...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Osmanlı Devleti Avrupadaki ilk toprağını Çimpe Kalesini alarak kazanmıştır.
  (...) Edirne Sazlıdere savaşıyla Orhan Bey tarafından alınmıştır.
  (...) Osmanlıların Haçlılara karşı yaptıkları ilk savaş Sırpsındağ savaşıdır.
  (...) Çirmen Savaşı sayesinde Balkan devletleri, Sırp prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlı Devletinin hakimiyetini tanımıştır.
  (...) Osmanlı devleti balkanlarda fethettiği yerleri elinde tutmak istediği için feth ettiği bölgelerde iskan politikası uygulamıştır.
  (...) Birinci Kosova savaşı Osmanlı devletinin haçlılara karşı ilk yenilgisidir.
  (...) Bulgar Krallığı Niğbolu savaşı sonucunda kesin olarak ortadan kaldırılmıştır.
  (...) İstanbul kuşatmasında Karadeniz yoluyla Bizans'a gelecek yardımları kesmek amacıyla Güzelcehisar yapılmıştır.
  (...) Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı I. Murattır.
  (...) Ankara savaşı sonucunda Anadolu'da siyasi, sosyal ve ekonomik düzen bozulmuştur.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D
 • 2) Aşağıda verilen boşlukları uygun olan ifadelerle tamamlayınız.
  * Orhan Bey
  * Sırpsındağ
  * Anadolu'nun Sultanı
  * iskan
  * Çimpe Kalesi 
  * Maltepe
  * Koyounhisar
  * Mehmet Çelebi
  * İznik
  * lala
  * Edirne Sergedin
  a. İlk Osmanlı - Bizans savaşı ................. savaşıdır.
  b. .............. savaşı sonucunda Bizans Osmanlı için tehdit olmaktan çıkmıştır.
  c. Osmanlı devletinin Avrupa kıtasındaki ilk toprağı .................... dir.
  d. Osmanlıların Haçlılara karşı yaptığı ilk savaş ....................... savaşıdır.
  e. Osmanlı Devletinin Balkanlarda fethettiği yerlere Türkleri yerleştirmesine ............... politikası denir.
  f. Niğbolu savaşı sonucunda Yıldırım Bayezit'e Mısır'da bulunan halife tarafında ................................ unvanı verilmiştir.
  g. Osmanlı devletinde Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak için ilk adım .................. döneminde atılmıştır.
  h. Osmanlı devletinin ikinci kurucusu ünvanını alan padişah ..................... dir.
  ı. İlk Osmanlı - Haçlı antlaşması .......................... antlaşmasıdır.
  i. Osmanlı şehzadelerini eğiten eğitimcilere ............... denirdi.
  j. İlk Osmanlı medresesi .................. kurulmuştur.
  Cevap: Koyounhisar -- Maltepe -- Çimpe Kalesi -- Sırpsındağ -- iskan -- Anadolu'nun Sultanı -- Orhan Bey -- Mehmet Çelebi -- Edirne Sergedin -- lala -- İznik
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Bitinya bölgesinde değildir?
  A) Yalova
  B) İstanbul
  C) Sakarya
  D) Bursa
  E) Bartın
  Cevap: B
 • 4) Anadolu hisarı hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?
  A) Yıldırım Beysazıd
  B) II. Murad
  C) Orhan Bey
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Yavuz Sultan Selim
  Cevap: A
 • 5) Niğbolu'yu kuşatan Haçlı ordusunu bozguna uğratarak Abbasi Halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını alan padişaha aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıldırım Beysazıd
  B) II. Murad
  C) I. Mehmet
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Yavuz Sultan Selim
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Türkler'in Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir?
  A) Sırpsındağ savaşı
  B) I. Balkan savaşı
  C) II. Balkan savaşı
  D) I. Kosova savaşı
  E) II. Kosova savaşı
  Cevap: E
 • 7) Batı Anadoludaki beylikleri Osmanlı himayesine almak olarak belirlenen politika hangisidir?
  A) Devşirme
  B) Vasallık
  C) Ahilik
  D) İskan
  E) İşgal
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder