...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Arabistan’da İslam’dan önceki döneme ne denir?
  a) Hikmet dönemi
  b) Bilgelik dönemi
  c)Cahiliye Dönemi
  d) Barış dönemi
  Cevap: C

 • 2)
  I. Peygamber efendimiz Mekke'nin en güvenilir insanlarındandı.
  II. Peygamber efendimiz 63 yaşında vefat etti.
  III. Peygamber efendimiz doğmadan önce babası vefat etmiştir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Aşağıda verilen peygamberimizin isimlerinin yanına anlamlarını yazınız.

  Muhammed:
  Mustafa:
  Ahmed:

  Cevap:
  Muhammed: Çok övülen
  Mustafa: Seçilmiş, Saffetten gelmiş
  Ahmed: Çok hamd eden.

 • 4) Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol hangisinde yanlış anlatılmıştır?
  a. İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden başlamıştır.
  b. Tüm insanları bir alana toplayıp peygamberliğini ilan etmiştir.
  c. İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
  d. Akrabalarına toplantılar düzenleyip davet etmiştir.
  Cevap: B

 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başın D yanlış olanları başına Y koyunuz.

  (...) Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Hilful cemiyetine katılmıştır.
  (...) Peygamber efendimiz güvenilir ve sözünde duran biri olduğu için el - Emin lakabını almıştır.
  (...) Peygamber efendimiz 25 yaşına kadar dedesi Abdulmüttalip ile yaşamıştır.
  (...) Peygamber efendimize Ahmed ismi amcası tarafından verilmiştir.
  (...) Peygamber efendimizin isimlerinden biri olan Muhammed çok övülmüş anlamındadır.
  (...) Mekke şehrinin diğer ismi Yesrib'tir.
  (...) Peygamber efendimiz çobanlık ve ticaret yapmıştır.
  (...) Arap yarım adasında haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşi denir.
  (...) Peygamber efendimiz Medine'de dünyaya gelmiştir.
  (...) Peygamber efendimizin babası peygamberimiz daha doğmadan önce vefat etmiştir.


  Cevap: D - D - Y - Y - D - Y - D - D - Y - D

 • 6) Hilfü'l Cemiyeti nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Mekke'de İslamiyetten önce haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak için kurulmuş bir topluluktur.

 • 7) Peygamber efendimiz için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Çocukları çok severdi.
  B) İnsanlara karşı saygılıydı.
  C) Çocuk yaşta peygamber olmuştur.
  D) Bir çok ismi vardır.

  Cevap: C

 • 8) Aşağıda verilen boşlukları verilen isimler ile tamamlayınız.
  * boykot         * Halime     * 40     * Abdullah 
  * Fil                * Hz. Talip  * 6        * 4
  * Hz. Hatice    * Hira 

  1. Peygamberimizin babasının adı .............. 'tır.
  2. Peygamberimize peygamberlik ................. yaşında gelmiştir.
  3. Peygamberimizin ilk eşi ............. 'dir.
  4. Peygamberimizin sütannesinin adı ................. 'dir.
  5. Peygamberimize peygamberlik ............ mağarasında gelmiştir.
  6. Peygamberimiz ................ yaşına kadar sütannesi ile yaşamıştır.
  7. Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliğinden ............. çocuğu olmuştur.
  8. Mekkeli müşrikler peygamberimize ve müminlere 3 yıl boyunca .................... yapmıştır.
  9. Peygamber efendimiz amcası .................... yanında 25 yaşına kadar yaşamıştır.
  10. Peygamber efendimiz dünyaya gelmeden çok az bir zaman önce ...................... olayı yaşanmıştır.

  Cevap: 1: Abdullah -- 2: 40 -- 3: Hz. Hatice -- 4: Halime -- 5: Hira -- 6: 4 -- 7: 6 -- 8: boykot -- 9: Hz. Talip -- 10: Fil

 • 9) Peygamber efendimiz Mekke yakınlarındaki hangi şehre İslam'ı tebliğ için gittiğinde taşlanarak çıkarılmıştır?

  A) Yesrib
  B) Medine
  C) Taif
  D) Yemen

  Cevap: C

 • 10) Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir?
  a. 560
  b. 571
  c. 632
  d. 561
  Cevap: B

 • 11) Peygamber efendimizin Kudüs'e getirilerek buradan Allah katına çıkarılmasına ne denir?

  A) İsra
  B) Miraç
  C) Kandil
  D) Kutlu doğum

  Cevap: B

 • 12) Hüzün Yılında peygamberimizin amcası ...................... ve eşi .......................... vefat etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) Ebu Talip - Hz. Hatice
  B) Hz. Hamza - Hz. Aişe
  C) Ebu Talip - Hz. Aişe
  D) Hz. Hamza - Hz. Hatice

  Cevap: A

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

  A) Hz. Ebubekir
  B) Hz. Hatice
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Hamza

  Cevap: D

 • 14) İslam tarihindeki ilk hicret nereye yapılmıştır?

  A) Habeşistan
  B) Yemen
  C) Yesrib
  D) Mekke

  Cevap: A

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

  A) Zilhicce
  B) Zilkade
  C) Muharrem
  D) Zemheri

  Cevap: D
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.