...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Hititler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Çorum yakınlarında kurulmuştur.
  B) Başkenti Hattutaş'tır.
  C) M.Ö 2000 yıllarda kurulmuştur.
  D) Kral Giges tarafından bağımsız bir devlet olmuşlardır.

  Cevap: D

 • 2)
  I. Çocuk haklarını korur.
  II. Birleşmiş Milletlere bağlıdır.
  III. Uluslararası bir organizasyondur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri UNICEF için doğrudur?  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Tarihteki ilk yazılı anlaşma ...................... anlaşmasıdır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kadeş
  B) lozan
  C) mondros ateşkes
  D) miryekefelon

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
  a. Oyun oynayan çocuklar
  b. Geziye giden insanlar
  c. Okul korosundaki öğrenciler
  d. Bahçede duran insanlar
  Cevap: C

 • 5)
  I. Ege kıyılarında kurulmuştur.
  II. Başkenti Tuşpa'dır.
  III. En önemli iyon şehirleri İzmir, Efes, Mİlet  ve Foça'dır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İyonyalılar için doğrudur?  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir?

  A) Arkadaşlarımıza karşı saygılı olmak
  B) Ödevlerimizi yapmak
  C) Sınıfta konuşmadan önce söz almak
  D) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak.

  Cevap: D

 • 7) Kişilerin sahip olduğu haklar ............... tarafından güvence altında bulunur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) aile
  B) devletler
  C) bilgisayarlar
  D) okullar

  Cevap: B

 • 8)
  I. Kral Yolu'nu yaptırmıştır.
  II. Tarihte parayı icat eden ilk devlet olmuştur.
  III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Lidyalılar için doğrudur?  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 9) Kadeş antlaşması hangi iki devlet tarafından imzalanmıştır?

  A) Hititler - Frigyalılar
  B) Hititler - Mısırlılar
  C) Lidyalılar - Mısırlılar
  D) Frigyalılar - Lidyalılar

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşından küçüklerin sahip olduğu haklardan biri değildir?

  A) Yaşma hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Oy kullanma hakkı
  D) Eğitim hakkı

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimize bir örnek değildir?

  A) Yöresel yemeklerimiz.
  B) Yöresel oyunlarımız.
  C) Tarihi eserlerimiz
  D) AVM'ler

  Cevap: D

 • 12) Çocuk hakları sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Birleşmiş Milletler tarafından imzalanmıştır
  B) Ülkemizinde imzası vardır.
  C) Çocuk haklarını savunmak için yapılmıştır.
  D) 2005 yılında imzalanmıştır.

  Cevap: D

 • 13) Aşağıda Atatürk ilkeleri ve bu doğrultuda yapılan İnkılaplar (yenilikler) eşleştirilmiştir.
  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A)Soyadı kanunu – Halkçılık
  B)Türk Dil Kurumu’nun açılması – Laiklik
  C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi – Cumhuriyetçilik
  D)Devletin çeşitli fabrikalar kurması - Devletçilik
  Cevap: B

 • 14) I. Çocuk haklarının korunmasına gerek yoktur
  II. İçinde bulunduğumuz grupta bize ait roller vardır
  III. Sorumluluklarımızdan sadece önemli olanları titizlikle yerine getirmeliyiz
  IV. Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır
  V. Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum, sosyal kulüplerdir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  a. I, III, IV
  b. I, IV, V
  c. III, V
  d. II, IV
  Cevap: C

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biridir?

  A) Annemize yardımcı olmak.
  B) Saçımızı taramak
  C) Ödevlerimizi yapmak
  D) Yerlere çöp atmamak.

  Cevap: B
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.