Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır.
  B) Dünya kendi ekseni etrafında dolanma hareketi yaparken, güneş etrafında dönme hareketi yapar.
  C) Kuzey yarım kürede yengeç, güney yarım kürede oğlak dönencesi bulunur.
  D) Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya (saat yönü tersi) dönmesi sonucu gece-gündüz meydana gelir.
  Cevap: B
 • 2) Mevsimlerin oluşması ile ilgili olarak;
  I. Dünya'nın yıllık hareketi sonucunda oluşur.
  II. Dünya'nın dönme ekseninin eğik olması sonucunda oluşur.
  III. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sonucunda oluşur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 3) Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken, aynı anda güney yarım küre yaz mevsimini yaşanmasının sebebi ..............................
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) eksen eğikliği
  B) güneşe uzaklığı
  C) dönme hızı
  D) aya uzaklığı
  Cevap: A
 • 4) * Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcıdır.
  * Gece ve gündüz eşittir. (12 saat)
  * Eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar.
  * Güneş ışınları ekvatora dik düşer.
  Yukarıda özellikleri verilen ekinoks tarihi hangisidir?
  A) 21 Mart
  B) 21 Haziran
  C) 21 Aralık
  D) 23 Eylül
  Cevap: A
 • 5) Kromozomlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapılardır.
  B) Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlar.
  C) Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar.
  D) Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve değişkendir.
  Cevap: D
 • 6) İçerisinde 48 kromozom bulunduran diploit hücrenin haploit hücre sayısı hangisidir?
  A) 96
  B) 24
  C) 48
  D) 72
  Cevap: B
 • 7) DNA ile ilgili olarak;
  I. Canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüdür.
  II. DNA’nın en önemli görevi kalıtsal bilgileri saklamak ve nesilden nesile taşımaktır
  III. Hücrelerde DNA, kromozomun yapısında yer alır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 8)

  Formülü verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gen
  B) Nükleotit
  C) RNA
  D) Kromozom
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İki nükleotid bir araya gelerek DNA’nın yapısındaki genleri oluşturur. 
  B) Adenin Nükleotidi Timin Nükleotidi ile Guanin Nükleotidi Sitozin Nükleotidi ile eşleşir.
  C) Adenin ve Timin Nükleotidlerinin bir araya gelmesiyle bir gen meydana gelir. 
  D) Adenin ve Timin Nükleotidlerinin arasında 4, Guanin ve Sitozin Nükleotidlerinin arasında 8 adet hidrojen bağı vardır.
  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) DNA’nın çift zinciri hücre içerisinde sarmal bir yapıda bulu­nur.  
  B) DNA kendini eşleyeceği zaman bu DNA zincirleri birbirinden ayrılmaktadır
  C) DNA’nın kendini eşlemesi ile oluşan kopya sayesinde canlıya ait tüm bilgiler yavru hücreye aktarılmaktadır.
  D) Bir DNA’nın yapısında bir nükleotid zinciri bulunur.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisinin basıncı diğerlerine göre daha yüksektir?
  A) Bıçağın ucunun sivri olmas
  B) Kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması
  C) Raptiyenin bastırdığımız ucunun geniş olması
  D) Kar ayakkabılarının geniş olması
  Cevap: A
 • 12) Sıvıların basınçları ile ilgili olarak;
  I. Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.
  II. Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınçta artar.
  III. Yüksekliği fazla suyun tabana yaptığı basınç fazladır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13) Periyodik cetvel ile ilgili olarak;
  I. Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.
  II. Yatay sıralara periyot denir. 7 periyot vardır.
  III. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe;
  I. Kütle numarası 
  II. Ametalik özellik
  III. Atom hacmi
  verilenlerden hangisi veya hangileri artar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 15) Magnezyum elementi ile ilgili olarak;
  I. Periyodik sistemin sol tarafında yer alırlar.
  II. Atomik yapıdadır
  III. Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder