...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.

  Cevap: Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- ort --- Bitir

 • 2) Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan algoritmayı yazınız.

  1. Başla
  2. ................... 
  3. .....................
  4. Yaz ..............
  5. Bitir

  Cevap: 2: gir sayi --- 3: alan = sayi * sayi * sayi --- 4: alan

 • 3) Aşağıda verilen simgelerin yanlarına açıklamalarını yazınız.


  Cevap: Başla/Bitir -- Giriş -- Atama/İşlem -- Denetim (Karar) --- Çıkış -- Döngü --- Akış Yönü --- Bağlaç --- Önceden tanımlı işlem/Fonksiyon

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme sürecini destekleyen bazı düzenleme araçları arasında değildir?

  A) Problem analiz çizelgesi
  B) Algoritmalar
  C) Akış şemaları
  D) GSÇ
  E) Etkileşimli İletişim

  Cevap: E

 • 5) Problem analiz çizelgesinde; ifade ve eşitlikler listesi, sıralama, arama, hesaplama gibi adımların yapıldığı süreç hangisidir?

  A) Eldeki veri süreci
  B) Beklenen sonuç süreci
  C) Problemin çözüm süreci
  D) Çözüm seçenekleri süreci
  E) Deneme süreci

  Cevap: C

 • 6)

  Şekilde problem çözme basamakları sırasıyla gösterilmiştir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) Problemi anlama
  B) Probleme çözümler sunma
  C) Çözümleri deneme
  D) Problemi başka problemlerle kıyaslama
  E) Problemin çözümünü doğrulama.

  Cevap: A

 • 7)
  I. Kendi kendine çoğalırlar.
  II. Ağ bağlantısı aracılığı ile bulaşır.
  III. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 8)
  I.Gizlilik
  II. Bütünlük
  III. Paylaşılabilirlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 9)
  I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
  II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
  III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
  Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?

  A) .net
  B) .gov
  C) .edu
  D) .org
  E) .k12

  Cevap: A
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.