...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Aşırı beslenme yetersiz beslenme kadar sağlığı tehdit etmektedir.
  B) Beslenmede enerji harcanması dikkate alınmalıdır.
  C) Besin değeri düşük, enerjisi yüksek yiyecekler tercih edilmelidir.
  D) Yeterli ve dengeli beslenme yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur.
  E) Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenmedir.

  Cevap: C

 • 2) Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ile ilgili olarak;
  I. Anoreksiya nervozaya sebep olabilir.

  II. Yüksek tansion, metabolik sendrom gibi sorunlara yol açabilir.
  III. Diyabet hastalığına yol açabilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısından kurtulma yollarından biri değildir?

  A) Sorularla inatlaşmak
  B) Kendinizi başkalarıyla değil kendinizle kıyaslamak.
  C) Sınavda yapılacakların planlanması
  D) Sınava uykunuzu alarak girmek.
  E) Sınav esnasında duruş ve pozisyonunuzu değiştirin.

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar arasında değildir?

  A) Kuduz
  B) Kuş gribi
  C) Kırım kongo
  D) Kanser
  E) Brusella

  Cevap: D

 • 5)
  I. Fiziksel
  II. Sözel
  III. Psikolojik
  Akran zorbalığı yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini kapsar?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III

  Cevap: D

 • 6)
  I. Süreklilik özelliği taşıması
  II. Zorba ve kurban arasında güç dengesizliği olması
  III. Yapılan davranışın kasıtlı olması
  Bir davranışın akran zorbalığı olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III

  Cevap: D

 • 7)
  * Kas ağrıları
  * Halsizlik
  * Bulantı ve kusma
  * Deride döküntüler
  * Ani başlayan baş ağrıları
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi KKKA'nın belirtileri arasındadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  Cevap: E

 • 8)
  * Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirir.
  * Bireyde yaşama sevincini artırır.
  * Sağlıklı kas ve kemik yapısı oluşturur.
  Yukarıda verilenler hangisi için daha çok doğrudur?

  A) Fiziksel aktivite
  B) Zihinsel aktivite
  C) Sosyal aktivite
  D) İnce motorsal aktivite
  E) Mantıksal aktivite

  Cevap: A

 • 9) Bireylere plesanta ve anne sütünden geçen bağışıklıklara ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) aktif bağışıklık
  B) pasif bağışıklık
  C) sonradan kazanılmış bağışıklık
  D) yapay bağışıklık
  E) geçici bağışıklık

  Cevap: B

 • 10) Enerji içecekleri ile ilgili olarak;
  I. Kalbin ritmini bozar.
  II. Şeker hastalığına neden olabilir.
  III. Obeziteye neden olabilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi obezite için doğru değildir?

  A) Obezitenin oluşmasında yaş bir etken değildir.
  B) Aşırı veya yavaş beslenme alışkanlığı obeziteye yol açabilir.
  C) Doktor tavsiyesi olmayan bazı ilaçlar obeziteye sebep olabilir.
  D) Fiziksel aktivite yapmak obeziteyi engelleyebilir.
  E) Obezite günümüzün en önemli sağlık sorunları arasındadır.

  Cevap: A

 • 12) C vitamini bilinçsizce ve aşırı tüketildiğinde ........................ olumsuz etkileyebilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kalbi
  B) böbrekleri
  C) karaciğeri
  D) dalağı
  E) akciğerleri

  Cevap: B

 • 13) Stres düzeyini azaltmak için;
  I. Olumlu düşüncelere ağırlık verin.
  II. Hobiler edinin.
  III. Kendiniz için gerçekçi hedefler koyun
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: A

 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Stres insanın doğal dengesini bozar.
  B) Stres insanın yaşam kalitesini artırır.
  C) Stres yönetimi ruh ve beden sağlığını korur.
  D) Stres azaltılabilir veya yok edilebilir.
  E) Stres bireyi ölüme dahi götürebilir.

  Cevap: B

 • 15) Ergenlik döneminde erkek çocukları için hangisi doğru değildir?

  A) Boy uzar
  B) Kilo artar
  C) Kas gücü gelişir
  D) Göğüsler gelişir
  E) Ses kalınlaşır

  Cevap: D
 • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.