...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Programlamada hata ayıklama ile ilgili olarak;
  I. Hesaplanması mümkün olmayan işlemler çalışma zamanı hatalarını oluşturur.
  II. Mantıksal hataların bulunması diğer hatalara göre daha kolaydır.
  III. Programlama dilleri için söz dizimi, yoruma açık olmamalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) Çözüme doğru yol almadan önce problemi çok iyi anladığınızdan emin olmanız gerekir. Problemin neler içerdiğini ve kapsamını doğru anlamalısınız. Ayrıca problemi çözmeniz gereken insan ya da sistemin bilgi tabanında neler olduğunu da çok iyi anlamalısınız. Mevcut bilgi tabanında olmayan herhangi bir kavram ya da yönergeyi problemin çözüm sürecinde kullanamazsınız.
  Yukarıda açıklaması verilen problem çözme adımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Problemi Tanımlama
  B) Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme
  C) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme  D) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
  E) Problemi Anlama
  Cevap: E
 • 3) Veri türü belirlerken aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak belirlenmelidir.
  B) Veri türleri karışık olarak kullanabiliriz.
  C) Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır.
  D) Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır. 
  E) Programcılar kendi tanımladıkları veri türlerini de oluşturabilirler
  Cevap: B
 • 4) Bir öğrencinin sınıfı geçip geçmediğini söyleyen bir program yapılmak istenir. Program çıktısında öğrencinin sınıfı "geçti" yada "kaldı" olarak gösterilmesi isteniyor. 
  Buna göre aşağıdaki veri türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?
  A) Matematiksel
  B) Mantıksal
  C) Sözel
  D) Karekter
  E) Dizi
  Cevap: B
 • 5)
  I. 3.Okul
  II. okul3
  III. sinifNo
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru yazılmış değişkendir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 6)
  I. Random ()  -> 0,34
  II. Length ("Merhaba") -> 7
  III. Sum (4,10,1) -> 15
  Yukarıda verilen fonksiyon ve çıktı eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7)

  Verilen akış şemasının işlevi hangisidir?
  A) Başla/Bitir
  B) Denetim (Karar)
  C) Döngü
  D) Akış Yönü
  E) Bağlaç
  Cevap: B
 • 8) Akış şeması oluşturulurken aşağıda verilenlerden hangisini yapmamamız gerekir?
  A) Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır
  B) Akış şemasını çizmek için uygun yazılımlar kullanılmalıdır.
  C) Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.
  D) Hatırlatıcı bilgiler simgenin içine yazılmalıdır.
  E) Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider
  Cevap: D
 • 9) Klavyeden girilen iki sayının toplanması istenmektedir. Programcı aşağıdaki algoritmaya hazırlamıştır.

  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) sonuc = sayi1 + sayi 2
  B) sayi1= sayi1 + sayi2
  C) (sayi1 + sayi2) = sonuc
  D) sonuc = ((sayi1) + (sayi2)) 
  E) sonuc = sonuc - sayi1 + sayi2
  Cevap: A
 • 10) Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olandan küçük olan çıkarılmak istenmektedir. Programcı aşağıdaki akış şemasını hazırlamıştır.

  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) sayi1 = sayi2
  B) sayi1 + = sayi2
  C) sayi1 < sayi2
  D) sayi1 % sayi 2
  E) sonuc > sayi1 + sayi2
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • Ziyaretçi
 • 2020-01-01

Merhaba, sınav sorularının cevapları eklidir. Cevap Anahtarı butonuna tıkladığınızda cevaplara ulaşabilirsiniz.

 • Ziyaretçi
 • 2020-01-01

cevaplarını nereden bulabilirim