Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği nedir?
  A. İki bacaklı olması
  B. Yaşlanması
  C. Dilinin olması
  D. Vicdanlı olması
  Cevap: D
 • 2) Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?
  A) Sevgi  
  B)  Hoşgörü
  C)  Dürüstlük 
  D)  Güven
  Cevap: B
 • 3) Sivrisinek alayla vızıldamış: “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”
  Sivrisineğe göre bu dünyada en güçlü yaratık kimdir?

  A) Robotlar
  B) İnsanlar
  C) Dinozorlar
  D) Blinalar
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?
  A) Evden ayrılırken haber verme
  B) Askere gitme
  C) Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama. D) Oy kullanma
  Cevap: A
 • 5) Sorumluluk bilinci ilk olarak nerede başlar?
  a- Okulda
  b- Ailede
  c- Arkadaşlar arasında
  d- Askerlikte
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdaki maddelerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer almaz?
  a- Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı
  b- Düşünce özgürlüğü hakkı
  c- Engelli çocukların hakları
  d- Günde 4 saat uyuyabilme hakkı
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki cümlelerde anlatılan ifadeyi okuyup, boşlukları verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
  Yaşama Hakkı - İnanç Özgürlüğü - Yaşama - 18
  Eğitim Görme Hakkı - 18 - Sağlık Kuruluşlarından Faydalanma Hakkı - Barınma Hakkı - Sorumluluk - Seyahat etme Özgürlüğü

  Trafik kazasında yaşlı bir amca öldü.(………………………………………………..)
  Sel felaketi nedeniyle evler yıkıldı,insanlar evsiz kaldı.(….……………………………………..)
  Komşumuzun oğlu ,okula gitmiyor tamirhanede çalışıyor.(…………………………………..)
  Ramazan da bayram namazı kıldık.(………………………………………………)
  İnsanın en temel hakkı ………………………………………………hakkıdır..
  Her birey …… yaşına kadar çocuktur.
  Seçimlerde oy kullanma yaşı ………. dir.
  İnsanın kendisine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken görevlere……………………………. denir.
  Tatilde Ankara’ ya gideceğiz. (…………………………………………………)
  Cevap:
 • 8) Aşağıda verilen insanı insan yapan değerleri ve tanımlarını doğru bir şekilde eşleştiriniz.
  1. Dayanışma
  2. Saygı
  3. Eşitlik
  4.Adalet
  5. Özgürlük

  Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmek.
  Mahkeme tarafından kişiye hakkının verilmesi.
  İnsanlar arasında ayrım yapılmaması, kimsenin üstün olmaması.
  Bir topluluğun birbirine bağlanması, yardımlaşması.
  Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmak.
  Cevap:
 • 9) Ailemize karşı sorumluklarımızdan 4 tanesini yazınız?

  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  hak – yaşama hakkı – sorumluluk - temel haklar - özgürlük

   İnsanların doğuştan sahip olduğu, insana yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için
  gerekli olan öncelikli haklarına ................... ................. denir.
   Kişinin herhangi bir şey üzerinde tartışmasız ve herkes tarafından kabul edilmiş
  yetkisine ............... denir.
   Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine .......................... denir.
   ................... ..................... olmadan diğer haklar kullanılamaz.
   Bir kişinin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesine ........................... denir.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Seçme seçilme hakkı olmasa da olur.
  B) Yaşama hakkı anne karnında başlar
  C) Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz
  D) Hakim kararı olmadıkça hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez.
  Cevap: B
 • 12) Temel hak ve özgürlüklerimiz ne ile güvence altına alınmıştır?
  A) Mektuplarla
  B) Kompozisyonlarla
  C) Kanunlarla
  D) Romanlarla
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biridir?
  A) Bir işte çalışıp para kazanmak
  B) Okula gidip, ders dinlemek
  C) Market alışverişlerini yapmak
  D) Evde çamaşırları yıkmak
  Cevap: B
 • 14) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. İnsan akıllı bir varlıktır.
  B. İnsan toplumsal bir varlıktır.
  C. Kendine bırakılan kültür mirasına sahip çıkmaz.
  D. Duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla ifade edebilir.
  Cevap: C
 • 15) El Cezeri ,buluşları ile kime ilham kaynağı olmuştur?
  A. W.C.Röntgen
  B. Einstein
  C. Leonardo do Vinci
  D.İbni Sina
  Cevap: B
 • 16) Hangi hak kullanılmadan diğer hakları kullanma imkanı yoktur?
  A.Yaşama
  B. Sağlık
  C. Eğitim
  D.Dilekçe
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz.
  (………..) Çocuklar askere gidebilir.
  (………..) Çocuklar para kazanmak için işe gidebilir.
  (……….) Arkadaşlarımıza kötü davranmalıyız.
  (……….) Arkadaşlarımıza vurabiliriz.
  (……….)Çocukların oyun hakları vardır.
  (……….)Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  (……….)Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.
  (……….)Para vererek hak alabiliriz.
  (……….)Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  (……….)Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.
  Cevap:
 • 18) Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
  A) Yeşilay
  C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Kızılay
  D) Yardım Sevenler Derneği
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz.
  (………..) Çocuklar askere gidebilir.
  (………..) Çocuklar para kazanmak için işe gidebilir.
  (………) Arkadaşlarımıza kötü davranmamalıyız.
  (……….) Arkadaşlarımıza vurabiliriz.
  (……….)Çocukların oyun hakları vardır.
  (……….)Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  (……….)Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir
  (……….)Para vererek hak alabiliriz
  (……….)Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  (……….)Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.
  Cevap:
 • 20) Türkiye Cumhuriyetinde her birey seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
  Buna göre bir birey ilk oyunu kaç yaşında kullanmaya hak kazanır?
  A) 15
  B) 18
  C) 20
  D) 21
  Cevap: B
 • 21) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A) Okulda verilen ödevleri yapmak.
  B) Yemek saatinde evde bulunmak.
  C) İstemediğimiz oyunlar oynamak.
  D) Okul kurallarına uymak.
  Cevap: C
 • 22) Her insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin korunması kim tarafından sağlanır?
  A) Aile
  B) Okul
  C) Devlet
  D) Kişinin kendisi
  Cevap: C
 • 23) Hasta olan bir insan hastaneye gitmekte özgürdür.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: A
 • 24)
  I. Saygı duymak
  II. Yardımcı olmak
  III. Paylaşımcı olmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  Cevap: C
 • 25) Bir insanın temel haklara sahip olabilmesi için .................. olması yeterlidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) insan
  B) zengin
  C) yetişkin
  D) fakir
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder