...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda Atatürk ilkeleri ve bu doğrultuda yapılan İnkılaplar (yenilikler) eşleştirilmiştir.
  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A)Soyadı kanunu – Halkçılık
  B)Türk Dil Kurumu’nun açılması – Laiklik
  C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi – Cumhuriyetçilik
  D)Devletin çeşitli fabrikalar kurması - Devletçilik
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
  a. Oyun oynayan çocuklar
  b. Geziye giden insanlar
  c. Okul korosundaki öğrenciler
  d. Bahçede duran insanlar
  Cevap: C
 • 3) I. Çocuk haklarının korunmasına gerek yoktur
  II. İçinde bulunduğumuz grupta bize ait roller vardır
  III. Sorumluluklarımızdan sadece önemli olanları titizlikle yerine getirmeliyiz
  IV. Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır
  V. Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum, sosyal kulüplerdir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  a. I, III, IV
  b. I, IV, V
  c. III, V
  d. II, IV
  Cevap: C
 • 4)
  I. Çocuk haklarını korur.
  II. Birleşmiş Milletlere bağlıdır.
  III. Uluslararası bir organizasyondur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri UNICEF için doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5)
  I. Ege kıyılarında kurulmuştur.
  II. Başkenti Tuşpa'dır.
  III. En önemli iyon şehirleri İzmir, Efes, Mİlet  ve Foça'dır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İyonyalılar için doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 6)
  I. Kral Yolu'nu yaptırmıştır.
  II. Tarihte parayı icat eden ilk devlet olmuştur.
  III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Lidyalılar için doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7) Hititler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Çorum yakınlarında kurulmuştur.
  B) Başkenti Hattutaş'tır.
  C) M.Ö 2000 yıllarda kurulmuştur.
  D) Kral Giges tarafından bağımsız bir devlet olmuşlardır.
  Cevap: D
 • 8) Kadeş antlaşması hangi iki devlet tarafından imzalanmıştır?
  A) Hititler - Frigyalılar
  B) Hititler - Mısırlılar
  C) Lidyalılar - Mısırlılar
  D) Frigyalılar - Lidyalılar
  Cevap: B
 • 9) Tarihteki ilk yazılı anlaşma ...................... anlaşmasıdır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kadeş
  B) lozan
  C) mondros ateşkes
  D) miryekefelon
  Cevap: A
 • 10) Kişilerin sahip olduğu haklar ............... tarafından güvence altında bulunur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) aile
  B) devletler
  C) bilgisayarlar
  D) okullar
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşından küçüklerin sahip olduğu haklardan biri değildir?
  A) Yaşma hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Oy kullanma hakkı
  D) Eğitim hakkı
  Cevap: C
 • 12) Çocuk hakları sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Birleşmiş Milletler tarafından imzalanmıştır
  B) Ülkemizinde imzası vardır.
  C) Çocuk haklarını savunmak için yapılmıştır.
  D) 2005 yılında imzalanmıştır.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A) Arkadaşlarımıza karşı saygılı olmak
  B) Ödevlerimizi yapmak
  C) Sınıfta konuşmadan önce söz almak
  D) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimize bir örnek değildir?
  A) Yöresel yemeklerimiz.
  B) Yöresel oyunlarımız.
  C) Tarihi eserlerimiz
  D) AVM'ler
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
  A) Annemize yardımcı olmak.
  B) Saçımızı taramak
  C) Ödevlerimizi yapmak
  D) Yerlere çöp atmamak.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder