...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla taşlaşmasıyla oluşan kayaçlara organik tortul kayaçlar denir. Bu kayaçlara örnek olarak .............. verilebilir.
  Buna göre yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilebilir?
  A) Granit
  B) Kutaşı
  C) Mermer
  D) Kömür
  E) Çakıl taşı
  Cevap: D
 • 2) Kayaçlarla ilgili olarak;
  I. Kayaçlar sürekli dönüşüm içerisindedir.
  II. Püskürük kayaçları ilk çağlarda ok ve mızrak yapımında kullanılırdı.
  III. Tortul kayaçlarını inşaat malzemesi olarak kullanabiliriz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Zonal (Yerli) toprakların oluşumunda;
  I. Bitki örtüsü
  II. İklim şartları
  III. Yeraltı kaynakları
  verilenlerden hangisi veya hangileri etkilidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilen toprak türü ve bulunduğu iklim eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Laterit toprak - Ekvatoral kuşak
  B) Kahverengi orman toprağı - Orta kuşak
  C) Kahverengi Step toprağı - Orta kuşak
  D) Podzol toprak - Akdeniz iklimi
  E) Terra Rossa toprak - Akdeniz iklimi
  Cevap: D
 • 5) Çernezyum Topraklarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyanın en verimli topraklarındandır.
  B) Kırmızı renge sahiptir.
  C) Humus bakımından zengindir.
  D) Uzun çayılar altında oluşur.
  E) Karasal iklim bölgelerinde görülür.
  Cevap: B
 • 6) Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde gelişen bu topraklar yağışın az olduğu dönemlerde kurur ve çatlar.
  Yukarıda açıklaması verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rendizma
  B) Kalsimrfik
  C) Hidromorfik
  D) Halomorfik
  E) Vertisoller
  Cevap: E
 • 7) Aşağıda verilen toprak türlerinden hangisi bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmaz?
  A) Alüvyol topraklar
  B) Tundra toprakları
  C) Çernezyum toprakları
  D) Çöl toprakları
  E) Kalsimorfik topraklar
  Cevap: A
 • 8) * Buzulların taşıdığı malzemelerin birikmesi sonucu oluşumu topraklardır.
  * Kutup bölgelerinde, dağların yüksek kesimlerinde oluşur.

  * Mineralce zengindirler ancak sıcaklık şartlarının olumsuz olması nedeniyle tarıma elverişli değillerdir.
  Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?
  A) Lösler
  B) Morenler
  C) Regoseller
  D) Kolüvyal 
  E) Alüvyal
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Okyanuslar denizlerden daha derindir.
  B) Denizlerde gelgit genliği, dalga yüksekliği az ve akıntılar daha zayıf.
  C) Kıta sahanlığı okyanuslarda daha geniş,  denizlerde daha dardır.
  D) Denizler daha küçük ve sığ olduğundan çevresindeki karaların iklim koşullarından çabuk etkilenir.
  E) Kıtalar arasındaki büyük çukurlardaki su kütlelerine okyanus denir.
  Cevap: C
 • 10) Göllerin suları acı, tatlı, tuzlu ve sodalı olabilir.
  Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olamaz?
  A) İklim koşulları
  B) Arazi yapısı
  C) Gölün derinliği
  D) Gölün beslenme kaynağı
  E) Gölün bulunduğu mevsim
  Cevap: E
 • 11) Kalker, jips ve kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu karstik bölgelerde obruk, dolin gibi erime sonucu oluşan çukur tabanlarında su birikmesi sonucu oluşur.
  Yukarıda açıklaması verilen göl türü hangisidir?

  A) Set gölleri
  B) Buzul göller
  C) Volkanik göller
  D) Karstik göller
  E) Tektonik göller
  Cevap: D
 • 12) Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan senklinal alanları ve kırılma sonucu çöken graben sahalarına suların dolması sonucu oluşan göllerdir.
  Yukarıda açıklaması verilen göl türü hangisidir?

  A) Set gölleri
  B) Buzul göller
  C) Volkanik göller
  D) Karstik göller
  E) Tektonik göller
  Cevap: E
 • 13) Akarsularla ilgili olarak;
  I. Yağmur suları, eriyen kar, buz suları ve yeraltı suları ile beslenir.
  II. Akarsuların bütün kollarıyla beraber sularını topladığı alana havza denir.
  III. Akarsuyun yıl içinde aylık yada mevsimlik su seviyesi çok değişiyorsa rejimi düzensiz, değişmiyorsa rejimi düzenlidir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yeraltı sularının beslenmesinde yağmur en önemli faktördür.
  B) İçinde yeraltı suyu bulunduran tabakaya  akifer  denir.
  C) Aktif volkanların bulunduğu alanlarda suların yeraltında ısınıp büyük bir basınçla yeryüzüne çıkmasıyla oluşmuş kaynaklara fay kaynakları denir.
  D) Karstik kaynakların suları kireçli olur.
  E) Vadi (yamaç) kaynakları yazları kurak olan yerlerde kuruyabilirler.
  Cevap: C
 • 15)
  I. Elektrik enerjisi elde etmek
  II. Sulama yapmak
  III. İçme suyu sağlamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapay göllerin yapılış amaçları arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder