...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kur'an'ın en uzun suresi ........................ suresidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yasin
  B) Bakara
  C) Alak
  D) Nas
  Cevap: B
 • 2) Kur'an'ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kuranda 6666 ayet vardır.
  B) Ayetler sureleri oluşturur.
  C) Kuran'ın en sonundaki sure Alak suresidir.
  D) Kuran'ı Kerim onlarca sure vardır.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?
  A) Namaz kılmak
  B) Zekat vermek
  C) Hacca gitmek
  D) Sadaka vermek
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi İmanın şartlarından biri değildir?
  A) Cinlere inanmak
  B) Allah'a iman etmek
  C) Meleklere inanmak
  D) Ahirete inanmak
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi parayla-malla yapılan bir ibadettir?
  A) Zekat vermek
  B) Namaz kılmak
  C) Kelimeyi şehadet getirmek
  D) Oruç tutmak
  Cevap: A
 • 6)
  I. Kitaplara inanmak
  II. Zekat vermek
  III. Peygamberlere inanmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 7)
  Bu inanç esası sayesinde insan,yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.
  Yukarıda açıklaması verilen iman esası hangisidir?
  A) Kaza ve kadere inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Peygamberlere inanmak
  D) Ahirete inanmak
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın beş şartından biridir?
  A) Kurban kesmek
  B) Adak adamak
  C) Sadaka vermek
  D) Zekat vermek
  Cevap: D
 • 9) Hac ibadetini yapabilmek için;
  I. Sağlığın yerinde olması
  II. Maddi durumun yerinde olması
  III. Hac ibadetinin zamanın gelmiş olması
  verilenlerden hangisi veya hangileri zorunludur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10) Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim ile ilgili olarak;
  I. İndirilmiş son ilahi kitaptır.
  II. Hz. İsa'ya gönderilmiştir.
  III. Hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 11) Kuranı Kerim'i oluşturan her bir cümleye ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ayet
  B) sure
  C) cüz
  D) mushaf
  Cevap: A
 • 12) Hasta olan birisine aşağıdakilerden hangisini dememiz doğru olur?
  A) Allah kurtarsın
  B) Allah şifa versin
  C) Allah affetsin
  D) Allah razı olsun
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi mümin bir kişinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Akrabalarına iyi davranır.
  B) Allah'a ibadet eder
  C) Harama bakar
  D) Annesine yardım eder.
  Cevap: C
 • 14) Kuran'ı Kerim'in en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha
  B) Nas
  C) Kevser
  D) Bakara
  Cevap: C
 • 15) Kuran'ı Kerim ..................... mağarasında indirilmeye başlamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Hira
  B) Sevr
  C) Arafat
  D) Mina
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder