...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Kuranı Kerim'i oluşturan her bir cümleye ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet
  B) sure
  C) cüz
  D) mushaf

  Cevap: A

 • 2) Kuran'ı Kerim ..................... mağarasında indirilmeye başlamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hira
  B) Sevr
  C) Arafat
  D) Mina

  Cevap: A

 • 3) Hasta olan birisine aşağıdakilerden hangisini dememiz doğru olur?

  A) Allah kurtarsın
  B) Allah şifa versin
  C) Allah affetsin
  D) Allah razı olsun

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi parayla-malla yapılan bir ibadettir?

  A) Zekat vermek
  B) Namaz kılmak
  C) Kelimeyi şehadet getirmek
  D) Oruç tutmak

  Cevap: A

 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi İmanın şartlarından biri değildir?

  A) Cinlere inanmak
  B) Allah'a iman etmek
  C) Meleklere inanmak
  D) Ahirete inanmak

  Cevap: A

 • 6)
  I. Kitaplara inanmak
  II. Zekat vermek
  III. Peygamberlere inanmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 7) Kur'an'ın en uzun suresi ........................ suresidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yasin
  B) Bakara
  C) Alak
  D) Nas

  Cevap: B

 • 8)
  Bu inanç esası sayesinde insan,yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.
  Yukarıda açıklaması verilen iman esası hangisidir?

  A) Kaza ve kadere inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Peygamberlere inanmak
  D) Ahirete inanmak

  Cevap: D

 • 9) Kur'an'ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kuranda 6666 ayet vardır.
  B) Ayetler sureleri oluşturur.
  C) Kuran'ın en sonundaki sure Alak suresidir.
  D) Kuran'ı Kerim onlarca sure vardır.

  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

  A) Namaz kılmak
  B) Zekat vermek
  C) Hacca gitmek
  D) Sadaka vermek

  Cevap: D

 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın beş şartından biridir?

  A) Kurban kesmek
  B) Adak adamak
  C) Sadaka vermek
  D) Zekat vermek

  Cevap: D

 • 12) Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim ile ilgili olarak;
  I. İndirilmiş son ilahi kitaptır.
  II. Hz. İsa'ya gönderilmiştir.
  III. Hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 13) Kuran'ı Kerim'in en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatiha
  B) Nas
  C) Kevser
  D) Bakara

  Cevap: C

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi mümin bir kişinin yapacağı davranışlardan biri değildir?

  A) Akrabalarına iyi davranır.
  B) Allah'a ibadet eder
  C) Harama bakar
  D) Annesine yardım eder.

  Cevap: C

 • 15) Hac ibadetini yapabilmek için;
  I. Sağlığın yerinde olması
  II. Maddi durumun yerinde olması
  III. Hac ibadetinin zamanın gelmiş olması
  verilenlerden hangisi veya hangileri zorunludur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.