Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Simyacılar bir bakıma filozoflardır.
  B) Bilinen en eski simyacı Empedokles'tir.
  C) Simyacılar maddeleri altına dönüştürebileceğine inanıyorlardı.
  D) Simyacılar ayrıca insanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanıyorlardı.
  E) Simyacılar bilim ve deneyde oldukça ilerideydiler.
  Cevap: E
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Aristo'ya göre maddeyi oluşturan dört temel elementten biri değildir?
  A) Ateş
  B) Su
  C) Toprak
  D) Hava
  E) Demir
  Cevap: E
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Cabir Bin Hayyam'ın kimyaya kazandırklarından biri değildir?
  A) Eritme
  B) Su banyosu
  C) Amonyak
  D) Buharlaştırma
  E) Süzme
  Cevap: B
 • 4) Aristo'ya göre eğer bir madde ıslak ve sıcak ise bu madde ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ateş
  B) hava
  C) su
  D) toprak
  E) bileşik
  Cevap: B
 • 5) Bileşiklerle ilgili olarak;
  I. Saf maddelerdir.
  II. Erime ve kaynama noktaları sabittir.
  III. Yoğunlukları sabittir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6)
  I. NaOh : Sodyum Hidroksit

  II. H2So4: Sülfirik asit
  III. NaHCO3: Sodyum bikarbonat
  Yukarıda verilen bileşik ve isimlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7) Metan bileşiğinin formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) CH
  B) KOH
  C) HCI
  D) NH3
  E) CO2
  Cevap: A
 • 8) 1 Amonyak molekülünü oluşturan atomlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 2H ve 1O atomu
  B) 1C ve 2O atomu
  C) 1N ve 3H atomu
  D) 1H ve 1 CI atomu
  E) 1N ve 1O atomu
  Cevap: C
 • 9) Aşağıda verilen elementlerden hangisi monotomik elementtir?
  A) Azot
  B) Oksijen
  C) Klor
  D) Altın
  E) Kükürt
  Cevap: D
 • 10)

  Levis yapısı verilen bileşik hangisine aittir?
  A) CH4
  B) 1H
  C) 8O
  D) 3O
  E) 2CH
  Cevap: A
 • 11) Aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik cetvelde farklı gruptadır?
  A) He
  B) Ne
  C) CI
  D) Kr
  E) Xe
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik cetvelde 1A grubunda bulunmaz?
  A) Li
  B) Na
  C) K
  D) Rb
  E) Br
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi periyodik cetvelde 7A grubunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Değerlilik elektronu 7 'dir.
  B) 2 atomlu molekküler halinde bulunur.
  C) Yukarıdan aşağı inildikçe atom yarı çapı azalır.
  D) Hidrojenle bileşiklerinde asitlik özelliği gösterirler.
  E) Elektron alma ilgisi en yüksek elementler bu gruptadır.
  Cevap: C
 • 14) Periyotta soldan sağa ve gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe ............................ artar.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) elektron alma ilgisi
  B) atom yarıçapı
  C) iyonlaşma enerjisi
  D) atom numarası
  E) elektron verme ilgisi
  Cevap: D
 • 15) Periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi ile ilgili olarak;
  I. Yukarıdan aşağıya doğru azalmaktadır.
  II. Atom çapı ile ters orantılıdır.
  III. Soldan sağa doğru artmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder