Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Elektron-katman dağılımına göre en dıştaki katmanı tam dolu olan atomlar kararlı atom olarak adlandırılır.
  II. Periyodik tablodaki 8A grubunda yer alan elementlerin atomları kararlı atomlar olup hiçbir şekilde elektron alışverişi yapmazlar.
  III. En dıştaki katmanı tam dolu olan elementler elektron alışverişi yapmayacaklarından yeni bir madde oluşturmak üzere başka bir elementle bir araya gelmezler. 
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I II ve III
  Cevap: D
 • 2) İyonik bağlarlar ilgili olarak;
  I. Elektron alışverişi sonucu element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bağa iyonik bağ adı verilir. 
  II.  Elektron alışverişi sonucu oluşan başka bir deyişle iyonik bağ sonucu oluşan bileşiklere de iyonik bağlı bileşik denir.
  III. metal ve ametal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan bileşikler iyonik bağlı bileşiklerdir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Kovalent bağlarlar ilgili olarak;
  I. Kovalent bağ sırasında ortaklaşa kullanılan elektronlar bağı oluşturan element atomlarının tamamına aittir.
  II.  Elektron alışverişi sonucu oluşan başka bir deyişle iyonik bağ sonucu oluşan bileşiklere de iyonik bağlı bileşik denir.
  III. Kovalent bağ, sadece farklı tür ametal atomları arasında oluşur. 
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 4) Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ...................... denir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) bileşik
  B) bileşke
  C) element
  D) çözelti
  Cevap: C
 • 5) Elementlerle ilgili olarak;
  I. En küçük yapı taşları atomdur.
  II.  Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılabilirler.
  III. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğada 80’i aşkın element bulunmaktadır. 
  B) Elementler sembollerle(simge) gösterilir.
  C) Eğer elementin baş harfleriyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına, İngilizce adının son harfide eklenir.
  D) Genellikler, elementin ingilizce adının ilk harfi kullanılır.
  Cevap: C
 • 7) Bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir.
  Yukarıda özelliği verilen bilim insanı hangisidir?
  A) Gleen Seaborg
  B) John Newlands
  C) Lothar Meyer
  D) Henry Moseley
  Cevap: B
 • 8) * Oda şartlarındaki fiziksel hâl
  * Sertlik-yumuşaklık
  * İletkenlik, kararlılık
  * İyon yükü
  Elementler periyodik cetvelde gruplandırılırken yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi göz önüne alınır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 9)

  Periyodik cetvelde 1 yönünde gidildikçe aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Metalik özellik azalır.
  B) Atom çapı küçülür.
  C) Ametalik özellik azalır.
  D) Elektron alma isteği artar.
  Cevap: C
 • 10)

  Periyodik cetvelde 2 yönünde gidildikçe aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Atom çapı küçülür.
  B) Kütle numarası artar.
  C) Ametalik özellik azalır.
  D) Elektron verme isteği artar.
  Cevap: A
 • 11) Neon elementinin simgesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Ne
  B) Na
  C) Ni
  D) Be
  Cevap: A
 • 12) Ca verilen hangi elemente aittir?
  A) Klor
  B) Kükürt
  C) Kalsiyum
  D) Kalay
  Cevap: C
 • 13) Metaller ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Isı ve elektriği iyi iletirler.
  B) Periyodik sistemin sağ tarafında bulunurlar.
  C) Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
  D) Civa hariç(sıvı) oda koşullarında katı halde bulunurlar.
  Cevap: B
 • 14) Ametallerle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Oksijen, karbon, flor en bilinen örnekleridir.
  B) Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.
  C) Kararlı haldedirler.
  D) Elektron dağılımında son yörüngelerinde 5, 6 veya 7 elektron bulundurabilirler.
  Cevap: C
 • 15) Soygazlarla ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Sağlam, sert ve dayanıklıdır; tel ve levha haline getirilebilirler.
  B) Ametaller ile bileşik oluştururlar ve bileşiklerinde elektron vererek katyon (+yüklü) duruma geçerler.
  C) Kırılgandırlar ve tel ve levha haline getirilemezler.
  D) Oda koşullarında tamamı gaz halinde bulunurlar.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder