...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Hz. Osman'ın halifelik dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır.
  B) Dört Büyük Halife’den en kısa süre halifelik yapan olmuştur
  C) Kuran-ı Kerimi çoğaltmıştır.
  D) Belencer Savaşı bu dönemde yaşanmıştır.
  E) Bu dönemde ilk kez Türklerle savaşılmıştır.

  Cevap: B

 • 2) Peygamber efendimiz İslamı bir süre gizli olarak tebliğ etmiştir.
  Buna göre bu süre hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 7
  E) 14

  Cevap: B

 • 3) Hz. Ömer ile ilgili olarak;
  I. İlk müslümanlardandır.
  II. Müslüman olduktan sonra Müslümanlar güç kazanmıştır.
  III. Peygamberimizin amcası ve süt kardeşidir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: B

 • 4) “Hiçbir iyiliği küçük görme! Kardeşinle güler yüzlü konuş! Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma! Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişiyi, hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama! Onun davranışının vebali kendine aittir.”

  verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Kibirden kaçınmak.
  II. İnsanlara karşı güler yüzlü olmak
  III. Yapılan iyilikleri küçümsememek.
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: D

 • 5) .......................... İslam tarihinin ilk kadın şehidi olarak geçmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) Hz. Sümeyye
  B) Hz. Hatice
  C) Hz. Ayşe
  D) Hz. Halime
  E) Hz. Amine

  Cevap: A

 • 6) Takva sahibi bir insanla ilgili olarak;

  I. İman etmiştir.
  II. İyiliklere sarılır kötülüklerden kaçınır.
  III. Salih ameller işler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 

  Cevap: E

 • 7) Müslimanlar tarihte ilk olarak ....................... hicret etmişlerdir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) Yemen
  B) Medine
  C) Yesrib
  D) Habeşistan
  E) Taif

  Cevap: D

 • 8) Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalı ...................... tır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hadis
  B) tefsir
  C) teşri
  D) fıkıh
  E) tezkiye

  Cevap: D

 • 9) “… Ben kral değilim. Ben, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.”

  verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz de bizim gibi insandı.
  II. Peygamberimiz tevazü sahibiydi
  III. Peygamberimiz kurutulmuş eti çok severdi.
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 10)
  I. İslam'ın ilk köle müslümanı Zeyd bin Harise'dir.
  II. İndirilen ilk sure Alak suresidir.
  III. Peygamber efendimizin hiç erkek çocuğu olmamıştır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 

  Cevap: A

 • 11) Peygamberimizin Allah'tan aldığı emirleri değiştirmeden insanlara aktarmasına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hadis
  B) tebliğ
  C) teşri
  D) fıkıh
  E) tecvid

  Cevap: B

 • 12) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Hüseyin

  Cevap: D

 • 13) Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, peygamberimiz ilk olarak bunu kimle paylaşmıştır?

  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Ayşe
  C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ali
  E) Hz. Ebubekir

  Cevap: C

 • 14) * Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederidir.
  * Kendisine Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla “Sıddîk” unvanı verilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen halife hangisidir?

  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Zeyd

  Cevap: D

 • 15)
  I. Peygamberimiz İsalm'ı tebliğ ederken bir çok zorluklarla karşılaşmıştır.
  II. Peygamberimiz alçak gönüllü bir insandı.
  III. Peygamberimize Muhammed ismini dedesi koymuştur.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 

  Cevap: E
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.