...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yedi yüz dört okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 72
  B) 702
  C) 270
  Cevap: B
 • 2) Dört yüz on iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 214
  B) 124
  C) 412
  Cevap: C
 • 3) XXII verilen sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yirmi iki
  B) On iki
  C) Yirmi
  Cevap: A
 • 4) a. XV
  b. VIII
  c. XII
  Yukarıda verilen roma rakamlarının büyükten  küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) a > b > c
  B) c > b > a
  C) a > c > b
  Cevap: C
 • 5) 459 < ........ < 661 yandaki sayılar arasına hangisi gelmelidir?
  A) 450
  B) 460
  C) 470
  Cevap: B
 • 6) 346 < ........ < 412 yandaki sayılar arasına aşağıdakilerden hangisi gelemez?
  A) 320
  B) 390
  C) 405
  Cevap: A
 • 7) 683 doğal sayısında basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir?
  A) 6
  B) 8
  C) 3
  Cevap: A
 • 8) 349 sayısında 4 rakamının basamak değeri hangisidir?
  A) 4
  B) 40
  C) 400
  Cevap: B
 • 9) 43 - 51 - 59 - ? - 75
  Yukarıda verilen ritmik sayma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Soru işareti ile gösterilen yere 67 gelir.
  B) Ritmik sayma kuralı 8'er artmaktadır.
  C) Ritmik sayma kuralsız devam etmektedir.
  Cevap: C
 • 10) 56 - 63 - 70 - ? - 84
  Yukarıda verilen ritmik saymada soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 75
  B) 77
  C) 79
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi en küçüktür?
  A) 870
  B) 798
  C) 912
  Cevap: C
 • 12) 4, 1, 8 rakamları kullanılarak;
  I. En büyük sayı 418'dir.
  II. En küçük sayı 148'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) Yalnız II
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift değildir?
  A) 530
  B) 678
  C) 451
  Cevap: C
 • 14) a < 231 eşitsizliğinde a'nın yerine gelebilecek en büyük üç basamaklı sayı hangisidir?
  A) 230
  B) 240
  C) 130
  Cevap: A
 • 15) 472 sayısının birler basamağındaki rakam 3 artırılıp, onlar basamağındaki sayı 2 azaltıldığında yeni oluşan sayı hangisi olur?
  A) 455
  B) 463
  C) 565
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder