...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Ses ile ilgili olarak;
  I. Ses en hızlı katılarda yayılır.
  II. Işık sesten daha hızlı yayılır.
  III. Ses boşlukta yayılmaz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket sergiler?

  A) Salıncağın hareketi
  B) Yerden seken top
  C) Beşiğin hareketi

  Cevap: B

 • 3)

  Görseldeki uçak kalkış yapmaktadır.
  Buna göre bu uçak hangi hareketi yapmaktadır?

  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma

  Cevap: B

 • 4) Kulağımızın duyabildiği titreşimlere ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ışık
  B) ses
  C) görüntü

  Cevap: B

 • 5) Ses ................... halinde yayılır ve gözle görülmez.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğrusal
  B) dalgalar
  C) katmanlı

  Cevap: B

 • 6) Hareket ile ilgili olarak;
  I. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilirler
  II. Cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etkiye ihtiyaçları vardır.
  III. Hareket, bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından oluşturulan seslerden değildir?

  A) Korna sesi
  B) Gitar sesi
  C) Deniz dalga sesi

  Cevap: C

 • 8) * Gök gürültüsü
  * volkanik patlamalar
  * yağmur sesi
  * hayvan sesleri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaklı sestir?

  A) 2
  B) 3
  C) 4

  Cevap: C

 • 9)

  Verilen hareket daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Dönme
  B) Hızlanma
  C) Sallanma

  Cevap: A

 • 10) İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

  A) Ateş böceği
  B) Odun ateşi
  C) Ampul

  Cevap: A

 • 11) Çevresine kendiliğinden ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

  A) Yıldızlar
  B) Güneş
  C) Mum

  Cevap: C

 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Sesleri kulaklarımızla duyarız. 
  B) Sesleri duyabilmemiz için cisimleri görmemiz şarttır.
  C) Bazı cisimleri görmediğimiz halde seslerinden tanıyabiliriz.

  Cevap: B

 • 13)

  Görseldeki kamyon yokuş yukarı çıkmaya başlamıştır.
  Buna göre bu kamyon hangi hareketi yapmaktadır?

  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma

  Cevap: A

 • 14) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) İyi görebilmek için bulunduğumuz ortam iyi ışık almalıdır.
  B) Varlıkları görmek için ışığa gerek yoktur.
  C) Karanlıkta ise hiçbir şey göremeyiz.

  Cevap: B

 • 15) Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

  A) Yıldızlar
  B) Şimşek
  C) Ay

  Cevap: C
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.