Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “De ki: Allah birdir. Hiç bir şeye muhtaç değildir....Hiç bir şey O’na denk( Eşit-benzer) değildir." 
   İhlas suresi 1-4  ayetlerinde altı çizili kısımlarda  Allah'ın sıfatları sıralandığında  hangisi doğrudur?

  A) Vücut -Beka-Vahdaniyet
  B) Beka-Kudret-Muhalefetün  lil Havadis
  C) Vahdaniyet-Kıyam bi nefsihi- Muhalefetün lil Havadis
  D) Vahdaniyet -Kıyam bi nefsihi-Kıdem
  E) Kıdem-Beka-Tekvin
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?
  A) Hayat
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam bi nefsihi
  D) Beka
  E) Vücud
  Cevap: A
 • 3)
  I. Allah'ın zati sıfatlarındandır.
  II. Allah'ın başlangıcının bulunmadığı anlamındadır.
  Yukarıda özellikleri verilen sıfat hangisidir?
  A) Kıdem
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam bi nefsihi
  D) Beka
  E) Vücud
  Cevap: A
 • 4)
  I. Allah'ın bir olduğu anlamındadır.
  II. Yaratıcının eşi ve benzeri yok demektir.
  Yukarıda özellikleri verilen sıfat hangisidir?
  A) Kıdem
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam bi nefsihi
  D) Beka
  E) Vücud
  Cevap: B
 • 5)
  I. Sonsuz ilim gücüne sahip anlamındadır.
  II. Sahip olduğu ilim başka varlıkta yoktur.
  Yukarıda özellikleri verilen sıfat hangisidir?
  A) Hayat
  B) Semi
  C) İlim
  D) Basar
  E) İrade
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'ın zati ve sübuti olmak üzere sıfatları vardır.
  B) Zati sıfatları yalnızca Allah'a ait olan sıfatlardır.
  C) Sübuti sıfatların bir miktarı insanlar da da bulunur.
  D) Allah'ın 8 tane zati ve 5 tane subuti sıfatı vardır.
  E) Allah'ın sıfatları Allah'ı daha iyi tanımlamak için kullanılır.
  Cevap: D
 • 7) Dua için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sözcük anlamı çağırmak, seslenmek ve istemektir.
  B) Peygamberimizin hadisinde dua ibadetin özü olarak tanımlanmıştır.
  C) Dua edilirken başkalarından yardım almalıyız.
  D) Her yaşta dua edilebilir.
  E) Allah'ın yasak kıldığı şeyler üzerine dua edilmelidir.
  Cevap: C
 • 8)
  I. Dua edilirken umut içinde olunmalıdır.
  II. Dua edilirken bağırılmamalıdır.
  III. Duada acelecilik yapılmamalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dua için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 9) Allah’ın olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını önceden bilmesi ve takdir etmesine ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) Tevekkül
  D) Teslimiyet
  E) Ahiret
  Cevap: B
 • 10) İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakmasına ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) Tevekkül
  D) Teslimiyet
  E) Ahiret
  Cevap: C
 • 11) Tövbe ile ilgili hangisi doğru değildir?
  A) Tövbe kulun utanç duymasıdır.
  B) Tövbe kulun Allah'a yönelmesidir.
  C) Tövbe kulun arınmasıdır.
  D) Tövbe temizlenmesidir.
  E) Tövbe kulun kararsız kalmasıdır.
  Cevap: E
 • 12) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine Suhuf verilmemiştir?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Şit
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İdiris
  E) Hz. İbrahim
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi iman etmiş bir müminin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Başkalarının gizlisini araştırmaz.
  B) Diğer insanları küçük görmez.
  C) Bir insanı kusurundan dolayı küçük görmez.
  D) Allah'a içten bağlanır.
  E) Diğer insanların günahlarını inceler.
  Cevap: E
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak görülmez?
  A) Çalışmak
  B) Dua etmek
  C) Kuran okumak
  D) Sohbet etmek
  E) İlim öğrenmek
  Cevap: D
 • 15) Dinin direği olan ibadet ............ 'dır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) oruç
  B) hac
  C) namaz
  D) kurban
  E) zekat
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder