...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bedensel özelliklerimizden biri değildir?

  A) Saçımızın rengi
  B) Boyumuzun uzunluğu
  C) Sevinçlerimiz

  Cevap: C

 • 2) Okul kuralları ile ilgili olarak;
  I. Okula gelmeden önce ödevlerimizi yapmak.
  II. Okula temiz kıyafetlerle gelmek
  III. Sınıflarda ve koridorda koşmamak.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 3) Ali: Bana ödevlerimde yardım ettiğin için ...................................
  Yukarıda verilen cümlenin sonuna hangisi getirilirse uygun olur?

  A) rica ederim
  B) geçmiş olsun
  C) teşekkür ederim

  Cevap: C

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) Cumhuriyet bayramı
  B) Ramazan bayramı
  C) Kurban bayramı

  Cevap: A

 • 5) Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını ..................... tarihinde kutlarız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 29 Ekim
  B) 23 Nisan
  C) 10 Kasım

  Cevap: B

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşta bulunacak özelliklerden biri değildir?

  A) Dürüst
  B) Planlı
  C) Kinci

  Cevap: C

 • 7) Kurtuluş savaşı ile ilgili olarak;
  I. Atatürk tarafından başlatılmıştır.
  II. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak amaçlanmıştır.
  III. Tüm ülke katılmıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 8) Başka kişileri umursamayan ve sadece kendini düşünen kişilere ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) utangaç
  B) bencil
  C) planlı

  Cevap: B

 • 9) Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde ........................ çıkmasıyla başladı.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Samsun
  B) İstanbul
  C) Gümüşhane

  Cevap: A

 • 10) Farklılıklara karşı hangisini yapmalıyız?

  A) Hoşgörü ile karşılamalı
  B) Dışlamalıyız.
  C) Umursamamalıyız.

  Cevap: A

 • 11) Bir şehrin tarihçesinde;
  I. Şehrin kuruluş tarihi
  II. Şehrin ismini nereden aldığı
  III. Şehrin gelecekteki nüfusu
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilinir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: A

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi okul krokisinde bulunmaz?

  A) Çöp kovaları
  B) Koridor duvarları
  C) Okulun duvar rengi

  Cevap: C

 • 13) Aşağıda verilenler hangisi yanlıştır?

  A) Sınıfta bağırmamalıyız.
  B) Koridorda ve merdivenlerde koşmamalıyız.
  C) Okula hazırlıklı gelmeliyiz.

  Cevap: C

 • 14) Atatürk .......................... kaybettiği için bir süreliğine eğitimine ara vermiştir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) annesini
  B) babasını
  C) dedesini

  Cevap: B

 • 15) Cumhuriyet Bayramı, Gençlik Bayramı gibi bayramlar bizim ...................... bayramlarımızdandır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) milli
  B) dini
  C) ahlaki

  Cevap: A
 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.