...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Trafik Güvenliği DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Güvenli geçiş ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Otoyollar güvenli geçitlere örnektir.
  B) Yaya geçitleri güvenli geçitlerdir.
  C) Üst ve alt geçitler güvenli geçitlerdir.
  D) Trafik ışıkları güvenli geçitlerdir.

  Cevap: A

 • 2) Trafik kurallarına uymak .................. görevidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) trafik polisinin
  B) yetişkinlerin
  C) herkesin
  D) çocukların

  Cevap: C

 • 3)

  Verilen görsel için hangisi doğrudur?

  A) Yaya geçidi
  B) Üst geçit
  C) Alt geçit
  D) Otoyol

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi trafiği oluşturan unsurlardan biri değildir?

  A) İnsan
  B) Hayvan
  C) Araç
  D) Ev

  Cevap: D

 • 5) Trafikteki en önemli unsur ......................... dır.
  Verilen boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) araç
  B) insan
  C) yol
  D) levha

  Cevap: B

 • 6) Karşıdan karşıya geçerken ............................. kullanmalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) üst geçit
  B) yaya geçidi
  C) alt geçit
  D) anayol

  Cevap: D

 • 7)

  Verilen levha için hangisi doğrudur?

  A) Motorlu taşıt yolu
  B) Mecburi yürüme yolu
  C) Bisiklet yolu
  D) Banket

  Cevap: C

 • 8)

  Verilen simge için hangisi doğrudur?

  A) Üst geçit
  B) Okul geçidi
  C) Hastane girişi
  D) Yaya geçidi

  Cevap: B

 • 9)
  I. Yolcuları ve sürücüleri uyarır.
  II. Trafiği düzenler.
  III. Yalnızca şehir içlerinde bulunur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafik levhaları için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Okula giderken en güvenli yolu seçmeliyiz.
  B) Karşıdan karşıya geçerken güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.
  C) Trafik levhası olan yerde trafik polisini dinlememeliyiz.
  D) Trafiğin yoğun olduğu yerleri tercih etmemeliyiz.

  Cevap: C

 • 11) Işıklı cihazlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Yayaların geçişini düzenler
  B) Taşıtların geçişini düzenler
  C) Genel olarak trafiğin akışını düzenler
  D) Her okul girişinde bulunur.

  Cevap: D

 • 12) ................. ışık yandığında karşıdan karşıya geçebiliriz.
  Yukarıda verilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) Sarı
  B) Yeşil
  C) Kırmızı
  D) Turuncu

  Cevap: B

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına sebep olan unsurlardan biri değildir?

  A) Yolların kötü olması
  B) Aracın bakımsız olması
  C) Yaya ve şoförün bilinçsiz olması
  D) İnternetin kesik olması.

  Cevap: D

 • 14)

  Verilen levha için hangisi doğrudur?

  A) Yakında okul var
  B) Yakında hastane var
  C) Üst geçit ileride
  D) Işıklar ileride

  Cevap: B

 • 15) Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yayaların yürümesi için hangisi kullanılır?

  A) Boş arazi
  B) Banket
  C) Üst geçit
  D) Alt geçit

  Cevap: B
 • Trafik Güvenliği Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.