...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Arap yarım adasında bulunan sosyal sınıflardan biri değildir?

  A) Mevali
  B) Hürler
  C) Sokratlar
  D) Hadariler
  E) Köleler

  Cevap: C

 • 2) Cahiliye döneminde Arap yarım adasında şehirlerde yaşayan yerlilere ..................... denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Mevali
  B) Bedevi
  C) Hür
  D) Hadari
  E) Köleler

  Cevap: D

 • 3)
  I. Müşrik: Şirk koşan kişilere denir.
  II. Mümin: Allah'a inanan kişilere denir.
  III. Münafık: Kalpten inanmayan kişilere denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 4)
  I. Kızların diri diri toprağa gömülmesi
  II. Faizi ticaretin bir parçası saymaları
  III. Putlara tapmaları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri cahiliye döneminde yaşanmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: C

 • 5) Arap yarımdasında Kabe'yi ziyarete gelen hacılara yemek ve barınma hizmeti vermeye ne denirdi?

  A) Rifade
  B) Sikaye
  C) Hadari
  D) Risalet
  E) Mevali

  Cevap: A

 • 6) Kuranı Kerimde .................. şehrinin ismi Ümmül Kura olarak geçmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Medine
  B) Mekke
  C) Taif
  D) Yesrib
  E) Yemen

  Cevap: B

 • 7) Aşağıda verilen aylardan hangisinde yapılan savaş Ficar Savaşlarına örnek değildir?

  A) Muharrem
  B) Recep
  C) Zilkade
  D) Zilhicce
  E) Ramazan

  Cevap: E

 • 8) Cahiliye dönemindeki Haniflerle ilgili olarak;
  I. Hz. İbrahim'in dinine inanan kişilere denirdi.
  II. Sayıları çok fazlaydı.
  III. Allah'ın varlığına ve birliğine inanırlardı.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: D

 • 9) Fil olayı ile ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz doğmadan önce olmuştur.
  II. Kabe'yi yıkmaya gelen bir ordudan bahsedilmektedir.
  III. Ordu Allah tarafından gönderilen ebabil kuşlarının taşıdığı çakıl taşları ile dağıtılmıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 10)
  I. Hz. İbrahim
  II. Hz. İshak
  III. Hz. İsmail
  Yukarıda verilen peygamberlerden hangileri Kabe'i inşa etmiştir? 

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: D

 • 11) Peygamberimiz ahlakını ..................... almıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) annesinden
  B) dedesinden
  C) Kuran'dan
  D) hocasından
  E) kitaplardan

  Cevap: C

 • 12) Aşağıdakilerden hangisini yapmamada peygamber efendimiz bizleri özellikle uyarmıştır?

  A) İçki içmemek
  B) Dedikodu yapmamak
  C) Hırsızlık yapmamak
  D) Allah'a şirk koşmamak
  E) Abdestsiz gezmemek.

  Cevap: D

 • 13) Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere ne denirdi?

  A) Köle
  B) Bedevi
  C) Hür
  D) Hadari
  E) Mevali

  Cevap: B

 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Arap yarım adasında şiire çok önem verilirdi.
  B) Arap yarım adasında hitabet çok ilerlemişti.
  C) Arap yarım adasında şairlere değer verilirdi.
  D) Şairlerin yazdıkları güzel şiirler Mekke kapısına asılırdı.
  E) Bu askılara Yedi Askı denirdi.

  Cevap: D

 • 15) Darun Nedve ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Medine'de kurulmuştur.
  B) Şimdiki meclis yapısına benzemektedir.
  C) İslam'dan önceki dönemde vardır.
  D) Mekkeli müşrikler işlerini burada görüşürlerdi.
  E) Önemli kararlar burada alınırdı.

  Cevap: A




 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim




 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.