (   ) Dinimizdeki kurallar insanların sorunsuz ve mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri içindir. 
  (    ) Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.
  (   ) İyi huylu ve güzel niteliklere sahip kimselere, ahlâksız denilir
  (    ) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir.
  (    ) Her durumlarda yalan söyleyebiliriz.
  (   ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
  Cevap: Y-Y-D-D-Y-D-Y-D
 • 4) ‘Sokağa çıkınca havanın soğuk olduğunu anladım.’
  Tümcesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?

  A) çıkınca
  B) olduğunu
  C) sokağa
  D) havanın
  Cevap: C
 • 5) Bu silgi yazımı yanlışı olan sözcüğün bulunduğu tümceyi silmek istiyor. Sizce hangi tümceyi silmelidir?
  A) En çok sevdiğim meyva, elmadır.
  B) Yardıma ihtiyacı olan arkadaşıma, severek yardım ederim.
  C) Defterime mürekkep döküldü.
  D) Hafta sonlarında anneme yardım ederim.
  Cevap: A
 • 6) Aşağıda verilen kelimelerin sonuna “ –lık , - lı , -sız, -cı “ eklerinden uygun olanları getirerek yeni kelimeler türetiniz.
  yaban: ..................
  göz: ……………..
  akıl: ………….
  boya : ....................
  güç: .....................
  korku: …………
  dil: …………..
  görgü :....................
  fırın :.....................
  aş: …………….
  Cevap: .
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
  ( ) Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler karşıt anlamlıdır.
  ( ) Alfabemizde 8 ünsüz, 21 ünlü harf vardır.
  ( ) Biten cümlenin sonuna virgül konulabilir.
  ( ) ‘’Sular akmıyor mu ‘’ cümlesinin sonuna soru işaret konulmalıdır.
  ( ) Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamlarını imla kılavuzundan öğreniriz.
  Cevap: .
 • 8) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
  A- Bu kahvenin şekeri fazla olmuş.
  B- Marketten şeker almayı unutma!
  C- Şekerli yiyecekler dişlerimizi çürütür.
  D- Öğretmenimiz çok şeker biridir.
  Cevap: D
 • 9) “Yıllardan beri Almanya’da yaşıyordu. Oysa şimdi ülkesinde olabilmek için neler vermezdi. Çocuklarını öpüp koklamak, eşine sarılmak ona çok uzaktı. Evi burnunda tütüyordu.”
  Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Memleket Hasreti
  B) Çevre Sevgisi
  C) Vatanını Unutmak
  D) Günden Güne Zenginleşmek
  Cevap: A
 • 10) “Sibel yarın Samsun’a gidecekmiş.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Kim
  B) Ne zaman
  C) Nereye
  D) Nasıl
  Cevap: D
 • 11) “Tırtıl artık aç değildi.” Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
  A) Öyle yorgunum ki hemen yatacağım.
  B) Karnı tok olduğu için hiçbir şey yemedi.
  C) Acıktığı için yemeklere birden saldırdı.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Bu kış hava çok soğuktu.
  B) Soğuk içecekler içtiği için hastalandı.
  C) Son karşılaşmamızda çok soğuk davrandı.
  D) Evleri o kadar soğuktu ki otururken hep titriyorduk.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarını yazınız.
  EŞ ANLAM
  Ulus: ……….
  Doktor: ………
  Akıl: …………
  Doğa: ………..
  Problem: ……….

  ZIT ANLAM
  Mutlu: ………
  Eski: ………
  Parlak: ……….
  Yoksul: ………
  Geniş: ………..
  Cevap: .
 • 14) "Ağılda kuzu ( ) koyun ( ) keçi ve oğlaklar vardı ( )" Cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  A ) (,) (,) (.)
  B ) (,) (:) (!)
  C ) (;)(:)(?)
  D ) (.)(,)(.)
  Cevap: A
 • 15) “Oyun” konulu kısa bir hikaye yazınız.

  Cevap: .
Yorum Yap
Gönder