...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Peygamber efendimiz;
  I. 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  II. Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.
  III. 632 yılında vefat etmiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Medineli müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmamıştır?

  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mude savaşı

  Cevap: D

 • 3) Peygamber efendimiz İslam'ın tebliği sırasında bir çok zorlukla karşılaşmış, işkencelere maruz kalmıştır. Bu süreçte peygamber efendimiz .......................... davranmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) hoşgörülü
  B) sabırlı
  C) merhametli
  D) öfkeli

  Cevap: D

 • 4) “Sizden önceki insanlar şu yüzden helâk oldular: Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah’a (c.c.) yemin olsun ki eğer Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da cezasını verirdim.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Merhamet
  B) Kul hakkı
  C) Tehvid inancı
  D) Adalet

  Cevap: D

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği evrensel niteliklerden biridir?

  A) Din
  B) Para
  C) Yiyecek
  D) Sohbet

  Cevap: A

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinin mesajlarından biri değildir?

  A) Bütün müslümanlar kardeştir.
  B) İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir.
  C) Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb. davranışlar yasaklanmıştır.
  D) Bütün borçlar faizi ile birlikte iade edilecektir.

  Cevap: D

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminin özelliklerindne biri değildir?

  A) Putlara tapmaları
  B) Tartıyı eksik tutmaları
  C) Bilimde ileri olamları
  D) Edebiyatta ileri olmaları

  Cevap: C

 • 8) Peygamber efendimiz İslam'ı tebliğ ederken;
  I. İlk önce yakınlarından başlamıştır anlatmaya.
  II. İslam'ı hoşgörü dini olarak tanımlamıştır.
  III. İlk 3 yıl gizliden davette bulunmuştur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 9) Hudeybiye Anlaşmasına göre;
  I. Müslümanlar Medine'den dışarıya çıkamayacaklar.
  II. Müminler Hac ibadetini sonraki sene yapacak.
  III. Anlaşma 15 sene sürecek
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen savaşların hangisinde peygamber efendimizin dişi kırılmıştır?

  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mude savaşı

  Cevap: C

 • 11) Hüzün yılında;
  I. Hz. Hatice
  II. Ebu Talip
  III. Ebu Lehep
  verilenlerden hangisi veya hangileri vefat etmiştir?

  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 12) Ticaret yaparken;
  I. Tartıyla oynamak.
  II. Malı değerinden fazlasına satmak.
  III. Malı peşin satmak
  verilenlerden hangisi veya hangileri kull hakkına girer?

  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 13) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamber efendimiz 6 sene süt annesi ile yaşamıştır.
  B) Peygamber efendimizin babasının adı Ebu Talip'tir.
  C) Peygamber efendimiz annesinin vefatından sonra dedesi ile bir süre yaşamıştır.
  D) Peygamber efendimizin naaşı Medine'dedir.

  Cevap: B

 • 14) Allah’ın emirlerine uymak, Allaha karşı sorumluklarını yerine getirmek konusunda hassas davranmaya .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tehvid
  B) takva
  C) tecvid
  D) tenkit

  Cevap: B

 • 15) Peygamberimiz, müminlerin ilim öğrenmeleri  için Medine'de ...................... denilen kurumu yaptırmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) suffe
  B) mescid
  C) medrese
  D) hilful fudul

  Cevap: A
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.