...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
  ( )İnsan düşünen, düşündüklerini açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi çevrede yaşayan bir varlıktır.
  ( ) İnsanların diğer canlılardan bir ayrıcalığı yoktur.
  ( ) Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, paylaşma insanı insan yapan en önemli değerlerdir.
  ( ) İnsanlık başkalarının acılarını paylaşmayı gerektirmez.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  a) (____) Çocukların aileleriyle ya da onlara en iyi bakacak kişilerle yaşama hakkı vardır.
  b) (____) Çocukların oyun hakları vardır.
  c) (____) Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  d) (____) Çocuklar ucuz iş gücü veya asker olarak kullanılabilirler.
  e) (____) İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği akıl ve vicdan sahibi olmasıdır.
  f) (____) Zengin insanların daha fazla hakları vardır.
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  g) (____) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.
  h) (____) Bazen ödevlerimizi yapmama hakkımız vardır.
  i) (____) İnsanlar haklarını başkalarına satabilirler.
  j) (____) Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
  ( __) Temel Haklarımızı doğuştan kazanırız.
  ( __) En önemli temel hakkımız yaşama hakkıdır.
  ( __) Temel haklarımızı başkalarına devredebiliriz.
  ( __) Kıskançlıkların sebebi sevgi eksikliğidir.
  ( __) Erdemli insan, hayallerinden ders alır.
  ( __) Hayvanlar tarihlerini ve geçmişlerini bilirler.
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
  ( __) İnsanların dini, ırkı, cinsiyeti insanı insan yapan ayırt edici özelliklerdendir.
  ( __) Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün dünya ülkeri tarafından kabul edilmiştir.
  ( __) Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukları istismar ve kötü muameleden korumak için hazırlanmıştır.
  ( __) 16 yaşından küçük olan kişilere çocuk denir.
  Cevap:
 • 6) Aşağıda verilen insanı insan yapan değerleri ve tanımlarını doğru bir şekilde eşleştiriniz.
  1. Dayanışma
  2. Saygı
  3. Eşitlik
  4.Adalet
  5. Özgürlük

  Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmek.
  Mahkeme tarafından kişiye hakkının verilmesi.
  İnsanlar arasında ayrım yapılmaması, kimsenin üstün olmaması.
  Bir topluluğun birbirine bağlanması, yardımlaşması.
  Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmak.
  Cevap:
 • 7) Aşağıda verilen tanımların doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.
  (.……) İnsanları Çocukların çalışmak, para kazanmak gibi sorumlulukları vardır.
  (…….) Çocukların eğitim görme hakları vardır.
  (…….) Herkes 20 yaşına kadar çocuk kabul edilir.
  (…….) İnsanların özel yaşamlarını gizleme hakları yoktur.
  (…….) Haklarını kullanabilmek için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki boşluklara, ‘’hak – özgürlük-eşitlik-sorumluluk’’ kelimelerinden uygun olanı yazınız.
  Hastanedeki doktorun insanları zengin-fakir diye ayırmadan muayene etmesi;
  Ayşe’nin matematik ödevini zamanında yaparak öğretmenine teslim etmesi;
  Cemil’in haftasonu tiyatro yerine sinemaya gitmeyi tercih etmesi;
  İşçilerin ay sonunda maaşlarını alması;
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y”
  yazınız.

  ( ) İnsan değerleri olan bir varlıktır.
  ( ) İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği görmeleridir.
  ( ) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
  ( ) Yaşama hakkı insanın doğumuyla başlar.
  ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y”
  yazınız.

  ( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.
  ( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
  ( ) Derslerde söz almadan konuşmaya hakkımız vardır.
  ( ) Oyun oynamak çocukların haklarındandır.
  ( ) Çocuk haklarına göre çocuklar yaşlarına uygun işlerde olarak çalıştırılabilirler.
  Cevap:
 • 11) DOĞRU MU? YANLIŞ MI ?
  …… Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
  …… İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
  ……Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
  …….Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
  ……. Sorunları çözerken anlaşma içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız
  ……. Çocuklar genel seçimlerde oy kullanabilir.
  ……..Sadece insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip oluruz.
  ……..Hak kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır.
  ……..İnsanların değerleri yoktur.
  ……..İnsanlar alet yapıp kullanamaz.
  ……..İnsanlar duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilirler.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz.
  (………..) Çocuklar askere gidebilir.
  (………..) Çocuklar para kazanmak için işe gidebilir.
  (……….) Arkadaşlarımıza kötü davranmalıyız.
  (……….) Arkadaşlarımıza vurabiliriz.
  (……….)Çocukların oyun hakları vardır.
  (……….)Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  (……….)Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.
  (……….)Para vererek hak alabiliriz.
  (……….)Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  (……….)Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz.
  (………..) Çocuklar askere gidebilir.
  (………..) Çocuklar para kazanmak için işe gidebilir.
  (………) Arkadaşlarımıza kötü davranmamalıyız.
  (……….) Arkadaşlarımıza vurabiliriz.
  (……….)Çocukların oyun hakları vardır.
  (……….)Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
  (……….)Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir
  (……….)Para vererek hak alabiliriz
  (……….)Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  (……….)Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder