Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Edebiyatın tanımını yapınız , güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

  Cevap:
 • 2) Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,…………………..ın bir kolu olan……………………..örnek olabilir.

  Cevap:
 • 3) Edebiyatın yapı malzemesi…………….dir.


  Günlük ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.
  Cevap:
 • 4) Sanatsal metin olan koltuk değnekleri ve öğretici metin olan Seul ‘e Sarı Kar Yağdı metinlerini yan anlam değerleri bakımından karşılaştırınız.


  Cevap:
 • 5) Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine ne isim verilmektedir.
  Cevap:
 • 6) “Sanat” ve “zanaat” sözleriyle ne ifade edilmektedir? Açıklayınız.

  Cevap: Sanat :Kendine özgü üslubu olan özgün eserler sanat kapsamında değerlendirilir. ( edebiyat, resim, müzik vs.)5p Zanaat: Kendine özgü niteliği olmayan daha çok endüstriyel amaçla kopyalama yoluyla üretilen eserlerdir. ( Marangozun ürettiği pencere doğraması, demircinin ürettiği ferforje işler örnektir.)
 • 7) “Edebiyat” ne demektir? Açıklayınız.


  Cevap:
 • 8) “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, tarih biliminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız.( Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek, Muhteşem Yüzyıl gibi eserleri dikkate alınız.)

  Cevap:
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili biçimde anlatan söz sanatına edebiyat denir.
  (...) Sanatı bir yansıtma olarak düşünenlere göre edebiyat okuru duygusal yönden eğiten bir olgudur.
  (...) Halk edebiyatı İslamiyet Etkisinde gelişen bir Türk edebiyat çeşitidir.
  (...) Edebiyat bilimin tüm ikincil özelliklerine sahiptir.
  (...) Edebiyat diğer güzel sanat dallarından, kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımında ayrılır.
  (...) Opera güzel sanat dallarından olan fonetik sanatların bir alt dalıdır.
  (...) Öğretici metinler edebi bir heyecan uyandırma, estetik zevk ve anlayış kazandırmak için yazılır.
  (...) Otobiyografi öğretici metinler kategorisinde yer alır.
  (...) Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz grubuna jargon denir.
  (...) İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal iletişim aracı dildir.

  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- D -- D
 • 10) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  * fonetik
  * Tanzimat
  * Duygusalcılar
  * şiir
  * karşılaştırma
  * ağız
  * Kaynak
  * iletişim
  * modern
  * somutlama
  a. ................ iletişimi başlatan ögedir.
  b. Aralarında benzerlik ve ya karşıtlık bulunan varlıkların özelliklerini ortaya koyan yazma biçimine ................... denir.
  c. Bir dilin bir ülke sınırları içerisinde farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ............ denir.
  d. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlere ................. denir.
  e. Edebiyat ve müzik ............... sanatlar kategorisindedir.
  f. ................ dönemi edebiyatı batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı kategorisindedir.
  g. Edebiyat dünyasında sanantı estetik zevk vermesi gerektiğini savunan olugucular ................'dır.
  h. Trajedi, komedi ve dram .............. tiyatronun eserlerindendir.
  ı. Soyut kavramları somut bir varlıkmış gibi anlatma biçimine ............... denir.
  i. Duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına aktarılmasına ................... denir.
  Cevap: a: Kaynak -- b: karşılaştırma -- c: ağız -- d: şiir -- e: fonetik -- f: Tanzimat -- g: Duygusalcılar -- h: modern -- ı: somutlama -- i: iletişim
 • 11) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatlarından 5 tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Tanzimat Dönem Edebiyatı --- Servetifünun Dönemi Edebiyatı --- Fecriati Topluluğu --- Milli Edebiyat Dönemi --- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • 12) İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı olan Halk edebiyatından üç tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  Cevap: Anonim Halk Edebiyatı --- Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı -- Aşık Edebiyatı
 • 13) Sanatı yansıtma olarak yorumlayanlara göre edebiyat nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız.

  Cevap: Edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadır. Toplumu eve gerçekliği yansıtmalıdır. İnsan yaşamını açıklamaktadır. Ayrıca bazı kuramcılarına göre edebiyat eğitici olmalıdır.
 • 14) Güzel sanat türleri üç gruba ayrılmıştır. Bu sanatları aşağıya yazınız. 
  *
  *
  *
  Cevap: İşitsel (Fonetik) Sanatlar --- Görsel (Plastik) Sanatlar --- Dramatik (Ritmik) Sanatlar
 • 15) Aşağıda verilen örnek cümleleri uygun türlerle eşleştiriniz.
  a. Ağız
  b. Şive
  c. Lehçe
  d. Argo
  e. Jargon
  [...] Hebenin gözünde toba va
  [...] Bitirmesine bitirik de iş buluk deyil. 
  [...] Qayanın üstü hem yumaşaq hem de isti idi.
  [...] Şaftın kaymış senin be beyamca
  [...] Hasta dün gece eks oldu
  [...] Bihigi at mïnen barıahpıt
  [...] Şirketin yeni CEO'su işe geldi.
  [...] Moruk akşama ne yapsak?
  [...] Men Göy Xan’ın qardaşıyam.
  [...] Emmim gızını evlendirik mi?
  Cevap: a -- a -- b -- d -- e -- c -- e -- d -- c -- a
Yorum Yap
Gönder