...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mekke tarih boyunca niçin önemliydi?
  A)Büyük şehir olduğu için
  B)Deniz kıyısında olduğu için
  C)Kâbe ve Zemzem Mekke’de olduğu için
  D)Havası güzel olduğu için
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi halife değildir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  Cevap: B
 • 3) Peygamber efendimiz .......... yıl boyunca süt annesi Halime ile birlikte yaşamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 4) Peygamber efendimiz 25 yaşına kadar akrabalarının yanında yaşamıştır.
  Buna göre peygamber efendimizin aşağıdakilerden hangisinin yanında yaşamamıştır?

  A) Sütannesi Halime
  B) Dedesi Abdulmüttalip
  C) Amcası Hz. Hamza
  D) Amcası Ebu Talip
  Cevap: C
 • 5) Peygamber efendimizle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz çalışkan bir gençti.
  B) Peygamber efendimiz amcasıyla birlikte ticaret yapardı.
  C) Peygamber efendimiz dürüst ve sessiz sakin bir hayat yaşardı.
  D) Cahiliye döneminde peygamberlik gelmeden önce peygamber efendimiz günahlar işlerdi.
  Cevap: D
 • 6) Hılfü'l-fudül (erdemliler topluluğu) ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek amacı ile kurulmuştur.
  B) Medine'de kurulmuştur.
  C) Peygamber efendimiz genç yaşta bu topluluğa katılmıştır.
  D) Adaleti sağlamak amacı ile kurulmuştur.
  Cevap: B
 • 7) Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice'ye yaşı diğer eşlerden büyük olduğundan .................. denmekteydi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tahire
  B) Zahire
  C) Kübra
  D) Merve
  Cevap: C
 • 8) Peygamber efendimize peygamberlik geldikten sonra ............ yıl boyunca gizli tebliğde bulunmuştur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?.
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
 • 9) 5 vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?
  A) Miraç
  B) Hicret
  C) Hac
  D) Henek savaşı
  Cevap: A
 • 10) İslam tarihinin ilk camisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mescid-i Nebi
  B) Kuba Mescidi
  C) Kabe
  D) Mescid-i Aksa
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Peygamber efendimiz 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  (...) Peygamber efendimiz süt annesi Halime'nin yanında 4 yıl kalmıştır.
  (...) Peygamber efendimiz 25 yaşına kadar dedesi Abdulmüttalip ile yaşamıştır.
  (...) Peygamber efendimiz peygamber olmadan önce de ahlaklı ve dürüst bir insandı.
  (...) Cahiliye döneminde Mekke'de haksızlıkları önlemek için Hilful Fudül topluluğu kurulmuştur.
  (...) Peygamber efendimizin ilk eşi Hz. Ayşe'dir.
  (...) Peygamber efendimizin Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından Hz. Fatıma hariç diğerleri hayatlarını daha çocukken kaybetmiştir.
  (...) Peygamber efendimize peygamberlik Hira mağarasında gelmiştir.
  (...) İslam'ın ilk yıllarında müslümanlar Mekkeli müşrikler tarafından bir zulme uğramışlardır.
  (...) Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.

  Cevap: D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- D -- D
 • 12) Kelime anlamı olarak sevgi, merhamet, şefkat gibi anlamlara gelen ve bütün varlıkların iyiliğini arzu etmek anlamına gelen kavrama .................... denir.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) rahmet
  B) alem
  C) tehvid
  D) tecvid
  Cevap: A
 • 13) Peygamber efendimizle ilgili olarak;
  I. Rahmet peygamberidir.
  II. Tüm alemlere gönderilmiştir.
  III. Son peygamberdir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamberimiz insanlara tevhid incancını kazandırmak istemiştir.
  B) Peygamber efendimiz sadece insanlara karşı merhamet gösterirdi.
  C) Peygamber efendimiz davete icabet ederdi.
  D) Peygamber efendimiz çocukları çok severdi.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder