Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Melez kıvırcık saçlı bir baba ile düz saçlı annenin çocuklarının düz saçlı olma ihtimali yüzde kaçtır?
  (kıvırcık saç = A, düz saç = a)

  A) %
  B) P
  C) u
  D) 0
  Cevap: .
 • 2) Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde ekonoks görülür?
  A) 21 Haziran
  B) 21 Aralık
  C) 23 Eylül
  D) 21 Nisan
  Cevap: C
 • 3) Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) İklim
  B) Hava durumu
  C) Meteoreloji
  D) Hava olayı
  Cevap: A
 • 4) İklim ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Farklı bölgelerde farklı iklim özellikleri görülür.
  B) İklimler hiçbir zaman değişmez.
  C) İklimi inceleyen bilim dalları vardır.
  D) İklim belirli bölgelere özgüdür.
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkilemez?
  A) Bitki örtüsü
  B) Yeryüzü şekli
  C) Denize uzaklık
  D) Yer altı kaynakları
  Cevap: D
 • 6) Havanın basıncını ölçmek için hangisini kullanırız?
  A) Termometre
  B) Barometre
  C) Nanometre
  D) Higrometre
  Cevap: B
 • 7) Havanın ani soğumasıyla birlikte havada bulunan nemin gazdan katıya dönmesine ne denir?
  A) Çiy
  B) Kar
  C) Kırağı
  D) Dolu
  Cevap: C
 • 8)
  I. Mantar kayaları
  II. Kumullar
  III. Buzul vadileri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava olayları sonucunda görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi hava olayları için doğru değildir?
  A) Dar bir alanda görülür
  B) Uzun zamanda görülür
  C) Tahminidir
  D) Değişkenlik fazladır.
  Cevap: B
 • 10) İklim değişikliğini önlemek için;
  I. Yenilenemez enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  II. Enerji tasarrufu yapılmalıdır.
  III. Binalarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini yapmalıyız?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
  Cevap: B
 • 11) Ülkemizde en çok yağış olan bölgemiz ........................ bölgesidir.
  Yukarıda verilenlerden boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Akdeniz
  B) Karadeniz
  C) İç Anadolu
  D) Marmara
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Çekirdek içerisindeki en karmaşık yapıya kromozom denir.
  B) Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesi ile olur.
  C) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden gruplar bulunur.
  D) Nükleotidler DNA lara göre daha büyük yapıya sahiptir.
  Cevap: D
 • 13) DNA ve özel proteinlerin birleşmesi ile oluşan yapılara .......................... denir.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) RNA
  B) Nükleotid
  C) Kromozom
  D) Gen
  Cevap: C
 • 14) Kromozomlar için;
  I. Hücre çeşidine göre farklılık gösterebilir.
  II. Canlılara kromozomların yarısı anneden yarısı da babadan geçer.
  III. Canlıya ait kromozom sayıları normal şartlarda değişmez.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 15) Bir nükleotid;
  I. Fosfat
  II. Deoksiriboz
  III. Organik baz
  verilenlerden hangisi veya hangilerinden oluşur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder