...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

  Cevap: C

 • 2) 32 + 23 - 42 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3

  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen kesirlerden hangisi birleşik kesirdir?

  Cevap: B

 • 4) 72 + 19 = ? işleminin sonucu kaçtır?

  A) 38
  B) 49
  C) 50
  D) 51

  Cevap: C

 • 5) 1540 - 10 + 1872 = ? işleminin sonucu kaçtır?

  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3

  Cevap: B

 • 6) Sude parasının ikide yedisiyle kitap almıştır. Buna göre Sude'nin ne kadar parası kalmıştır?

  Cevap: B

 • 7)
  I. 43 ifadesi 34 ifadesinden büyüktür.
  II. 83 ifadesi "sekizin küpü" diye okunur.
  III. 23 ifadesi sekize eşittir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 8) 30 x 50 = A
  1200 : 200 = B
  olduğuna göre A : B işleminin sonucu hangisidir?

  A) 100
  B) 200
  C) 250
  D) 350

  Cevap: C

 • 9)
  verilen kesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


  A) Basit kesirdir.
  B) Birim kesirdir.
  C) Bileşik kesirdir.
  D) Tam sayılı kesirdir.

  Cevap: A

 • 10)
   verilen eşitliğin sağlanması için soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 7

  Cevap: C

 • 11) Mahmut ile Eren arasında 20 adım vardır. Eren Mahmut'un gerisindedir. Eren her 5 adım ilerlediğinde Mahmut 1 adım ilerlemektedir.
  Buna göre En az kaç adım sonra Eren Mahmut'u geçer?

  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10

  Cevap: D

 • 12) Aşağıda verilen kesirlerden hangisi birim kesirdir?

  Cevap: A

 • 13) İlk dikildiğinde 9 santim olan bir fidan her ay 3 santim uzamaktadır.
  Buna göre bu fidan en az kaç yıl sonra bir metreyi geçer?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: B

 • 14) 6458 - 4891 = ? işleminin sonucu kaçtır?

  A) 2004
  B) 1567
  C) 1300
  D) 1097

  Cevap: B

 • 15) Eren cebindeki paranın ilk önce altıda birini, daha sonra altıda üçünü harcamıştır.
  Buna göre Eren'in cebinde kaç parası kalmıştır?

  Cevap: B
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.