...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Miraç mucizesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz Allah katına yükseltilmiştir.
  B) Taif'e yaptığı yolculuktan sonra olmuştur.
  C) Beş vakit namaz burada farz kılınmıştır.
  D) Medine'ye hicretinin 4. yılında yaşanmıştır.
  Cevap: D
 • 2) “Bir elime Güneş’i, diğerine Ay’ı verseniz ben bu davadan vazgeçmem!” 
  Peygamber efendimizin bu hadisindeki "dava" aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İslam
  B) Mekke
  C) Uhud
  D) Medine
  Cevap: A
 • 3)
  I. Müslümanlara yapılan işkencenin artması
  II. Medine'nin İslamı yaşamak için daha uygun olması
  III. Akabe biatlarının yapılması.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine'ye hicretin sebepleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Peygamber efendimizin Mescid-i Nebi'nin yanında Suffe yaptırması onun;
  I. Eğitime önem verdiğini
  II. İlime önem verdiğini
  III. Kardeşliğe önem veridğini
  hangisini veya hangilerini gösterir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 5)
  I. Tebliğ: Allah'tan aldığı mesajları insanlara olduğu gibi aktarmak.


  II. İsmet: Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
  III. Fetanet: Akıllı ve Zeki Olmak
  Yukarıda verilen peygamber özelliği ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Herkesin can, mal, ve namusu korunmalıdır.


  II. Beş vakit namaz farz olarak kılınmıştır.
  III. Bütün borçlar iade edilmelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veda hutbesinde peygamber efendimiz tarafından vurgulanmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz vahyi Cebrail aracılığıyla Allah'tan alırdı.
  B) Peygamberimiz aldığı vahyi eksiksiz insanlara anlatırdı.
  C) Peygamber efendimiz vahyedilenleri uygulamalı olarak gösterirdi.
  D) Cebrail vahiy getirmediği zaman peygamberimiz kendi vahiy yazardı.
  Cevap: D
 • 8) Peygamber efendimizin dişinin kırıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mekke'nin fethi
  Cevap: B
 • 9) Hz. Aişe peygamber efendimizin ahlakını soran kişilere " Onun ahlakı ............... ahlakıdır" cevap verirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kuran
  B) aile 
  C) müslüman
  D) muhacir
  Cevap: A
 • 10) Allah'a ortak kişilere .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) mümin
  B) münafık
  C) müşrik
  D) kafir
  Cevap: C
 • 11) İslam'ın ilk yıllarında Mekke'li müşrikler peygamber efendimize ve sahabelere, her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi sınırlandırdıkları döneme ............................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hüzün yılı
  B) boykot yılı
  C) savaş yılı
  D) sabar yılı
  Cevap: B
 • 12) Peygamber efendimizin naaşı .............................. bulunmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?
  A) Medine
  B) Mekke
  C) Ravzai Mutahhara
  D) Hz. Ayşe'nin odası
  Cevap: B
 • 13) "Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir.
  Yukarıda açıklaması verilen peygamberlerin ortak özelleği hangisidir?
  A) Sıdk
  B) İsmet
  C) Emanet
  D) Fetanet
  Cevap: C
 • 14) Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları anlamına gelen özellik hangisidir?
  A) Sıdk
  B) İsmet
  C) Emanet
  D) Fetanet
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Tebliğ
  B) İsmet
  C) Nimet
  D) Sıdk
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder