...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İyi görebilmek için bulunduğumuz ortam iyi ışık almalıdır.
  B) Varlıkları görmek için ışığa gerek yoktur.
  C) Karanlıkta ise hiçbir şey göremeyiz.
  Cevap: B
 • 2) Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
  A) Yıldızlar
  B) Şimşek
  C) Ay
  Cevap: C
 • 3) İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Ateş böceği
  B) Odun ateşi
  C) Ampul
  Cevap: A
 • 4) Çevresine kendiliğinden ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Yıldızlar
  B) Güneş
  C) Mum
  Cevap: C
 • 5) Kulağımızın duyabildiği titreşimlere ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ışık
  B) ses
  C) görüntü
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sesleri kulaklarımızla duyarız. 
  B) Sesleri duyabilmemiz için cisimleri görmemiz şarttır.
  C) Bazı cisimleri görmediğimiz halde seslerinden tanıyabiliriz.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından oluşturulan seslerden değildir?
  A) Korna sesi
  B) Gitar sesi
  C) Deniz dalga sesi
  Cevap: C
 • 8) * Gök gürültüsü
  * volkanik patlamalar
  * yağmur sesi
  * hayvan sesleri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaklı sestir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  Cevap: C
 • 9) Ses ................... halinde yayılır ve gözle görülmez.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) doğrusal
  B) dalgalar
  C) katmanlı
  Cevap: B
 • 10) Ses ile ilgili olarak;
  I. Ses en hızlı katılarda yayılır.
  II. Işık sesten daha hızlı yayılır.
  III. Ses boşlukta yayılmaz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap: C
 • 11) Hareket ile ilgili olarak;
  I. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilirler
  II. Cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etkiye ihtiyaçları vardır.
  III. Hareket, bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap: C
 • 12)

  Görseldeki uçak kalkış yapmaktadır.
  Buna göre bu uçak hangi hareketi yapmaktadır?
  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
  Cevap: B
 • 13)

  Görseldeki kamyon yokuş yukarı çıkmaya başlamıştır.
  Buna göre bu kamyon hangi hareketi yapmaktadır?
  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
  Cevap: A
 • 14)

  Verilen hareket daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Dönme
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket sergiler?
  A) Salıncağın hareketi
  B) Yerden seken top
  C) Beşiğin hareketi
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Sınav test Orta 2019-12-02
3.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.sınav, değerlendirme soruları, ışık ve ışık kaynakları, ses ve ses kaynakları, hareket ve kuvvet, hareket çeşitleri 3