Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen vitamin ve fazla alındığında görülebilecek problem eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) A Vitamini: Karaciğere zarar verir.
  B) C Vitamini: Böbrekleri olumsuz etkiler.
  C) D Vitamini: Kan damarlarının sertleşmesine sebep olur.
  D) E Vitamini: Zehirlenmelere sebep olur.
  E) K Vitamini: Akciğerlere zarar verir.
  Cevap: E
 • 2) Bir bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığının korunmasında;
  I. Ailesi
  II. Kişinin alışkanlıkları
  III. Arkadaş çevresi
  verilenlerden hangisi veya hangileri etkili faktörler arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Stresle ilgili olarak;
  I. Stres kişinin bağışıklık sistemini doğrudan etkiler.
  II. Stres günlük hayatımızın bir parçasıdır.
  III. Stres yönetimi sayesinde kişinin yaşam kalitesi artar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 4) Stres düzeyini azaltmak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmamalı?
  A) Kendisine hobiler edinir.
  B) Hedeflerini oldukça yüksek koyar.
  C) "Hayır" diyebilir.
  D) Şu ana odaklanır.
  E) Kendisini olumlu yargılar.
  Cevap: B
 • 5) Bir öğrencinin bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara maruz kalmasına akran zorbalığı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Akran zorbalığı tekrar eder biçimdedir.
  B) Akran zorbalığı kasten olabileceği gibi farkında olmadan da olur.
  C) Akran zorbalığı kişinin kendi akranları tarafından yapılır.
  D) Akran zorbalığında güç dengesizliği vardır.
  E) Akran zorbalığı fiziksel veya psikolojik olabilir.
  Cevap: B
 • 6) Sigara ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sigara o kadar zararlı bir maddedir ki sadece içeni değil, içen kişilerin yanında bulunanları da etkiler.
  B) Her yıl milyonlarca insan tütün dumanından kanser, kalp ve akciğer rahatsızlıklarına yakalanmaktadır. 
  C) Sigara, sadece ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur.
  D)  Sigara, nargile, pipo içme veya bunların dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur.
  E)  Sigara içilen bir ortamda sigara içmeyenlerin durumu ‘‘pasif içicilik’’ olarak  adlandırılır. 
  Cevap: C
 • 7) * Kalp ve damar hastalıkları
  * Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları
  * Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç
  * Midede gastrit, ülser ve mide kanseri
  * Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sigaranın sebep olabileceği hastalıklardandır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 8) Alkol ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Alkol beden ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. 
  B) Alkol kullananların en belirgin özellikleri dayanıksız ve güçsüz bir kişilik sergilemeleridir.
  C)  Alkol, sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır.
  D) Alkol kullanımı yavaş yavaş başlar ve ilk kullanımdan sonra bağımlılık haline gelir.
  E) Alkol bağımlısı olan kişinin düşünme yeteneği geriler.
  Cevap: D
 • 9) Uyuşturucu maddeler;
  I. Aklı ve iradeyi işlemez hâle getirir.
  II. Tüm iç organların zarar görmesine ve buna eşlik eden bir dizi hastalığa neden olur.
  III. Bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10) Teknoloji bağımlılığı;
  I. Kişisel sorunlar, aile ve okul sorunlarına
  II. Yemek yememeye
  III. Akademik başarıda düşüşe
  verilenlerden hangisi veya hangilerine sebep olabilir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 3 saat zaman teknoloji bağımlılığını önler.
  B) Teknoloji, sosyal statü göstergesi değildir.
  C) Tedavi alanında ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri (AMATEM) hizmet vermektedir.
  D)  Sosyal statü elde etmek için teknolojik cihazları satın almak yerine güzel işler yapıp başarılı olmak ilk öncelik olması gerekir.
  E) Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir.
  Cevap: A
 • 12) Dış kanamada aşağıdakilerden hangisi ilk yardım esnasında yapılmamalıdır?
  A) Kanayan yere en yakın basınç noktasına elle baskı uygulanır.
  B) Hasta/yaralı yüzüstü yatırılır.
  C) Hasta/yaralının yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir.
  D) Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir (ABC).
  E) Kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanır.
  Cevap: B
 • 13) • Hızlı ve yüzeysel solunum
  • Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
  • Endişe, huzursuzluk
  • Baş dönmesi
  • Dudak çevresinde solukluk ya da morarma

  • Susuzluk hissi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi şok belirtileri arasındadır?
  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
  Cevap: A
 • 14)

  İlk yardım uygulamalarında verilen pozisyon hangisi içindir?
  A) İç kanama olduğunda
  B) Dış kanama görüldüğünde
  C) Şok görüldüğünde
  D) Kırık görüldüğünde
  E) Sinir krizi görüldüğünde
  Cevap: C
 • 15) Zehirlenmelerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Zehirlenme, zehrin vücuda giriş yollarına göre sindirim, solunum ve deri olmak üzere üç yolla meydana gelir.
  B) Zehirlenme, vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır
  C) Zehirli madde vücuda doğrudan deri aracılığı ile giremez.
  D) Sinidirim yoluyla zehirlenmelerde hasta kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz.
  E) Sindirim sistemi bozuklukları (bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şiş kinlik, ishal vb.) zehirlenme belirtileri arasındadır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder