...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Engelli insanların engelli olamayan insanlara oranla;
  I. Daha kötü sağlık şartlarına
  II. Düşük eğitim başarısına
  III. Yüksek yoksulluk oranına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine sahiptir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 2) ................. besin, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz tutulmuş ve besleyici değerini kaybetmemiş besinlere denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Temiz
  B) Sağlıklı
  C) Verimli
  D) Proteinli
  E) Hijyenli

  Cevap: B

 • 3) İnsanların bulaşıcı hastalıklara en sık yakalandıkları dönem ............................. dönemidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çocukluk
  B) erinlik
  C) ergenlik
  D) yetişkinlik
  E) yaşlılık

  Cevap: A

 • 4) Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi verildiği hastanelerdir.
  Yukarıda açıklaması verilen sağlık kuruluşu kaçıncı basamaktadır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  E) 5.

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi dişe zarar veren etmenlerden biri değildir?

  A) Tırnak yemek
  B) Çok fazla şekerli ve gazlı içecek tüketmek.
  C) Günlük ağız bakımı yapmamak.
  D) Kürdan kullanmak.
  E) Diş kontrolü için dişçiye gitmemek.

  Cevap: E

 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Herkes dil, din, ırk farketmeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
  B) Herkes sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı alabilir.
  C) Herkes sağlık kuruluşunu seçme hakkına sahiptir.
  D) Herkesin sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
  E) Herkesin kendisine kötü davranan sağlık çalışanına bağırmaya hakkı vardır.

  Cevap: E

 • 7) Çevresel etmenler kişi sağlığı üzerinde;
  I. Hastalıklar için zemin hazırlayabilir.
  II. Hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır.
  III. Yeni hastalıklar üretir.
  verilenlerden hangisine veya hangileri ile etki eder?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: B

 • 8) Stres kaynakları ile ilgili olarak;
  I. Evsel kaynaklı olabilir.
  II. Okul kaynaklı olabilir.
  III. Medya kaynaklı olabilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
  B) Sağlık kuruluşlarını devlet tek elden düzenler.
  C) Çevreyi geliştirmek ve çevre sağlığını korumak sadece devletin görevdir.
  D) Özel kesimlere ki sağlık kurumlarını devlet denetler.
  E) Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde işlemesi için sağlık sigortası kurulabilir.

  Cevap: C

 • 10) Çöpleri poşetlere atmada;
  I. Evsel atıklar siyah renkli poşetlere atılmalıdır.

  II. Cam, plastik, kağıt gibi maddeler mavi poşetlere atılmalıdır.
  III. Tıbbi atıklar yeşil poşetlere atılmalıdır.
  verilenlerden hangisine veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarından biri değildir?

  A) Hava yoluyla
  B) Kan yoluyla
  C) Su yoluyla
  D) Ses yoluyla
  E) Vektörler yoluyla

  Cevap: D

 • 12) Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İlk çocukluk
  B) Ergenlik
  C) Son çocukluk
  D) İlk yetişkinlik
  D) Orta yetişkinlik

  Cevap: B

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biri değildir?

  A) Bağışıklama
  B) Sağlık eğitimi
  C) Gıda hijyeni sağlama
  D) Aile planlaması
  E) İlaçla koruma

  Cevap: C

 • 14) Vektrölerle ilgili olarak;
  I. Hastalıkları insanlara taşıyan eklem bacaklılara ve kemirgenlere denir.

  II. Vektörler hayvanlardan ayrı olarak incelenmektedirler.
  III. Fare, bit, pire, kene gibi canlılar vektörelerden sayılır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İlaçlar çiğnenerek veya kırılarak kullanılmamalıdır.
  B) Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar dondurulmalıdır.
  C) İlaç doktorun verdiği dozda kullanılmalıdır.
  D) Hamilelik ve emzirme dönemlerinde ilaçlar bilhassa dikkatle kullanılmalıdır.
  E) İlaç dışı takviyeler kullanımında oldukça dikkat edilmelidir.

  Cevap: B
 • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.