...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?

  A) Dünya
  B) Ay
  C) Güneş
  D) Neptün

  Cevap: C

 • 2) Ayın ilk kez haritasını çizen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Harezmi
  B) Ali Kuşçu
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Albert Einstein

  Cevap: B

 • 3) Dünyanın hem tek hem de doğal uydusu ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) ay
  B) güneş
  C) venüs
  D) neptün

  Cevap: A

 • 4) Ay'ın terc C harfi gibi göründüğü evre hangisidir?

  A) İlk dördün
  B) Hilal
  C) Şişkin Ay
  D) Dolunay

  Cevap: B

 • 5)

  Şekilde verilen ay evresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dolunay
  B) Şişkin ay
  C) Son Dördün
  D) Yeni ay

  Cevap: C

 • 6) Güneş ............ ve ............. bulutlarından meydana gelmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) ateş - alev
  B) gaz - ateş
  C) gaz - toz
  D) toz - alev

  Cevap: C

 • 7) Ay'ın yapısı ilgili olarak;
  I. Dünyanın 436 ta biri büyüklüğündedir.
  II. Küresel bir yapıya sahiptir.
  III. Hem kendi etrafında hem de dünya etrafında düner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 8) Güneş ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Büyük bir bölümü gazlardan oluşur.
  B) Işık kaynağıdır.
  C) Kendi etrafında döner
  D) Dünyanın en büyük uydusudur.

  Cevap: D

 • 9) İlk dördün ve ile dolunay arasında görülen ara evreye .................... ay denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Dolunay
  B) Şişkin ay
  C) Hilal
  D) Yeni ay

  Cevap: B

 • 10)

  Şekilde verilen ay evresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dolunay
  B) Hilal
  C) Son Dördün
  D) Yeni ay

  Cevap: B

 • 11) Dünyanın yapısı ilgili olarak;
  I. Güneş sisteminde yer alır.
  II. Şişkin bir küre şeklindedir.
  III. Sadece kendi etrafında döner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 12) Ayın Dünya etrafında hareketlerinden dolayı dünyada denizlere ve okyanuslarda ............ oluşmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) gel git
  B) deprem
  C) tsunami
  D) gerileme

  Cevap: A

 • 13) Dünya ile Güneş arasında uzaklık ........................ milyon kilometredir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 10
  B) 90
  C) 150
  D) 250

  Cevap: C

 • 14)
  I. Ay ışık kaynağı değildir.
  II. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtır.
  III. Ay'ın ana evreleri bir hafta sürer.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Ay'ın üç çeşit hareketi vardır.
  B) Ay Dünya etrafında hareketini 27 günde tamamlar.
  C) Ay'ın dünyadan görülmeyen yüzüne gizli yüz denir.
  D) Ay kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

  Cevap: C
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.