...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 56 - 63 - 70 - ? - 84
  Yukarıda verilen ritmik saymada soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 75
  B) 77
  C) 79

  Cevap: B

 • 2) 472 sayısının birler basamağındaki rakam 3 artırılıp, onlar basamağındaki sayı 2 azaltıldığında yeni oluşan sayı hangisi olur?

  A) 455
  B) 463
  C) 565

  Cevap: A

 • 3) Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi en küçüktür?

  A) 870
  B) 798
  C) 912

  Cevap: C

 • 4) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift değildir?

  A) 530
  B) 678
  C) 451

  Cevap: C

 • 5) 43 - 51 - 59 - ? - 75
  Yukarıda verilen ritmik sayma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Soru işareti ile gösterilen yere 67 gelir.
  B) Ritmik sayma kuralı 8'er artmaktadır.
  C) Ritmik sayma kuralsız devam etmektedir.

  Cevap: C

 • 6) XXII verilen sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yirmi iki
  B) On iki
  C) Yirmi

  Cevap: A

 • 7) Yedi yüz dört okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 72
  B) 702
  C) 270

  Cevap: B

 • 8) a. XV
  b. VIII
  c. XII
  Yukarıda verilen roma rakamlarının büyükten  küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) a > b > c
  B) c > b > a
  C) a > c > b

  Cevap: C

 • 9) Dört yüz on iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 214
  B) 124
  C) 412

  Cevap: C

 • 10) 683 doğal sayısında basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir?

  A) 6
  B) 8
  C) 3

  Cevap: A

 • 11) 346 < ........ < 412 yandaki sayılar arasına aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  A) 320
  B) 390
  C) 405

  Cevap: A

 • 12) 459 < ........ < 661 yandaki sayılar arasına hangisi gelmelidir?

  A) 450
  B) 460
  C) 470

  Cevap: B

 • 13) 349 sayısında 4 rakamının basamak değeri hangisidir?

  A) 4
  B) 40
  C) 400

  Cevap: B

 • 14) 4, 1, 8 rakamları kullanılarak;
  I. En büyük sayı 418'dir.
  II. En küçük sayı 148'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) Yalnız II

  Cevap: C

 • 15) a < 231 eşitsizliğinde a'nın yerine gelebilecek en büyük üç basamaklı sayı hangisidir?

  A) 230
  B) 240
  C) 130

  Cevap: A
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.