...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütüdür?
  A) WHO
  B) WHOM
  C) UNICEF
  D) UNESCO
  E) TIKA
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi çevrenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden sayılmaz?
  A) Hastalıklara neden olabilir.
  B) Hastalıklar için zemin hazırlayabilir.
  C) Hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.
  D) Hastalığın seyrini değiştirebilir.
  E) Hastalığın yok olmasını sağlayabilir.
  Cevap: E
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Sağlık hizmetleri üç aşamadan oluşmaktadır.
  (...) Kırmızı torba atıkları evsel nitelikli atıklar kapsamındadır.
  (...) Tarımsal üretimde bilinçsiz kullanılan yapay gübreler çevre kirliliğin tetikleyen kimyasal etmenler arasındadır.
  (...) Radyasyon çevre kirliliğini tetikleyen fiziksel etmendir.
  (...) Kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlık kurumları aracılığı ile sağlık personeli tarafından yapılır.
  (...) Koruyucu sağlık hizmetleri, birincil, ikincil ve üçüncül koruma olmak üzere üç ana basamakla gerçekleşmektedir.
  (...) Tedavi edici sağlık hizmetlerinin birinci basamağı, hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği basamaktır.
  (...) Koruyucu ve tedavi edici hizmetlere karşın oluşan kalıcı bozukluklar ve engellerin etkilerini aza indirmek için rehabilite sağlık hizmetleri kullanılır.
  (...) Bedensel sakatlıkların düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek duruma gelebilmesi için tıbbi rehabilitasyon kullanılır.
  (...) Aile sağlık merkezleri 2.basamak sağlık hizmetleri kapsamındadır.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi hastalıkların bulaşma yolları arasında değildir?
  A) Ses yoluyla
  B) Vektörler yoluyla
  C) Temas yoluyla
  D) Hava yoluyla
  E) Su ve besin yoluyla
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi kene ısırması durumunda yapılabilecek hareketlerden biri değildir?
  A) Keneler kesinlikle elle öldürülmemelidir.
  B) Vücutta kene bulunması helinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  C) Vücuttaki kenenin üzerine alkol dökülerek kene vücuttan uzaklaştırılabilir.
  D) Kene mümkün olduğunca erken vücuttan çıkartılmalıdır.
  E) Vücuda yapışan keneler patlatılmamalıdır.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısını azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir?
  A) Sınava tam olarak çalışmak
  B) Sınavdan önce uykumuzu tam olarak almak
  C) Sınavda yapılacakları planlamak.
  D) Geçmiş başarısızlıkları unutmamak.
  E) Sınavdan önce gevşeme egzersizleri yapmak.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarından biri değildir?
  A) Hava yoluyla
  B) Kan yoluyla
  C) Su yoluyla
  D) Ses yoluyla
  E) Vektörler yoluyla
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder