Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) • Nefes alamaz.
  • Konuşamaz.
  • Acı çekerek yüzünü buruşturur.
  • Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.
  • Bir süre sonra morarmaya başlar.
  Belirtileri verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kısmi tıkanma
  B) Yarı tıkanma
  C) Tam tıkanma
  D) Kalp krizi
  E) Sara 
  Cevap: C
 • 2) Şok pozisyonu için;
  I. Hasta/yaralının bacakları 90 cm kadar yukarı kaldırılarak bacakların altına destek konulur
  II. Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır.
  III. Hasta/yaralının yaşam bulguları belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 3) Kulak kanaması ile ilgili olarak;
  I. Kulak kanamaları iç kulakta veya dış kulakta gerçekleşebilir. 
  II. Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir.
  III.  Hasta/yaralının bilinci yerinde
  ise hasta/yaralı hareket ettirilmeden yüz üstü yatırılır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 4) Dış kanamalarla ile ilgili olarak;
  I. Dış kanamalar, kanamanın yaradan vücut dışına doğru olduğu kanamalardır. 
  II. Dış kanama genellikle yaralanmalar sonucu olur ve atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür.
  III. Dış kanamada kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5) Solunum yolu tam olarak tıkanmamış ve hâlen nefes alabilen kişilerde;
   I. Kazazede öksürmeye teşvik edilmeli
  II. Yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar yerinden çıkarılmalıdır.
  III. Kazazede göz önünde tutulmalı ve bu sırada en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçilmelidir.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini uygulamak doğru olur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6) Hasta/yaralının solunum yolu açıldıktan sonra solunumun değerlendirilmesi için ilk yardımcı “Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirilir.
  Buna göre;
   I. İlk yardımcı, göğüs kafesinin solunum hare ketine bakar (BAK).
  II.  Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hisset meye çalışır (HİSSET).
  III. Eğilip kulağını hastanın ağzına ve burnuna
  yaklaştırarak solunumunu dinler (DİNLE).
  verilenlerden hangisi veya hangilerini doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7) Bir olay yerinde değerlendirme yaparken hangisi doğru olmaz?
  A)  Olay yeri, yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. 
  B) Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir.
  C) Hasta/yaralı, yerinden olay yerinden uzağa taşınmalıdır.
  D) Hastanın/yaralının endişeleri giderilmeli, onlara karşı nazik ve hoş görülü olunmalıdır.
  E) Mekân kapalı ise ortam havalandırılmalıdır.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A)  Her türlü acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
  B) 112 Acil Çağrı Merkezini sadece kazazede aramalı diğer kişiler çağrı merkezini meşgul etmemelidir.
  C) Toplumun acil yardım hizmetlerini koordine edebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi her gün 24 saat açıktır
  D) Acil Çağrı Merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli
  E) 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalı
  Cevap: B
 • 9) Olay yerinde hasta veya yaralının durumunun değerlendirilmesi ne bağlı olarak ilk yardım hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmasıdır.
  Yukarıda açıklaması verilen temel ilk yardım uygulaması hangisidir?

  A) Koruma
  B) Kurtarma
  C) Bilgilendirme
  D) Dinleme
  E) Hissetme
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ilk yarım için doğru değildir?
  A) İlk yardımcı tarafından uygulanır.
  B) Sadece olay yerinde uygulanır.
  C) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  D) Tıbbi araç gereç kullanılır.
  E) Çevredeki imkânlar kullanılır.
  Cevap: D
 • 11) Teknoloji bağımlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kişisel sorunlar, aile ve okul sorunları görülür
  B) Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme görülür.
  C) Hâlsizlik hissi verir.
  D) Zamanı idare etmede başarısızlık görülür.
  E) Akademik başarıda artış görülür.
  Cevap: E
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Madde kullanımı ile ilgili baskılara direnmek için kararlı ve tutarlı olunmalıdır. 
  B) Madde kullanımına karşı etkili bir mücadele bu konuda bilgi ve bilinç sahibi olmakla başlar. 
  C) Madde bağımlılığını önlemede en etkili yöntem gerektiğinde “hayır” diyebilecek yaşam becerileri ile donatılmış gençler yetiştirmektir 
  D) Dinî inanç ve davranışların madde bağımlılığını önleyici bir etkisi bulunmamaktadır. 
  E) Sigara, alkol ve madde bağımlılığını önleme çalışmalarında, bireyi madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek  öncelikli hedeftir. 
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Alkol bağımlısı olan kişinin düşünme yeteneği geriler.
  B) Alkol bağımlısı olan kişinin aile içinde huzursuzluk, kavga, ailenin dağılması gibi sorunlar kaçınılmaz hâle gelir. 
  C) Alkol kullanımı yavaş yavaş başlar, daha sonra kişi farkında olmadan bağımlı hâle gelir. 
  D) Alkole başlamanın bireysel sebepler sadece bireyle kısıtlıdır.
  E) Alkol alma isteğini kontrol edemeyen, ortaya çıkan bedensel, ruhsal ve sosyal zararlarına rağmen hâlâ alkol kullanmaya devam eden kişilerde “alkol bağımlılığı” oluşmuş demektir.

  Cevap: D
 • 14) Bir öğrencinin bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ................................ denir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) akran zorbalığı
  B) sosyal zorbalık
  C) aile zorbalığı
  D) siber zorbalık
  E) psikolojik zorbalık
  Cevap: A
 • 15) Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi sınav kaygısının sebeplerinden biri değildir?
  A) Sürekli başarılı olma, kazanma çabası içinde olmak
  B) Geçmiş başarısızlıkları unutmak
  C) Özgüvensizlik
  D) Başkalarıyla karşılaştırılmak
  E) Sınav ve sınanmayı bir saygınlık sorunu olarak görmek
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder