...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla seyreltiktir?

  A) 50 gram su 4 gram şeker
  B) 25 gram su 3 gram şeker
  C) 20 gram su 2 gram şeker
  D) 100 gram su 4 gram şeker
  E) 10 gram su 3 gram şeker

  Cevap: D

 • 2)
  I. Saf değillerdir.

  II. Fiziksel yöntemlerle ayrışır.
  III. Farklı cins atom ve moleküller-den oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karışımlar için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 3) 45 gram tuz kullanılarak hazırlanan 275 gram çözeltiden 50 gram su buharlaştırılıyor. 
  Buna göre son durumda çözeltinin tuz oranı yüzde kaçtır?

  A) 15
  B) 20
  C) 23
  D) 28
  E) 30

  Cevap: B

 • 4) İlk başta 20 gram şeker bulunan 250 gramlık şeker çözeltisine 50 gram şeker ve 50 gram su eklenirse son çözelti yüzde kaç olur?

  A) 15
  B) 20
  C) 23
  D) 28
  E) 30

  Cevap: B

 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Homojen karışımlar farklı maddelerden oluşsa da tek fazlı karışımlardır.
  B) Çözeltilerin bir ışın demeti ile belirlenmesine Tyndell etkisi adı verilir.
  C) Homojen karışımları çıplak gözle homojen gibi görünen karışımlardan ayırmak için ışın demeti kullanılır
  D) Gazların karışımları hiçbir zaman çözelti oluşturmaz.
  E) Fiziki olarak ayrılabilen sınırları olan sıvı, gaz veya katı sistem parçalarına faz denir. 

  Cevap: E

 • 6) 380 gram çözeltinin yüzde 20'si tuzdur.
  Buna göre bu çözeltide kaç gram su vardır?

  A) 298
  B) 304
  C) 311
  D) 328
  E) 340

  Cevap: B

 • 7)
  I. Bir sıvını buhar basıncı sadece sıcaklığa bağlıdır.

  II. Bir sıvının hangi basınç ve sıcaklık değerinde hangi halde olduğunu gösteren diyaframlara 3 lü diyafram veya faz diyaframı denir.
  III. Eterin, moleküler arası çekim kuvvetleri, suyunkinden yüksektir. 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: B

 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Derişik Çözelti: Çözüneni çok, çözüneni az olan çözeltidir 
  B) Çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüş olan çözeltiye doymuş çözelti denir.
  C) Maddenin sadece sıvı hali çözelti oluşturabilirler.
  D) Çözeltide çok bulunan madde çözücü, az bulunan madde çözünendir.
  E) Maddeler doğada element, bileşik ve karışım halinde bulunabilirler.

  Cevap: C

 • 9) Çözeltiler;
  I. Donma noktası
  II. Kaynama noktası
  III. Buhar basıncı iletkenliği 
  verilenlerden hangisi veya hangilerine göre farklılık gösterebilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 10) 53 gram tuz içeren yüzde 20 lik tuz çözeltisi kaç gramdır?

  A) 265
  B) 280
  C) 305
  D) 327
  E) 330

  Cevap: A

 • 11)
  I. Katı sıvı çözeltilerinde, çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı saf sıvının kaynama noktasından yüksektir. 

  II. Saf maddelerin kaynama noktası, kaynama süresince sabit kaldığı halde ,çözeltilerin kaynama noktaları sabit değildir.
  III. Kaynama noktası yükselmesi 1000g suda çözünmüş maddenin iyon yada molekül sayısına bağlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 12) * Bu yöntem katı – katı adi karışımlarının ayrılmasında kullanılır.
  * Maddenin sadece tanecik boyutundan değil renk ve şekil gibi diğer özelliklerinden de yararlanılır.
  Yukarıda özellikleri verilen ayırma yöntemi hangisidir?

  A) Eleme
  B) Süzme
  C) Diyaliz
  D) Ayıklama
  E) Buharlaştırma

  Cevap: D

 • 13) Maddelerin farklı çözücülerdeki çözünürlükleri farklıdır. Bu özellik kullanılarak karışımdaki bir maddenin uygun çözücü ortamına alınmasına ............................ denir. 

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) özütleme
  B) kristallendirme
  C) ayrımsal kristallendirme
  D) santrifüjleme
  E) dekantasyon

  Cevap: A

 • 14) Sıvı – katı karışımdan sıvının buharlaştırılarak katı maddenin elde edilmesine ..................... denir. 

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) buharlaştırma
  B) basit damıtma
  C) diyaliz
  D) ayrımsal damıtma
  E) eleme

  Cevap: A

 • 15) Bir sıvının buharlaştırıldıktan sonra soğuk bir ortamdan geçirilerek tekrar sıvı hâle getirilmesine ............................... adı verilir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) buharlaştırma
  B) basit damıtma
  C) diyaliz
  D) ayrımsal damıtma
  E) eleme

  Cevap: B
 • Kimya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.