Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
  ( )İnsan düşünen, düşündüklerini açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi çevrede yaşayan bir varlıktır.
  ( ) İnsanların diğer canlılardan bir ayrıcalığı yoktur.
  ( ) Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, paylaşma insanı insan yapan en önemli değerlerdir.
  ( ) İnsanlık başkalarının acılarını paylaşmayı gerektirmez.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız.
  1. İnsanın en temel hakkı…………………………………….hakkıdır.
  2. Kişi dokunulmazlığı kişinin hem……………….hem de ……………..bütünlüğüne dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder.
  3. İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de …………………………………..bir varlık olmasıdır.
  4. İnsanların ……………………………….. yaşayabilmeleri için öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir.
  5. Her birey …………………………..yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
  6. Çocukların yetişmesinden, gelişmesinden ………………………………… sorumludur.
  7. Hiç kimse çocuklara karşı olan ……………………………………………..onlara zarar verecek şekilde kullanamaz.
  8. Zorunlu eğitim çağında olan kişiler …………………… çalıştırılamaz.
  Cevap:
 • 3) insanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiziksel özellikleri
  B)Milliyeti
  C)Düşünmesi
  D)Yaşadığı yer
  Cevap: C
 • 4) İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak : SEVGİYE: Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  A) İyi işler
  B) Güzel davranışlar
  C) Faydalı işler
  D) Kanunsuz işler
  Cevap: D
 • 5) Apartman toplantısı sırasında komşularının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir kişinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?
  A) Sevgi  
  B)  Hoşgörü
  C)  Dürüstlük 
  D)  Güven
  Cevap: B
 • 6) İnsanın haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?
  A) 18 - 60 Yaş arasında
  B) Doğum - ölüm arasında
  C) 0 - 18 Yaş arası
  D) Okula başlama - bitiş arasında
  Cevap: B
 • 7) Hangi durumda hak ve özgürlüğümüz kısıtlanabilir?
  a- Bir parkta istediğimiz kadar oynamak
  b-Otobüste yüksekle sesle müzik dinlemek
  c- Müzik dersinde flüt çalmak
  d- Kulaklık takıp, yüksek sesle müzik dinlemek
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
  A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
  B) Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir.
  C) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez haklardır.
  D) Tüm insanlar için geçerlidir.
  Cevap: B
 • 9) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden beş tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y”
  yazınız.

  ( ) İnsan değerleri olan bir varlıktır.
  ( ) İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği görmeleridir.
  ( ) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
  ( ) Yaşama hakkı insanın doğumuyla başlar.
  ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  Cevap:
 • 11) Dilekçe hakkı gereği dilekçelere en fazla kaç gün içinde cevap verilmek zorundadır?
  A) 30
  B) 45
  C) 60
  D) 90
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
  A) Bir işte çalışmak.
  B) Okula gitmek.
  C) Ders çalışmak.
  D) Başkasının haklarına saygı göstermek.
  Cevap: A
 • 13) “Başkalarının sınırlarını ihlal etmeden onlara zarar vermeden yapabileceğimiz her türlü eyleme ……………….. denir.” Boşluğa hangi kelime yazılmalıdır?
  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Kanun
  D) Sorumluluk
  Cevap: B
 • 14) Dilekçe hakkımızı hangi özgürlüğümüzün bir şekli olarak kullanırız?
  A.Eşitlik
  B.Hak arama özgürlüğü
  C.Eğitim
  D.Yaşama
  Cevap: B
 • 15) BOŞLUKLARI DOLDURALIM
  Hakim , devlete , temel haklar , hak,
  Çocuk Hakları Sözleşmesi , çocuklar

  Beyannamesi’nin parçasıdır.
  *………………………..büyüdükçe yetişkinlerin hak ve özgürlüklerini kazanırlar.
  *…………………….kararı olmadıkça kimsenin evine onun izni olmadan girilemez.
  *Hakları iyileştirme ve geliştirme sorumluluğu
  ……………………………….aittir.
  *Kişinin herhangi bir şey üzerinde,tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilen yetkisine ………………….denir.
  *Kişinin insana yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklarına ……………………….. ……………………..adı verilir.
  Cevap:
 • 16) DOĞRU MU? YANLIŞ MI ?
  …… Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
  …… İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
  ……Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
  …….Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
  ……. Sorunları çözerken anlaşma içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız
  ……. Çocuklar genel seçimlerde oy kullanabilir.
  ……..Sadece insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip oluruz.
  ……..Hak kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır.
  ……..İnsanların değerleri yoktur.
  ……..İnsanlar alet yapıp kullanamaz.
  ……..İnsanlar duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilirler.
  Cevap:
 • 17) Çocuk haklarından en az dört tanesini yazınız.


  Cevap:
 • 18) Temel hak ve hürriyetlerimiz kim tarafından güvence altına alınmıştır?
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kanunen bir şuç işleyip ceza alabilir?
  a. Yeni doğan bebek
  b. Madde bağımlısı genç
  c. Sokaktaki kedi
  d. Hayvanat bahçesindeki kuş
  Cevap: B
 • 20) Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?
  A)İlkokula başlayınca
  B) Üniversiteyi kazanınca
  C) Doğduğumuzda
  D) Yürümeye başlayınca
  Cevap: C
 • 21) Bilgi: İnsan akıl ve vicdan sahibi olan canlı bir varlık olduğu için yaptığı hareketlerden, eylemlerden sorumludur. Çünkü aklı vardır, aklı sayesinde iyi ve kötü ayrımı yapabilmektedir..
  Örneğin: Bebekler, akıl sahibi olmayan insanlar ve hayvanlar akılları olmadığı için yaptıkları iyi ve kötü şeylerden dolayı sorumlu değillerdir.
  Buna göre aşağıda belirtilen durumların hangisinde sorumluluk vardır?

  Tavşanın bahçedeki marulu yemesi

  Zengin bir adamın fakirlere yardım etmesi

  Bebeğin kitabı yırtması

  Akılsız bir insanın gece komşuları rahatsız etmesi

  Susuz kalmış hayvanlara su vermek

  Cevap:
 • 22) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir bireyin yapabileceği davranışlardan değildir?
  A) Farklı inançlara saygı duyar.
  B) Her bireyin tek bir görüşü olmasını savunur.
  C) Diğer bireylerin farklılıklarını kabul eder.
  D) Etrafındaki insanları önyargısız kabul eder.
  Cevap: B
 • 23) Toplum kurallarına göre suç sayılan bir olay yaşandığı zaman aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Suçu işleyen kişi karşılığında belirlenen cezayı alır.
  B) Suçu işleyen kişinin yaşama hakkı elinden alınır.
  C) Adaletin yerini bulması için ilgili kişi cezalandırılır.
  D) Ceza suç ile orantılı olur.
  Cevap: B
 • 24) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında gösterilemez?
  A) Beslenme hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Askerlik hakkı
  Cevap: D
 • 25) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Herkes eşit haklara sahiptir.
  B) Temel haklar doğuştan kazanılır.
  C) Yaşama hakkı temel haklardan bir tanesidir.
  D) Zengin insanlar daha fazla hakka sahiptir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
 • ecesu
 • 2020-11-01

süper hocam