...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Temel haklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Devredilemez
  B) Dokunulmaz
  C) Doğumla başlar
  D) Vazgeçilebilir.

  Cevap: D

 • 2) Bir insanın temel haklara sahip olabilmesi için .................. olması yeterlidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) insan
  B) zengin
  C) yetişkin
  D) fakir

  Cevap: A

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sadece insana ait olan özelliklerden biri değildir?

  A) Yemek yeme
  B) Saygı gösterme
  C) Haklarını bilme
  D) Çevresine karşı duyarlı olma

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?

  A) Yaşama hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Araba alma hakkı

  Cevap: D

 • 5) Bütün insanları dil, din, ırk farketmeksizin ................... yaşına kadar çocuk kabul edilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?  A) 23
  B) 20
  C) 18
  D) 15

  Cevap: C

 • 6) Bütün insanlar;
  I. Özgürlük
  II. Yaşama hakkı
  III. Onur
  verilenlerden hangisi veya hangileri bakımından eşittirler?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 7) İnsanların birbirlerine, çevreye ve topluma karşı .............. vardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sorumluluk
  B) özgürlük
  C) güvence
  D) ayrım

  Cevap: A

 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Eğitim hakkı ücretsizdir.
  B) Her çocuk eğitim hakkına sahiptir.
  C) Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır.
  D) Zenginlerin eğitim hakkı daha fazladır.

  Cevap: D

 • 9) İnsanların hakları ................. tarafından güvence altındadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) okullar
  B) öğretmenler
  C) aileler
  D) devletler

  Cevap: D

 • 10) Eşitlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Her insan eşit haklara sahip olarak doğar.
  B) Temel haklarda her insan eşittir.
  C) Eşitlik insanların sosyal statüsüne göre değişir.
  D) Devlet önünde insanların zengin olup olmamasına bakılmaksızın herkesin eşit olduğu varsayılır.

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine karşı sorumlulukları arasında değildir?

  A) Bolca kitap okumak
  B) Kişisel bakımını yapmak
  C) Sağlığına dikkat etmek
  D) Vergisini ödemek

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?

  A) Kişisel temizliğimizi yapmak
  B) İstemediğimiz bir şeye karşı hayır demek.
  C) Fikirlerimizi açıkça söyleyebilmek.
  D) Kendimize bir ev almak.

  Cevap: A
 • İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.