...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamberimiz hangi yılda, nerede doğmuştur?
  A) 514-Cidde
  C) 535-Medine
  B) 571-Mekke
  D) 632-Taif
  Cevap: B
 • 2) “Dürüstlük” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar huzurlu ve mutlu olurlar.
  B) Dürüstlük (manevi) iç temizliğin bir göstergesidir.
  C) Dürüst insanlar başarısız olur.
  D) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar tarafından sevilir.
  Cevap: C
 • 3) Fatiha suresini tamamlayınız.
  Sıratallezine
  mağdubi
  na’büdü
  alemin
  Maliki

  Elhamdü lillahi Rabbil………………….Errahmânirrahîm
  ……………........yevmiddin. İyyâke ………………… ve iyyâke nestein. İhdinassırâtal müstakîm. .………………… en’amte aleyhim. Gayril ………………… aleyhim ve leddâllîn. (Amin)
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından değildir?
  A) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.
  B) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.
  C) Sağlıklı bir yaşam süreriz.
  D) İnsanlar tarafından dışlanırız.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir?
  A) Okulumuzu, camiyi ve yaşadığımız her yeri temiz ve düzenli tutmak
  B) Trafik kurallarına ve toplumsal kurallara uymak
  C) Engelli insanlara yardımcı olmak
  D) Komşularımızı rahatsız etmek
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir temizlik kuralı değildir?
  A) Yere çöp atmamak
  B) Duvarları kirletmemek
  C) Sınıfı havalandırmak
  D) Yere çöp atanları uyarmamak
  Cevap: B
 • 7) Peygamberimiz annesini kaç yaşındayken kayıp etmiştir?
  A) 4
  B) 6
  C) 8
  D) 10
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Din, Allah tarafından gönderilmiştir.
  B) Din, insanların mutlu olması için gelmiştir.
  C) Dinimizde zorlama vardır.
  D) Din, peygamber aracılığı ile gönderilmiştir.
  Cevap: C
 • 9) Müslümanların kutsal kitabı hangisidir?
  A) Zebur
  B) Kur’an-ı Kerim
  C) İncil
  D) Tevrat
  Cevap: B
 • 10) Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Elhamdülillah
  B) Bismillah
  C) Kelime-i tevhid
  D) Kelime-i şahadet
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki tabloda Hz. Muhammed’in kimlik bilgilerini doldurunuz?
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz?
  A) İnsanlara yardım etmek
  B) Çevreyi kirletmek
  C) Yoksula yardım etmek
  D) Büyüklere saygı göstermek
  Cevap: B
 • 13) Namaz kılmak için önce hangisini yapmalıyız?
  A) Dua etmeliyiz
  B) Kuran okumalıyız.
  C) Çevre temizliği yapmalıyız
  D) Abdest almalıyız
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?
  A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler
  B) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler
  C) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler
  D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz.
  1-( ) Zor durumda kalanlara yardım etmek sevaptır.
  2-( ) Namaz kılmak için giysilerimizin temiz olmasına gerek yoktur.
  3-( ) Sevgili Peygamberimiz, kötü kokularla, kirli giysilerle camilere ve toplantılara gidilmemesini istemiştir.
  4-( ) Arkadaşların malına zarar vermek günah olan davranışlardandır.
  5-( ) Zaman zaman yalan söylemenin dinimizce sakıncası yoktur.
  6-( ) Temizlik, sağlığı korumanın birinci koşulu ve kuralıdır.
  7-( ) Dinimize göre yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sevaptır.
  8-( ) Dinimize göre yemek yedikten sonra bismillah denir.
  9-( ) Başka dinlerin inanç ve değerlerine saygı göstermemeliyiz.
  10- ( ) Allahın, her şeyi işittiğini ve gördüğünü bilmek bizi bazı kötü davranışlardan uzaklaştırır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder