...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen savaşlardan hangisinde peygamber efendimiz (s.a.v)'in dişi kırılmıştır?

  A) Uhud savaşı
  B) Bedir savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Taif savaşı

  Cevap: A

 • 2) Peygamber efendimizin mezarı ............. şehrinde bulunmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Mekke
  B) Medine
  C) Yemen
  D) Taif

  Cevap: B

 • 3) Peygamber efendimiz Mekke'de dinini özgürce yaşayamadığı için ........................ hicret etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Taif
  B) Medine
  C) Yemen
  D) Habeşistan

  Cevap: A

 • 4) Aşağıda verilen kavramların açıklamalarını yanlarına yazınız.

  a. Ensar:


  b. Muhacir:

  Cevap: a: Medinede yaşayan müslümanlara verilen isimdir.
  b: Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanlara denir.

 • 5) Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Medineli müslümanlar ile Medinede yaşayan yahudiler arasında yapılmıştır.
  B) Sözleşmeye göre eğer Medine şehri kuşatılırsa her iki tarafta şehri savunacak
  C) Sözleşmeye göre her iki tarafta Medine'de barış içinde yaşayacak.
  D) Sözleşmeye göre her iki tarafta Mekke'yi kuşatacak.

  Cevap: D

 • 6) Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı elde ettikleri ilk siyasi ve askeri zaferdir?

  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Hudeybiye savaşı

  Cevap: A

 • 7) Peygamber efendimizin naaşının bulunduğu yere ............................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Ravza-i Mutahhara
  B) Mescid-i Aksa
  C) Mute 
  D) Kabe

  Cevap: A

 • 8) Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin vefat tarihi doğru olarak verilmiştir?

  A) 8 Haziran 532
  B) 23 Haziran 630
  C) 8 Haziran 632
  D) 23 Haziran 532

  Cevap: C

 • 9) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde burada hem evi görevini gören hem de Medine'de ki ilk mescit görevini göre Mescid-i Nebi'yi inşa etmiştir. Mescidi Nebi'nin yanına .................... adında bir alan inşa ederek bu alanda sahabelerin ilim öğretmesini sağlamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Suffe
  B) Okul
  C) Medrese
  D) Hilful Fudul

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
  Ranuna Vadisi - Hüzün yılı – hz ebu bekir – Ravzai Mutahhara-Sevr mağarası

  A. Hz.peygamber hicrette …….sığınmıştır
  B. Ebu Talip ve Hz. Hatice 618 yılında vefat ettiler.Müslümanlar, Hz. Peygamberin çok üzülmesi sebebiyle bu yıla…………….. adını verdiler.
  C……………., ilk Cuma namazının kılındığı yerdir.
  D Hz. Peygamber Medineye ……ile birlikte hicret etmiştir
  E……………….., ‘’Peygamberimizin kabrine denir.
  Cevap: .

 • 11) Hendek savaşında .......................... adlı sahabe peygamberimize Medine'nin etrafına hendek kazılmasını önermiş ve peygamber efendimizde bu öneriyi dikkate alarak Medine'nin etrafına çukurlar kazmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hz. Ali
  B) Selman b. Harisi
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Ömer

  Cevap: B

 • 12) Peygamber efendimiz Mekke'yi fethettikten sonra ilk işi hangisi olmuştur?

  A) Kurban kesmek
  B) Kabe'de ki putları yıkmak
  C) Evini ziyaret etmek
  D) Akrabalarını ziyaret etmek

  Cevap: B

 • 13) Peygamber efendimiz Hudeybiye Antlaşmasından sonra Mekke'ye giderek üç günlük yaptığı umreye .................................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Umretü-l Kaza
  B) Mekke'nin Fethi
  C) Hudeyn Savaşı
  D) Hılfül Fünun

  Cevap: A

 • 14) Peygamber efendimiz İslam'ı kaç yıl gizli olarak tebliğ etmiştir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: C

 • 15) Peygamber efendimiz İslamı ilk ........... gizli olarak insanlara tebliğ etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: C
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.