...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünyanın yapısı ilgili olarak;
  I. Güneş sisteminde yer alır.
  II. Şişkin bir küre şeklindedir.
  III. Sadece kendi etrafında döner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 2) Ay'ın yapısı ilgili olarak;
  I. Dünyanın 436 ta biri büyüklüğündedir.
  II. Küresel bir yapıya sahiptir.
  III. Hem kendi etrafında hem de dünya etrafında düner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 3) Dünya ile Güneş arasında uzaklık ........................ milyon kilometredir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 10
  B) 90
  C) 150
  D) 250
  Cevap: C
 • 4) Dünyanın hem tek hem de doğal uydusu ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ay
  B) güneş
  C) venüs
  D) neptün
  Cevap: A
 • 5) Güneş ............ ve ............. bulutlarından meydana gelmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) ateş - alev
  B) gaz - ateş
  C) gaz - toz
  D) toz - alev
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?
  A) Dünya
  B) Ay
  C) Güneş
  D) Neptün
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Ay'ın üç çeşit hareketi vardır.
  B) Ay Dünya etrafında hareketini 27 günde tamamlar.
  C) Ay'ın dünyadan görülmeyen yüzüne gizli yüz denir.
  D) Ay kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
  Cevap: C
 • 8)
  I. Ay ışık kaynağı değildir.
  II. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtır.
  III. Ay'ın ana evreleri bir hafta sürer.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9) Ay'ın terc C harfi gibi göründüğü evre hangisidir?
  A) İlk dördün
  B) Hilal
  C) Şişkin Ay
  D) Dolunay
  Cevap: B
 • 10) İlk dördün ve ile dolunay arasında görülen ara evreye .................... ay denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Dolunay
  B) Şişkin ay
  C) Hilal
  D) Yeni ay
  Cevap: B
 • 11)

  Şekilde verilen ay evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dolunay
  B) Şişkin ay
  C) Son Dördün
  D) Yeni ay
  Cevap: C
 • 12)

  Şekilde verilen ay evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dolunay
  B) Hilal
  C) Son Dördün
  D) Yeni ay
  Cevap: B
 • 13) Ayın ilk kez haritasını çizen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harezmi
  B) Ali Kuşçu
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Albert Einstein
  Cevap: B
 • 14) Ayın Dünya etrafında hareketlerinden dolayı dünyada denizlere ve okyanuslarda ............ oluşmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) gel git
  B) deprem
  C) tsunami
  D) gerileme
  Cevap: A
 • 15) Güneş ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük bir bölümü gazlardan oluşur.
  B) Işık kaynağıdır.
  C) Kendi etrafında döner
  D) Dünyanın en büyük uydusudur.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder