Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hz. Muhammed ASM ‘ın küçüklüğünde çocukların süt anneye verilme nedeni ne idi?
  A)Annesi fakirlikten bakamayacağı için
  B)Annesinin sütü yetersiz olduğu için
  C)Köylerin havası sağlıklı olduğu için
  D)Mekke’de savaşlar olduğu için..
  Cevap: B
 • 2) 628 yılında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir ?
  A) Hudeybiye antlaşması
  B) Hendek savaşı
  C) Mekke’nin fethi
  D) Veda Haccı
  Cevap: .
 • 3) Bi'ri Maune Faciası'ndan yaralı olarak kurtarılan sahabe kimdir?
  A) Abdullah b. Revaha
  B) Cafer b. Ebu Talib
  C) Ka'b b. Zeyd
  D) Utbe b. Rebia
  Cevap: .
 • 4) Peygamber Efendimiz 1. ve 2. Akabe Biatlar'ından sonra Medinelilere Kur'an'ı öğretmesi için kimi görevlendirmiştir?
  A) Musab b. Umeyr
  B) Ammar b. Yasir
  C) Habbab b. Eret
  D) Ebu Füheyke
  Cevap: .
 • 5) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
  1. İslam’ın doğuşundan önceki dönem …………………………...…. olarak adlandırılır.

  2. Hz. Muhammed’in (s.a.v) babasının adı …………….., annesinin adı ise ………………… ‘dir.
  3. Dedesinin vefatından sonra peygamberimizin (s.a.v) bakımını amcası …………………….. üstlenmiştir.
  4. Peygamberimiz (s.a.v) ilk evliliğini ……………....ile yapmıştır.
  5. Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy ……… mağarasında bulunduğu sırada gelmiştir.
  Cevap: D
 • 6) Peygamberimizin doğduğu çevre ve dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  A) Putlara tapmak çok yaygındı.
  B) Kabilecilik yaygın değildi.
  C) İnsan haklarına değer verilmezdi.
  D) Ticaret önemli bir geçim kaynağıydı
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilen isimlerin Peygamberimize akrabalık derecesini yazınız
  HZ.HATİCE ............................
  HZ.EBU TALİP ........................
  HZ.ZEYD ........................
  ŞEYMA ..........................
  ABDULMUTTALİP ........................
  KASIM ..........................
  HZ.HAMZA ...........................
  İBRAHİM ..........................
  HALİME .........................
  ÜMMÜ GÜLSÜM .............
  Cevap: .
 • 8) İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir?
  Yasir (r.a) –Sümeyye(r.a)
  Ammar(r.a)- Hz.Osman
  Hz. Ömer- Hz. Hamza
  Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer
  Cevap: A
 • 9) Peygamber efendimiz Arap Yarımadasının hangi şehrinde dünyaya gelmiştir?
  A) Mekke
  B) Medine
  C) Yesrib
  D) Yemen
  Cevap: A
 • 10) Peygamber efendimize Muhammed ismi kim tarafından verilmiştir?
  A) Abdulmüttalip
  B) Abdullah
  C) Ebu Talip
  D) Ebu Bekir
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Tebliğ
  D) Ticaret
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Hz. Hatice ile olan evliliğinden olan çocuklarından biri değildir?
  A) Ümmü Gülsüm
  B) Kasım
  C) Ali
  D) Fatıma
  Cevap: C
 • 13) Peygamber efendimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından biri hariç diğerleri peygamberimizden önce vefat etmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberimizden sonra vefat etmiştir?
  A) Fatıma
  B) Rukiyye
  C) Zeyneb
  D) Ümmü Gülsüm
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimize peygamberlik Hira mağarasında gelmiştir.
  B) Peygamberlik 40 yaşında gelmiştir.
  C) Peygamber efendimize ilk vahiy olarak Alak suresinin ilk beş ayeti inmiştir.
  D) Peygamber efendimize ilk vahiy Medine'de gelmiştir.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
  A) Hz. Hatice
  B) Hz. Ayşe
  C) Hz. Ebubekir
  D) Hz. Ali
  Cevap: B
 • 16) Peygamber efendimiz Mekke yakınlarında bulunan ............... şehrine giderek burada İslam'ı tebliğ etmek istemiştir. Ancak bu şehrin halkı tarafından taşlanarak şehrin dışına çıkarılmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Taif
  B) Yesrib
  C) Yemen
  D) Habeşistan
  Cevap: A
 • 17) Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Müslümanlar ve Yahudiler arasında yapılmıştır.
  B) Sözleşmeye göre kimse kimsenin dinine karışmayacaktır.
  C) Medine'ye bir saldırı olduğu zaman her iki tarafta Medine'yi savunacaktır.
  D) Yahudiler müslüman olacaktır.
  Cevap: D
 • 18) Miraç mucizesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz miraçta Allah katına yükseltilmiştir.
  B) Peygamber efendimiz Kudüs'e getirilmiştir.
  C) Mescid-i Aksa 'da yaşanmıştır.
  D) Oruç ibadeti bu zamanda farz kılınmıştır.
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Medineli müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasından yapılan savaşlardan biri değildir?
  A) Bedir Savaşı
  B) Uhud Savaşı
  C) Hudeybiye savaşı
  D) Hendek Savaşı
  Cevap: C
 • 20) Miraç olayı peygamberimizin peygamberliğinin kaçıncı yılında yaşanmıştır?
  A) 20
  B) 15
  C) 11
  D 9
  Cevap: C
 • 21) Aşağıda verilen kavramların açıklamalarını yanlarına yazınız.
  a. Mühacir:


  b. Ensar:
  Cevap:
  a: Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanlara denir.
  b: Medine'deki müslümanlara verilen isim.
 • 22) Peygamber efendimizin Medine'de bulunan kabrine ................................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Hadisi şerif
  B) Ravza-i mutahhara
  C) Kabri Şerif
  D) Salavatu Şerif
  Cevap: B
 • 23) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekkeli Müşriklerle Medineli Müslümanlar arasında yapılmamıştır?
  A) Bedir Savaşı
  B) Hendek Savaşı
  C) Uhud Savaşı
  D) Mute Savaşı
  Cevap: D
 • 24) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz müslümanların birbirlerine karşı merhametli olmasını istemiştir.
  B) Peygamber efendimiz günlük yaşamımızda her varlığa karşı merhametli olmamızı istemiştir.
  C) Peygamber efendimiz müminlerin birbirlerine karşı şefkat göstermesini istemiştir.
  D) Peygamber efendimiz sadece Araplara gönderilmiş ve sadece Arapların birbirlerine karşı merhametli olmasını istemiştir.
  Cevap: D
 • 25) Peygamber efendimiz (s.a.v) bir gün namaz kılarken bir çocuğun ağlamasını duymuş ve kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirmiştir.
  Yukarıda verilene göre;
  I. Peygamber efendimiz çocuğa sinirlendiği için namazı bitirmiştir.
  II. Peygamber efendimiz çocuğa merhamet ettiği için namazını hızlı bitirmiştir.
  III. Peygamber efendimiz çocuğun ağlamasını üzüldüğü için namazını hızlı bitirmiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder