...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki sayı 2 artırıldığında oluşan yeni sayı 45 olduğuna göre iki basamaklı sayı kaçtır?
  A) 25
  B) 35
  C) 42
  Cevap: A

 • 2) 65 sayısındaki 6'ın basamak değeri hangisidir?

  A) Elli
  B) Altmış
  C) Altı

  Cevap: B

 • 3) 41 - 34 - 27 - 20 - 13 - ?
  Yukarıda verilen örüntüde soru işareti ile belirtilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 6
  B) 8
  C) 11
  Cevap: A

 • 4) 73 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yetmiş üç
  B) Otuz yedi
  C) Otuz üç

  Cevap: A

 • 5) .......... onluk,  .......... birlikten oluşan sayı = 65
  Verilen boşluklara hangi rakam getirilmelidir?

  A) 5, 6
  B) 6, 5
  C) 5, 5

  Cevap: B

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) 88
  B) 75
  C) 97

  Cevap: A

 • 7) 84 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sonucu elde ederiz?

  A) 80
  B) 90
  C) 70

  Cevap: A

 • 8) 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 43
  B) 34
  C) 23

  Cevap: B

 • 9) Aşağıda verilen sayı ve en yakın onluğa yuvarlanışlardan hangisi doğru değildir?

  A) 16 -> 20
  B) 33 -> 40
  C) 41 -> 40

  Cevap: B

 • 10) Otuz altı okunuşu verilen sayı kaçtır?

  A) 36
  B) 63
  C) 16

  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) 20 -- yirmi
  B) 65 -- altımış beş
  C) 59 -- doksan beş

  Cevap: C

 • 12) Aşağıda verilen sayı ve okunuşları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 62 -> Altmış iki
  B) 43 -> Kırk üç
  C) 74 -> Kırk yedi
  Cevap: C

 • 13)
  I. 45 - Tek
  II. 30 - Çift
  III. 19 - Tek
  Verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tektir?

  A) 24
  B) 78
  C) 57

  Cevap: C

 • 15) 13 - 11 - 9 - ? - 5 - 3 -1
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 6
  B) 7
  C) 4

  Cevap: B

 • 16) 23- 19 - 15 - .... - 7 - 3
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) 9
  B) 10
  C) 11

  Cevap: C

 • 17) Bir koşucu 54 km'lik bir yolun 38 km sini koşmuştur. Buna göre koşucu kaç km daha koşmalıdır ki koşusunu tamamlasın?
  A) 12
  B) 16
  C) 26
  Cevap: B

 • 18) Ali bir dakikada 2 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre 30 dakikada Ali toplamda kaç sayfa kitap okur?
  A) 60
  B) 70
  C) 40
  Cevap: A

 • 19) 79 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Onlar basamağı dokuzdur.
  B) Birler basamağı yedidir.
  C) Sayı üç basamaklıdır.
  Cevap: C

 • 20) 42 sayısının okunuşu hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yirmi dört
  B) Kırk iki
  C) Yirmi iki

  Cevap: B
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.