...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)

  Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?

  I. Girdi

  II.Çıktı

  III.Erişim

  IV. Matematik


  a) I, II, III           b) I, III, IV        c) II, III, IV

          d) I, II, IV            e) I, II, III, IV


  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?

  A) Toplama
  B) Çarpma
  C) Modül alma
  D) Büyüktür
  E) Bölme

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?

  A) string
  B) value
  C) Sqrt
  D) Sum
  E) Length

  Cevap: D

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?

  A) Dizi fonksiyonları
  B) Sabitsel fonksiyonlar
  C) Matematiksel fonksiyonlar
  D) Yardımcı fonksiyonlar
  E) İstatiksel fonksiyonlar

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?

  A) 1adı
  B) adı 1
  C) sinif 
  D) Okul No
  E) 1.Öğrenci Kilo

  Cevap: C

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

  A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
  B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
  C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
  D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
  E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

  A) TC Kimlik no
  B) Posta kodu
  C) Tarih
  D) IBAN
  E) Yaş

  Cevap: E

 • 8) Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?

  A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
  B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
  C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
  D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
  E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.

  Cevap: C

 • 9) Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) çıktı
  B) girdi
  C) süreç
  D) veri
  E) operatör

  Cevap: A

 • 10) Problemin açık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde sınırlarının belirlenme aşamasıdır.
  Yukarıda verilen basamak problem çözme adımlarından hangisine aittir?

  A) Problemi anlama
  B) Problemi tanımlama
  C) Çözümü değerlendirme
  D) Farklı çözüm yolları bulmak
  E) Seçilen çözüm yolunu uygulamak.

  Cevap: B

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?

  A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
  B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
  C) Problemi bütünleştirin.
  D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
  E) Problemi basitleştirin.

  Cevap: C

 • 12)
  I. Söz dizimsel hatalar
  II. Çalışma zamanı hataları
  III. Anlam bilimsel hataları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III

  Cevap: E
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.