...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Anayasamızın 15. Maddesinde temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda durdurulabileceği şartlara bağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?
  a) Savaş hali
  b) Seferberlik hali
  c) Ev hali
  d) Olağanüstü haller
  Cevap: D
 • 2) “İnsanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez haklarına “İnsan Hakkı” denir.”
  Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?

  A) Beslenme
  B) Barınma
  C) Düşünce ve İnanç
  D) Kanunlara uymama
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki değerlerden hangisi insanı insan yapan değerlerden birisi değildir?
  A) Adalet
  B) Bencillik
  C) Hoşgörü
  D) Yardımlaşma
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A)Dengeli beslenmemiz
  B)Temizliğe dikkat etmemiz
  C)Derslerimize çalışmamız
  D)Ağaçları korumamız
  Cevap: D
 • 5) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?
  A. Su İhtiyacı
  B. Yaşlanmak
  C. Dinlenmek
  D. Akıl ve vicdan sahibi olmak
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
  ( __) Temel Haklarımızı doğuştan kazanırız.
  ( __) En önemli temel hakkımız yaşama hakkıdır.
  ( __) Temel haklarımızı başkalarına devredebiliriz.
  ( __) Kıskançlıkların sebebi sevgi eksikliğidir.
  ( __) Erdemli insan, hayallerinden ders alır.
  ( __) Hayvanlar tarihlerini ve geçmişlerini bilirler.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
  ( __) İnsanların dini, ırkı, cinsiyeti insanı insan yapan ayırt edici özelliklerdendir.
  ( __) Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün dünya ülkeri tarafından kabul edilmiştir.
  ( __) Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukları istismar ve kötü muameleden korumak için hazırlanmıştır.
  ( __) 16 yaşından küçük olan kişilere çocuk denir.
  Cevap:
 • 8) Temel Haklarımızdan 5 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
  A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
  B) İnsanlar eşit ve özgür doğar.
  C) İstersek yaşama hakkımızı başkasına devredebiliriz.
  D) Tüm insanlar için geçerlidir.
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y”
  yazınız.

  ( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.
  ( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
  ( ) Derslerde söz almadan konuşmaya hakkımız vardır.
  ( ) Oyun oynamak çocukların haklarındandır.
  ( ) Çocuk haklarına göre çocuklar yaşlarına uygun işlerde olarak çalıştırılabilirler.
  Cevap:
 • 11) Seçimlerde oy kullanmak hangi temel hak ile ilgilidir?
  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Dilekçe hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Eğitim hakkı
  Cevap: A
 • 12) Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bu hakların tamamı dünyadaki bütün çocukları kapsar.
  B) Her çocuğun eğitime erişim hakkı vardır.
  C) Çocukların düşüncelerini açıklama hakları yoktur.
  D) Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanlara ait değildir?
  A) Tarihini ve geçmişini bilir.
  B) Gelenek ve görenekleri vardır.
  C) Cansız varlıklardır.
  D) Düşünebilme özellikleri vardır.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ,insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden değildir?
  A.Yaşama
  B. Akıl
  C.Soru sormak
  D.Merak etme
  Cevap: A
 • 15) Haklar neye göre şekillenir?
  A.Yasalara göre
  B.Geleneklere göre
  C.Görgü kurallarına göre
  D.Bizi insan yapan özelliklere göre
  Cevap: A
 • 16) Masal kahramanı “Ebuliz”in asıl adı nedir?
  A.El Cezeri
  B. Ebu Eliz
  C. Ebu İz
  D.El Ebuz
  Cevap: B
 • 17) Sivrisinek alayla vızıldamış:
  “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”

  Metne göre sivrisineğe göre bu dünyada (doğada) en güçlü yaratık kimdir?

  Cevap:
 • 18) Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
  A) Yeşilay
  C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Kızılay
  D) Yardım Sevenler Derneği
  Cevap: B
 • 19) Yaptığımız her davranışın ve aldığımız her kararın bir sonucu vardır. Önemli olan bu sonucu üstlenmek ve arkasında durmaktır.
  Buna göre bireyin yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesi hangisi ile açıklanır?
  A) Özgürlük
  B) Hak
  C) Sorumluluk
  D) İnsiyatif
  Cevap: C
 • 20) Temel haklarımız aşağıdakilerden hangisi tarafından korunur?
  A) Kendimiz
  B) Devlet
  C) Okul
  D) Hastahane
  Cevap: B
 • 21) Kanuna göre kaç yaşından küçükler çocuk sayılır?
  A) 15
  B) 17
  C) 18
  D) 21
  Cevap: C
 • 22) İsteğimiz müziği dinlememiz hangisi ile açıklanır?
  A) Ödev
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet
  Cevap: B
 • 23) Her birey ücretsiz olarak okula gitme hakkına sahiptir.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: B
 • 24) Başkalarının haklarına girmeden ve başkalarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Anlayış
  Cevap: B
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?
  A) Kişisel temizliğimizi yapmak
  B) İstemediğimiz bir şeye karşı hayır demek.
  C) Fikirlerimizi açıkça söyleyebilmek.
  D) Kendimize bir ev almak.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder