...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Eğitim hakkı ücretsizdir.
  B) Her çocuk eğitim hakkına sahiptir.
  C) Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır.
  D) Zenginlerin eğitim hakkı daha fazladır.

  Cevap: D

 • 2) Temel haklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Devredilemez
  B) Dokunulmaz
  C) Doğumla başlar
  D) Vazgeçilebilir.

  Cevap: D

 • 3) Temel hak ve hürriyetlerimiz kim tarafından güvence altına alınmıştır?  Cevap:

 • 4) Haklarımızın bazılarını doğuştan bazılarını da belirli şartlar sağlandığında alırız. Örneğin askere gitme hakkını yaş şartını tamamladığımızda alırız.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biridir?

  A) Seçme hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Yaşama hakkı

  Cevap: D

 • 5) Çocukları olası istismar ve kötü muame-leden korumak için Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen sözleşmenin adı nedir?
  A) İnsan Haklarına Dair Sözleşme
  B) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
  C) Kadın Haklarına Dair Sözleşme
  D) Gençlerin Haklarına Dair Sözleşme
  Cevap: B

 • 6) Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edilmiştir?
  A.20 Kasım 1889
  B.20 Kasım 1789
  C. 20 Kasım 1989
  D.19 Mayıs 1919
  Cevap: C

 • 7) Hiç kimse başkasının özel hayatına karışamaz.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı

  Cevap: C

 • 8) Haklarınıza kendi yaşamınızdan 4 örnek veriniz?
  1…………………….
  2………………………….
  3……………………………
  4)……………………
  Cevap:

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
  A) Eğitim hakkı.
  B) Otomobil kullanma hakkı.
  C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
  D) Seçimlere katılma hakkı.
  Cevap: A

 • 10) Anayasamızın kaçıncı maddesinde “ Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” İfadesi yer alır?
  a) 11.
  b) 12.
  c) 13.
  d) 14.
  Cevap: A

 • 11) İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre akıllı olmasına rağmen vicdanı (acıması) olmayan bir kişi hangisini daha çok yapar?
  A)İnsanların yararına çalışır
  B)Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
  C)Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
  D)Çıkarı için yalan söyler
  Cevap: D

 • 12)
  I. Akıllı olmaları
  II. Vicdan sahibi olmaları
  III. Dinleyebilmeleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insanı diğer canlılardan ayıran özellikler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II

  Cevap: D

 • 13) Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?
  A) Bir yaşından itibaren.
  B) Doğuştan itibaren.
  C) Anne karnından itibaren.
  D) 18 Yaşından itibaren.
  Cevap: B

 • 14) İnsanların hakları ................. tarafından güvence altındadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) okullar
  B) öğretmenler
  C) aileler
  D) devletler

  Cevap: D

 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur?

  A) Askere gitmek
  B) Televizyon izlemek
  C) Barınmak
  D) Seyehat etmek

  Cevap: A

 • 16) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “ Hiç kimse eğitim – öğretim hakkından
  mahrum bırakılamaz .” maddesi hangi temel hak ile ilgilidir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Dilekçe hakkı
  D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
  Cevap: B

 • 17) Ödevlerimizi yapmamız hangisi ile açıklanır?

  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet

  Cevap: C

 • 18) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız.

  Sevgi- toplum-insan dostluk-hak-iyilik

  *Dost olma durumu.……………….

  * İki eli, ayağı olan, akıl, düşünme yeteneği bulunan en gelişmiş canlı ,adam. …………….

  *İnsanı bir şeye ve ya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu………..

  .* Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan insanların tümü, cemiyet.…………..

  * Kişinin herhangi bir şey üzerinde tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir.………..
  Cevap:

 • 19) Özgürlük ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Her insanın sahip olduğu haktır.
  B) Gerektiğinde belirli bir derece kısıtlanabilir.
  C) Sınırları yoktur.
  D) Devletler tarafından korumaya alınır.

  Cevap: C

 • 20) İnsana özgü ve insanlık için ortak sayılan üstün özelliklerden en az dört tanesini yazınız.  Cevap:

 • 21) "Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir." Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır?
  a- Ali'nin her gün kendi yatağını toplaması
  b- Ahmet'in kendi elbiselerini yerlerine koyması
  c- Serap'ın ev ödevlerini yapmaması
  d- Doktor Nilay'ın hastalarına iyi bakması
  Cevap: C

 • 22) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  g) (____) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.
  h) (____) Bazen ödevlerimizi yapmama hakkımız vardır.
  i) (____) İnsanlar haklarını başkalarına satabilirler.
  j) (____) Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  Cevap:

 • 23) Çocuk haklarından en az dört tanesini yazınız.

  Cevap:

 • 24) “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
  A)Haberleşme hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C)Eğitim hakkı
  D)Yaşama hakkı
  Cevap: C

 • 25) Mehmet okul zamanında bir araba tamirhanesinde çalışmaktadır.” Mehmet hangi hakkından mahrum kalmaktadır?
  A) Eğitim görme hakkı
  B) Konut hakkı
  C) Haberleşme özgürlüğü
  D) Sağlık imkanlarından yararlanma özgürlüğü
  Cevap: A
 • İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.